Виховний аспект вивчення історії української архітектури та скульптури ХІХ століття

Автор(и)

  • A. G. Peretokin Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

виховний, аспект, історія, українська, культура, ХІХ ст., архітектура, скульптура, вивчення, використання, ілюстрацій

Анотація

Розглянуто виховний аспект використання ілюстрацій у процесі вивчення історії української архітектури та скульптури ХІХ ст. Обґрунтовано підвищення інтересу студентів до теми внаслідок наочного знайомства з шедеврами української архітектури та монументальної скульптури ХІХ.ст.

Біографія автора

A. G. Peretokin, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат історичних наук, доцент.

Посилання

Бокань В.А. Історія культури України: навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. Г. Польовий – К. : МАУП, 1998. – 232 с.

Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2007. –

Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти /

В. А. Гречанко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 480 с.

Історія української культури: Матеріали та методичні поради щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою / Укладачі: Г. Г. Кривчик, С. П. Волкова. – Д. : ПДАБА, 2010. – 19 с.

Історія української культури: наук. вид.: У 5 т. Т. 4, кн.1. Українська культура першої половини ХІХ століття / Л. Ф. Артюx, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко та ін.; НАН України. – К. : Наук. думка, 2008. – 1008 с.

Історія української культури: У 5 т. Т. 4, кн. 2. Українська культура другої половини ХІХ століття / М. П. Бондар, М. П. Загайкевич, Р. Я. Пилипчук та ін. Ред. : Б. Є. Патон; НАН України. – К. : Наук. думка, 2005. – 1295 с.

Історія української та зарубіжної культури: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /

Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, Р. Д. Зінкевич та ін. – Л. : Бескід Біт, 2008. – 252 с.

Культура України в ХІХ – на початку ХХ століть: методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» / Г. Г. Кривчик. – Д. : ПДАБА, 2010. – 22 с.

Культурологія: Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зазюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2004. – 567 с.

Культурологія: курс лекцій / За ред. А. Г. Баканурського, Г. Є. Краснопутського,

Л. Л. Сауленко. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

Культурология: Учеб. пособ. Авт.-сост. : О. И. Власенко, Ю. В. Зайончковский. – Харьков : Парус, 2006. – 512 с.

Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 1999. –

с.

Світова і українська культура / Матеріали до підручника. Частина V. Українська культура / Г. Г. Кривчик, В. С. Алефіренко. – Д. : ПДАБА, 1999. – 45 с.

Українська культура ХІХ ст. Методичні вказівки до вивчення курсу «Культурологія». Розділ культури ХІХ ст. / C. Г. Руденко. – Д. : ПДАБА, 2007. – 23 с.

Художня культура України: навч. посіб. / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська та ін. За заг. ред. Л. М. Масол. – К. : Вища школа, 2006. – 239 с.

Шевнюк О. Л. Культурологія: навч. посіб.: 3-тє вид., стереотип. / О. Л. Шевнюк. –К.: Знання-Прес, 2007. – 353 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Матеріали науково-практичного семінару кураторів

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають