Навчально-виховний процес у технічному внз у контексті формування громадянської позиції сучасної молоді

Yur. P. Diryavko

Анотація


Йдеться про необхідність пошуку нових форм роботи зі студентською молоддю. Зокрема, пропонується заохочувати студентів до співробітництва з викладачами, залучати найздібніших до наукової роботи, періодично проводити «круглі столи», де обговорювалися б актуальні для молоді питання. Також акцентується увага на тому, що ефективність реалізації концепції національного виховання студентської молоді може спрацювати лише за умови викладання усіх дисциплін на державній мові.


Ключові слова


навчально-виховний процес; громадянська позиція; національне виховання; державна мовна політика; діалог поколінь

Повний текст:

PDF

Посилання


Богомаз К. Ю. Виховання особистості сучасного фахівця у вищому технічному навчальному закладі / К. Ю. Богомаз, О. М. Сорокіна // Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних закладах України / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2008. – С. 23 – 27.

Большаков В. І. Зміцнення співдружності вченого і студента як запорука забезпечення високої якості освіти // Співдружність вченого і студента у підвищенні якості освіти в умовах реформування вищої школи / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2001. − С. 9 – 10.

Євсєєва Г. П. Проблеми та перспективи мовної політики у вихованні української технічної еліти ВНЗ України // Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних закладах України / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2008. – С. 30 – 37.

Кривчик Г. Г. Гуманітарна складова виховання технократичної еліти // Співдружність вченого і студента у підвищенні якості освіти в умовах реформування вищої школи / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2001. − С. 17 – 23.

Мачуліна І. І. Евристичний потенціал дозвілля у виховних практиках вищих навчальних закладів // Грані, № 6, 2010. − С. 138 – 142.

Оболенська Т. Нова парадигма виховної роботи в університеті // Вища школа. – 2011. –№ 12 – С. 66 – 73.

Шулдик Г. О. Оцінка педагогічних здібностей викладача студентами педвузу // Співдружність вченого і студента у підвищенні якості освіти в умовах реформування вищої школи / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2001. – С. 56 – 58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ