Імовірнісні параметри робіт у побудові календарного плану

V. R. Mlodetskyi, A. A. Martysh

Анотація


Проаналізовано вплив ймовірності при виконанні будівельних робіт на побудову календарних планів. Було виявлено, що урахування ймовірності часу виконання робіт на стадії планування дає більш песимістичні, але й більш надійні результати.


Ключові слова


планування; організація; управління; організаційно-технологічна надійність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Антипенко Е. Ю. Принципы анализа капитальных вложений / Е. Ю. Антипенко, В. И. Доненко – Запорожье : Фазан; Дикое Поле, 2005. – 420 с.

Ахьюджа Х. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х. Ахьюджа Пер. с англ. Б. С. Лунянова – М. : Мир, 1979. – 638 с.

Васильев В. М. Управление строительным производством / В. М. Васильев – Л. : Стройиздат, 1998. – 176 с.

Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства / А. А. Гусаков – М. : Стройиздат, 1974. – 252 с.

Голенко Д. И. Статистические методы сетевого планирования и управления / Д. И. Голенко – М. : Наука, 1968. – 299 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ