Методика розрахунку будівельних потоків за умови безперервності виконання робіт та двосторонніх обмежень на їх суміщення

L. M. Dadiverina, V. G. Odinskiy

Анотація


Викладено методику розв’язання задач з ув’язування робіт будівельних потоків при двосторонніх допусках на їх суміщення та безперервності їх виконання в часі. Наведений приклад розв’язання поставленої задачі та відповідний графік виконання робіт наочно демонструють ефективного використання рекомендованого алгоритму.

Ключові слова


тривалість реалізації проектів; організація будівництва; потоковий метод; розрахунок параметрів; безперервність робіт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Афанасьев В. А. Поточная организация строительства. – Л. : Стройиздат, 1990. – 302 с.

Дикман Л. Г. Организация строительного производства. – М. : Ассоциация строительных вузов, 2006. – 608 с.

Кирнос В. М., Залунин В. Ф., Дадиверина Л. Н. Организация строительства. Днепропетровск: «Пороги», 2005. – 309 с.

Кірнос В. М., Дадіверіна Л. М. Планування реалізації проектів в умовах заданих обмежень методами комп’ютерного моделювання. ‒ Д. : ПКФ Оксамит-Текс. ‒ 36 с.

Организация строительного производства: Учебн. для вузов / Т. Д. Цай, П. Г. Грабовский, В. А. Большаков и др. ‒ М. : Изд-во АСВ, 1991. – 432 с.

Организация и планирование строительного производства: учебн. для вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во» / А. К. Шрейбер, Л. И. Абрамов, А. А. Гусаков и др. // Под ред. А. К. Шрейбера. – М. : Высш. шк., 1987. – 386 с.

Сухачёв И. А. Организация и планирование строительного производства. Управление строительной организацией. – М. : Стройиздат, 1989. – 752 с.

Тян Р. Б., Чернышук Н. М. Организация строительства. – Д. : Наука и образование, 1999. – 264 с.

Ушацкий С. А. Организация, планирование и управление городским строительством. – К. : Вища школа, 1983. – 352 с..


Пристатейна бібліографія ГОСТ