Виховання професійної культури студента-архітектора через засвоєння архітектурної термінології

G. P. Evseeva, O. D. Yakovenko

Анотація


Проаналізовано терміни, які використовують архітектори у своїй професійній діяльності, та доведено необхідність виховання професійної мовленнєвої культури через засвоєння професійної термінології.


Ключові слова


терміносистема; виховання професійної культури; практичне володіння фаховою українською мовою

Повний текст:

PDF

Посилання


Баллі Ш. Французька стилістика. − М., 1961. − С. 144.

Гінзбург М. Система правил українського ділового та наукового стилю //Українська мова: наук.-теорит. Жур. Ін-ту укр. мови НАНУ. – 2006.– № 2. – С. 30 − 42.

Євсєєва Г. П. Словник культурологічних термінів. – Д. : ПДАБА, 2006. – 96 с.

Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. М. Климонюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. − 180 с.

Кияк Т. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д'яков, З. Б Куделько. − К. : Вид. дім КМА, 2000. − 270 с.

Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Монографія. – Львів, Вид. центр ЛНУ, 2004. – 520 с.

Моргунюк В. Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000 // Вісник: Пробл. укр. термінології. – Львів, 2002. – № 453. – С. 194 – 202.


Пристатейна бібліографія ГОСТ