Переваги та недоліки молу як міської будівлі на прикладі Києва

Автор(и)

Ключові слова:

мол, планувальна організація, об’ємно-просторове рішення, автомобілізація, міська споруда

Анотація

Постановка питання. Сьогодні однією з найбільш ефективних форм організації торговельного простору міста є моли – багатофункціональні торговельні комплекси, які стали невід’ємним атрибутом великих міст. Спочатку моли створювались для заміського простору і, перетворившись на міську будівлю, зазнали низки трансформацій. Незважаючи на це, мол і досі не вважається повноцінною одиницею урбаністичного простору. За таких умов актуальними стали дослідження впливу міського середовища на моли, що дозволить стимулювати їх подальший розвиток у міському середовищі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Матеріали цієї статті спиралися на такі праці: Маріанна Давиденко “Мол та місто: хроніки змагання титанів”, К. Мезенцев “Публічні простори Києва: забезпеченість населення та сучасна трансформація”, “Трансформація публічних просторів у великих містах України на прикладі торговельно-розважальних центрів”, Jeffrey Hardwick “Mall Maker: Victor Gruen, Architect of an American Dream”, Олег Прокопенко “Автомобілізація в США”. Мета статті. Простежити трансформацію молу із заміської споруди на міську, зокрема, визначити негативні та позитивні характеристики міських молів. Висновок. Проаналізовано передумови виникнення молів. Основні з них - це автомобілізація та активний розвиток передмість. Досліджено поетапну трансформацію терміна “мол”, що почав використовуватись як характеристика планувальної організації. Саме ця планувальна організація лежить в основі торговельного комплексу – комунікативний простір, обабіч якого розташовані  магазини,  ресторани  та  зони іншого  функціонального призначення. Це свідчить про доцільність використання терміна “мол”. Трансформація молу із заміської на міську споруду викликала зміни об’ємно-просторових рішень молів: збільшення поверховості, підземне розташування молів, поділ молу на функціональні блоки. Проаналізовані вище приклади молів свідчать про привабливість та доцільність будівель даного типу навіть за наявності великого різноманіття функціонального вибору за його межами. Адже мол пропонує сконцентрованість товарів та послуг у просторі, що не залежить від зовнішніх впливів. Проте недоліком міських молів є їх комерціалізація. Негативні наслідки цього, зокрема, - це скупчення молів в одному районі, недостатня увага до зовнішнього вигляду споруди.

Біографія автора

O. V. Berezko, Національний університет «Львівська політехніка».

Кафедра архітектурного проектування, асп.

Посилання

Berezko O. V. Vplyv arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii halerei, pasazhiv ta univermahiv na bahatofunktsionalni torhovelni kompleksyvv [The influence of architectural and planning organization of galleries, passages and stores a multi shopping malls]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia − Town planning and territorial planning. Kiev, KNUBA, 2012, no. 46, pp. 63–73

Davidenko M. Moll i gorod: khroniki poedinka titanov [Mall and the city chronicle of the fight of the Titans]. Zhurnal ASS − Journal «ASS». Available at: URL: http://www.accbud.ua/architecture/tekstura/moll-i-gorod-- khroniki-poedinka-titanov--chast-1

Mezentsev K. Publichni prostory Kyieva: zabezpechenist naselennia ta suchasna transformatsiia [Public spaces Kyiv: supply of population and contemporary transformation]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii: Mizhrehionalnyi zbirnyk naukovykh prats – Journal socio-economic geography: Interregional collection of proceedings. Kharkiv, 2011, no.11(2), pp. 52–54

Mezentsev K. Transformatsiia publichnykh prostoriv u velykykh mistakh Ukrainy na prykladi torhovelno- rozvazhalnykh tsentriv [The transformation of public spaces in major cities of Ukraine by the example of shopping malls]. Naukovyi zbirnyk: Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia – Scientific collection: Economic and social geography. Kyiv, 2011, no. 63, pp. 172–184.

Prokopenko O. Avtomobilizatsiya v SShA [Motorization in USA]. Available at: http://архитектор.ком.рф/1071- avtomobilizacija-v-ssha.html.

Ruchka dlya chemodana [Handle for suitcase]. Journal Real Estate Development. Kiev, OOO «UKN», 2015, no. 1(07), pp. 40–43.

Dream Town. Available at: http://dreamtown.ua/.

Available at: URL: http://www.ureclub.com/uploaded/digest/D_Real_Estate_Development_01_07.pdf

Eckardt F. Media and urban space: understanding, investigating and approaching mediacity. Frank & Timme GmbH

/ Verlad für wissenschaftliche Literatur. Berlin, 2008. 354 p.

Hardwick J. Mall Maker: Victor Gruen, Architect of an American Dream/ University of Pennsylvania Press, 2003. 288 p.

Merriam-Webster Inc. / The Merriam-Webster New Book of Word Histories / Springfield, MA01 102. 1991. 527p.

Centre of Shopping and amusement- Ocean Plaza. Map of stage. Available at: http://oceanplaza.com.ua/uk/stage_map/#tabs-2

Centre of Shopping and amusement- Ocean Plaza. About us. http://oceanplaza.com.ua/uk/projects/about_us/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження