Методика розрахунку будівельних потоків за умови безперервності виконання робіт та двосторонніх обмежень на їх суміщення

Автор(и)

  • L. M. Dadiverina Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. http://orcid.org/0000-0003-4498-2184
  • V. G. Odinskiy Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

тривалість реалізації проектів, організація будівництва, потоковий метод, розрахунок параметрів, безперервність робіт

Анотація

Викладено методику розв’язання задач з ув’язування робіт будівельних потоків при двосторонніх допусках на їх суміщення та безперервності їх виконання в часі. Наведений приклад розв’язання поставленої задачі та відповідний графік виконання робіт наочно демонструють ефективного використання рекомендованого алгоритму.

Біографії авторів

L. M. Dadiverina, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

к. т. н., доц. 

V. G. Odinskiy, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

к. т. н., доц. 

Посилання

Афанасьев В. А. Поточная организация строительства. – Л. : Стройиздат, 1990. – 302 с.

Дикман Л. Г. Организация строительного производства. – М. : Ассоциация строительных вузов, 2006. – 608 с.

Кирнос В. М., Залунин В. Ф., Дадиверина Л. Н. Организация строительства. Днепропетровск: «Пороги», 2005. – 309 с.

Кірнос В. М., Дадіверіна Л. М. Планування реалізації проектів в умовах заданих обмежень методами комп’ютерного моделювання. ‒ Д. : ПКФ Оксамит-Текс. ‒ 36 с.

Организация строительного производства: Учебн. для вузов / Т. Д. Цай, П. Г. Грабовский, В. А. Большаков и др. ‒ М. : Изд-во АСВ, 1991. – 432 с.

Организация и планирование строительного производства: учебн. для вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во» / А. К. Шрейбер, Л. И. Абрамов, А. А. Гусаков и др. // Под ред. А. К. Шрейбера. – М. : Высш. шк., 1987. – 386 с.

Сухачёв И. А. Организация и планирование строительного производства. Управление строительной организацией. – М. : Стройиздат, 1989. – 752 с.

Тян Р. Б., Чернышук Н. М. Организация строительства. – Д. : Наука и образование, 1999. – 264 с.

Ушацкий С. А. Организация, планирование и управление городским строительством. – К. : Вища школа, 1983. – 352 с..

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління проектами