Застосування методів математичної статистики при прогнозуванні тривалості та вартості висотного будівництва

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • T. S. Kravchunovska Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-0986-8995
  • I. I. Zaiats Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • S. V. Epifantseva Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Ключові слова:

будівництво, тривалість, вартість, прогнозування

Анотація

Обґрунтовано застосування методів математичної статистики для дослідження впливу організаційно-технологічних та інших факторів на тривалість та вартість висотного будівництва та їх прогнозування.

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

доктор технічних наук, професор, ректор ПДАБА.

T. S. Kravchunovska, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра планування і організації виробництва, д. т. н., проф.

I. I. Zaiats, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

к. т. н., доц., кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів.

S. V. Epifantseva, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

здобувач.

Посилання

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки : ДБН В.1.2-12-2008. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

Організація будівельного виробництва : ДБН А.3.1-5-2009. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 61 c.

Балашевич В. А. Экономико-математическое моделирование производственных систем: учеб. пособ. / В. А. Балашевич, А. М. Андронов. – Минск : Універсітецке, 1995. – 241 c.

Беринский И. И. Вычислительная техника и проектирование технологии и организации строительства / И. И. Беринский, В. П. Николаев. – Львов : Выща шк., 1994. – 251 с.

Броневицький А. П. Організаційно-технологічне обґрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / А. П. Броневицький. – К., 2012. – 19 с.

Гриценко Ю. О. Система нормування укрупнених показників кошторисної вартості об’єктів реконструкція житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)» / Ю. О. Гриценко. – К., 2007. – 17 с.

Гупало О. Ю. Методика обоснования технико-экономических показателей инвестиционных строительных проектов по возведению жилищно-гражданских объектов на стадии предпроектного анализа : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гупало Ольга Юрьевна. – Д., 2000. – 175 с.

Гусаров В. М. Теория статистики: Уч. пособие для вузов / В. М. Гусаров. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 247 с.

Давыдов В. А. Научно-методологические принципы обоснования организационно-технологических решений реконструкции промышленных зданий : автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / В. А. Давыдов. – СПб., 1992. – 60 с.

Данилова Т. В. Обоснование целесообразности реконструкции жилых зданий на прединвестиционной стадии управления проектами : дисс. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Данилова Татьяна Валентиновна. – Д., 2001. – 190 с.

Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах / В. Дюк. – СПб. : Питер, 1997. – 240 с.

Елисеева И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 368 с.

Ефимова М. Р. Общая теория статистики: учебник / М. Р.Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев – М. : ИНФРА-М, 1998. – 416 с.

Залунин В. Ф. Проблемы управления строительством в условиях рынка / В. Ф. Залунин, Р. Б. Тян. – Д. : Наука і освіта, 1990. – 96 с.

Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дисс. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Владимир Михайлович. – Харьков, 1994. – 351 с.

Кирнос О. И. Организационно-технологические аспекты обоснования цены на строительную продукцию : дисс. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Олеся Ивановна. – Д., 1993. – 145 с.

Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / Т. С. Кравчуновська. – Д., 2011. – 33 с.

Лантух Е. В. Обоснование продолжительности реконструкции с учетом особенностей ее проведения на промышленных объектах : дисс. ... кандидата техн. наук : 05.23.08 / Лантух Елена Владимировна. – Д., 1992. – 217 с.

Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / В. В. Савйовський – Харків, 2010. – 44 с.

Хататбе А. А. Обоснование продолжительности строительства жилищно-гражданских объектов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Хататбе Ахмед Али. – Д., 1993. – 167 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>