Дослідження технологічних процесів монолітного будівництва методами технічного нормування

A. A. Chub, L. V. Malevaniy, L. U. Murzich

Анотація


Метою цих досліджень є наукове обгрунтування застосування статистичного методу технічного нормування трудомісткості виробництва робіт у монолітному будівництві.

Наведено приклад використання методу технічного нормування для визначення витрат часу на виробництво будівельної продукції при спорудженні монолітних споруд.


Ключові слова


монолітне будівництво; хронометраж; трудомісткість; норма часу; статистичні показники

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Чуб А. А. Основы технологии ремонта и строительства бетонных железобетонных сооружений с высокоморозостойким поверхностным слоем: монография. ‒ Запорожье : ЗГИА, 2010. ‒ 360 с.

Серия «Строитель». Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование. ‒ М. : Стройинформ, Ростов н/Д: Феникс, 2006. ‒ 424 с.

Руководство по техническому нормированию труда рабочих в строительстве, СН. ‒ М. : ВНИПИ труда в строительстве, 1977. ‒ 47 с.

Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента технико-экономических исследований / В. А. Вознесенский. ‒ М. : Статистика, 1974. ‒ 192 с.

Васильев А. П. Строительство и реконструкция автомобильных дорог. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) / А. П. Васильев, Б. С. Марышев, В. В. Силкин [и др.]. – М. : Информавтодор, 2005. ‒ Т. 1. ‒ 185 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ