Аналіз сучасних методів і визначення перспектив розвитку зимового бетонування конструкцій будинків та споруд

А. P. Prikhodko, I. V. Nikitina, V. T. Shalennyi

Анотація


Здійснюється аналіз ступеня технологічного взаємозв’язку процесів бетонування з урахуванням технологічних вимог. Розглядається можливість підтримання стабільного температурного режиму бетонування з метою забезпечення ефективних техніко-економічних показників і поліпшених характеристик міцності споруджуваних конструкцій. Аналізується існуючий комплекс технологічних рішень і технічного оснащення виробництва та його перспективне використання, що дозволить забезпечити заданий температурний режим й економічну ефективність процесу бетонування в цілому.


Ключові слова


бетонна суміш; догляд за бетоном; набір міцності; форсування; ефективність; низькі температури

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Арбеньев А. С. Виброэлектробетонирование на стройплощадке / А. С. Арбеньев, Н. П. Рощупкин // Бетон и железобетон. – 1991. – № 2. – С. 19 – 20.

Арбеньев А. С. Технология бетонирования с электроразогревом смеси. – М. : Стройиздат, 1975. – 106 с.

Афанасьев Н. Ф. Технология бетонных и железобетонных изделий с непрерывным электроразогревом бетонных смесей: дисс. д-ра тех. наук: 05.23.05 / Афанасьев Николай Фирсович. – Луганск. – 1997. – 351 с.

Колчеданцев Л. М. Интенсификация бетонных работ на основе термовиброобработки смесей: дисс. д-ра техн. наук: 05.23.08 / Колчеданцев Леонид Михайлович. – Санкт-Петербург. – 2002. – 312 с.

Кузьмин И. Б. Синергобетонирование монолитных конструкций пароразогретыми в автобетоносмесителях смесями: монография / Владимир : Владим. гос. ун-т, 2011. – 248 с.

Миронов С. А. Теория и методы зимнего бетонирования. 2-е изд, доп. и перераб. – М. : Гос. издат. лит. по строит. и архитект., 1956. – 405 с.

Шаленний В. Т. Дослідження ефективності зведення монолітних залізобетонних конструкцій каркасу торгово-демонстраційного комплексу «Miriada» у зимових умовах / В. Т. Шаленний, О. А. Біцоєва, І. В. Яременко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Д. : ПГАСА, 2009. – Вып. 49 – С. 17 – 21.

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции: СНиП 3.03.01-87. введ. 1988-07-01. – М. : Госстрой СССР, 1988. – 190 с.

Рекомендации по применению в зимних условиях бетонных смесей, предварительно разогретых электрическим током. – М. : Стройиздат, 1969. – 32 с.

Руководство по электротермообработке бетона. – М. : Стройиздат, 1974. – 245 с.

Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1987. – 213 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ