Education of professional culture of student-architect through mastering of architectural terminology

G. P. Evseeva, O. D. Yakovenko

Abstract


Terms that use architects in the professional activity are analysed in the article, and the necessity of education of professional speech culture is well-proven through mastering of professional terminology.

Keywords


system of terminology; education of professional culture; practical possessing professional Ukrainian

References


Баллі Ш. Французька стилістика. − М., 1961. − С. 144.

Гінзбург М. Система правил українського ділового та наукового стилю //Українська мова: наук.-теорит. Жур. Ін-ту укр. мови НАНУ. – 2006.– № 2. – С. 30 − 42.

Євсєєва Г. П. Словник культурологічних термінів. – Д. : ПДАБА, 2006. – 96 с.

Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. М. Климонюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. − 180 с.

Кияк Т. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д'яков, З. Б Куделько. − К. : Вид. дім КМА, 2000. − 270 с.

Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Монографія. – Львів, Вид. центр ЛНУ, 2004. – 520 с.

Моргунюк В. Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000 // Вісник: Пробл. укр. термінології. – Львів, 2002. – № 453. – С. 194 – 202.


GOST Style Citations