Корисні поради куратору

Автор(и)

  • G. I. Lysenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-6216-5025

Ключові слова:

студентська група, куратор, виховні процеси у вищій школі, кураторські години, завдання куратора студентської групи

Анотація

Проаналізовано основні проблеми, які постають перед молодими малодосвідченими кураторами, з’ясовано причини їх виникнення і запропоновано ефективні шляхи розв’язання.

Біографія автора

G. I. Lysenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, канд. іст. наук, доц.

Посилання

Гуманітарно-виховні процеси, тенденції і перспективи вищої професійної освіти: зб. наук. пр. / Редкол. : А. С. Кобець (відп. ред.) та ін. – Д. : Придніпров’я, 2012. – Вип. 4. – 316 с.

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів / Л. В. Кнодель. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 136 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Налепа С. О. З увагою до першокурсника / С. О. Налепа // Сучасні підходи до проблем виховання студентської молоді. – Рівне, 2000. – С. 68 – 73.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл.) / В. Л. Ортинський – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / М. М. Фіцула – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України: Тези доповідей і повідомлень на всеукраїнській науково-практичній конференції 11 – 12 березня 2008 р. / За ред. В. І. Большакова. – Д. : ПДАБА, 2008. – 212 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Матеріали науково-практичного семінару кураторів

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають