До визначення граничних елементів у рамках моделі водонасиченого грунтового шару кінцевої товщини

Автор(и)

  • A. V. Shapoval Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • A. S. Golovko Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • E. S. Tityakova Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • V. S. Andreev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна.

Ключові слова:

граничні елементи, осідання, матриця, модель, фільтраційна консолідація, пружне водонасичене підставу

Анотація

У рамках розрахункової схеми шару кінцевої товщини отримано функції впливу матриці піддатливості методу граничних елементів. Розглянуто модель основи у вигляді пружного ізотропного водонасиченого середовища. Для опису реологічних властивостей основи використано теорію старіння. Сфера застосування отриманих у роботі результатів ‒ визначення НДС ґрунтових основ і розташованих на них фундаментів при постійному або зовнішньому навантаженню, що повільно змінюється в часі.

Біографії авторів

A. V. Shapoval, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

к. т. н., доц.

A. S. Golovko, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

к. т. н., доц.

E. S. Tityakova, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

к. т. н.

V. S. Andreev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна.

к. т. н., доц.

Посилання

Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. ‒ М. : Hаука, 1966. ‒ 664 с.

Зарецкий Ю. К. Теория консолидации грунтов. ‒ М. : Наука, 1967. ‒ 270 с.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. ‒ М. : Наука, 1974. ‒ 840 с.

Крауч С., Старфилд А. Методы граничных элементов в механике твердого тела. – М. : Мир, 1987. – 328 с.

Новацкий В. Теория упругости. ‒ М. : Мир, 1975. ‒ 872 с.

Шаповал А. В. Алгоритм расчета напряженно-деформированного состояния обладающих свойством ползучести водонасыщенных грунтовых оснований методом граничных элементов // Будівельні конструкції: Міжвідом. наук.-тех. зб. – Вип. 65. ‒ К. : НДІБК, 2006. ‒ С. 305 ‒ 310.

Шаповал А. В., Шаповал В. Г., Капустин В. В. Метод граничных элементов в задачах определения НДС водонасыщенных грунтовых оснований, обладающих свойством ползучести. // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. ‒ Вип. 14. ‒ Д. : вид ДНУЗТ, 2007. – С. 220 ‒ 224.

Шаповал А. В. Особливості взаємодії водонасичених основ, що мають властивість повзучості, з будинками і спорудами. Автореф. канд. дис. ‒ Д. : ПДАБА, 2007. ‒ 24 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження