Аналіз сучасних методів і визначення перспектив розвитку зимового бетонування конструкцій будинків та споруд

Автор(и)

  • А. P. Prikhodko Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • I. V. Nikitina Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • V. T. Shalennyi Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Ключові слова:

бетонна суміш, догляд за бетоном, набір міцності, форсування, ефективність, низькі температури

Анотація

Здійснюється аналіз ступеня технологічного взаємозв’язку процесів бетонування з урахуванням технологічних вимог. Розглядається можливість підтримання стабільного температурного режиму бетонування з метою забезпечення ефективних техніко-економічних показників і поліпшених характеристик міцності споруджуваних конструкцій. Аналізується існуючий комплекс технологічних рішень і технічного оснащення виробництва та його перспективне використання, що дозволить забезпечити заданий температурний режим й економічну ефективність процесу бетонування в цілому.

Біографії авторів

А. P. Prikhodko, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

д. т. н., проф.

I. V. Nikitina, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

асп.

V. T. Shalennyi, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

д. т. н., проф.

Посилання

Арбеньев А. С. Виброэлектробетонирование на стройплощадке / А. С. Арбеньев, Н. П. Рощупкин // Бетон и железобетон. – 1991. – № 2. – С. 19 – 20.

Арбеньев А. С. Технология бетонирования с электроразогревом смеси. – М. : Стройиздат, 1975. – 106 с.

Афанасьев Н. Ф. Технология бетонных и железобетонных изделий с непрерывным электроразогревом бетонных смесей: дисс. д-ра тех. наук: 05.23.05 / Афанасьев Николай Фирсович. – Луганск. – 1997. – 351 с.

Колчеданцев Л. М. Интенсификация бетонных работ на основе термовиброобработки смесей: дисс. д-ра техн. наук: 05.23.08 / Колчеданцев Леонид Михайлович. – Санкт-Петербург. – 2002. – 312 с.

Кузьмин И. Б. Синергобетонирование монолитных конструкций пароразогретыми в автобетоносмесителях смесями: монография / Владимир : Владим. гос. ун-т, 2011. – 248 с.

Миронов С. А. Теория и методы зимнего бетонирования. 2-е изд, доп. и перераб. – М. : Гос. издат. лит. по строит. и архитект., 1956. – 405 с.

Шаленний В. Т. Дослідження ефективності зведення монолітних залізобетонних конструкцій каркасу торгово-демонстраційного комплексу «Miriada» у зимових умовах / В. Т. Шаленний, О. А. Біцоєва, І. В. Яременко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Д. : ПГАСА, 2009. – Вып. 49 – С. 17 – 21.

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции: СНиП 3.03.01-87. введ. 1988-07-01. – М. : Госстрой СССР, 1988. – 190 с.

Рекомендации по применению в зимних условиях бетонных смесей, предварительно разогретых электрическим током. – М. : Стройиздат, 1969. – 32 с.

Руководство по электротермообработке бетона. – М. : Стройиздат, 1974. – 245 с.

Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1987. – 213 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають