Особливості політичної культури студентської молоді

Автор(и)

  • S. P. Volkova Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

студентська молодь, політична культура, формування політичної культури

Анотація

Розкривається поняття та структура політичної культури, а також особливості політичної культури молоді.

Біографія автора

S. P. Volkova, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

ст. викл.

Посилання

Бебик В. Політологія глобального світу: проблеми теорії і практики / В. Бебик // Персонал. – 2005. – № 5. – С. 28 – 32.

Гелей С. Д. Політологія: навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : Знання, 2008. – 415 с.

Карнаух А. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі / А. Карнаух // Людина і політика. – 2004. – № 5. – С. 134 – 139.

Курняк О. А. Архітектоніка політичної культури / О. А. Курняк // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 31. – С. 372 – 380.

Курняк О. А. Політична культура як соціокультурний феномен: поняття та структура / О. А. Курняк // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 44 (2). – С. 569 – 576.

Лемківський К. М. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови / К. М. Лемківський, О. М. Мовчан. – К., 1997.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. – К. : Філадельфія, 1995.

Лісовий В. Культура – ідеологія – політика / В. Лісовий. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 353 с.

Морозова О. О. Особливості формування політичної культури молоді в умовах глобалізації: Автореф. дис… канд. політ. наук / О. О. Морозова. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – 19 с.

Остапенко М. Політична культура сучасної студентської молоді в Україні (на прикладі вузів м. Києва): Автореф. дис... канд. політ. наук / М. А. Остапенко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 19 с.

Півнева Л. Політична і популярна культури як предмет політологічного аналізу / Л. Півнева // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 74 – 81.

Політологія: Підручник / І. С. Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – К. : Вища школа, 1998. – 304 с.

Терещенко Ю. Відправні засади філософії політики у сфері освіти / Ю. Терещенко // Вища освіта України. – 2005. – № 3. – С. 27 – 31.

Чальцева О. М. Порівняльний аналіз політичних культур: особливості, проблеми / О. М. Чальцева // Трибуна: Всеукр. громад.-політ. і теорем. журн. – К., 2004. – № 5 – 6. –

С. 29 – 31.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Матеріали науково-практичного семінару кураторів