Дослідження седиментаційних властивостей суглинку та техногенних відходів промисловості з метою їх використання у виробництві керамічної цегли

А. P. Prikhodko, N. V. Shpirko, N. S. Storchai, A. N. Grishko, J. N. Vecher, D. V. Kononov, B. V. Bogdanov

Анотація


Досліджено дисперсність сировини техногенного походження та розглянуто перспективи його використання у виробництві керамічної цегли.

Науковий підхід до вивчення техногенної сировини, дослідження її дисперсності, збільшення якої забезпечує зростання реакційної здатності частиць, дозволяє керувати фізико-хімічними властивостями керамічної цегли.


Ключові слова


седиментаційний аналіз; седиментометр Ребіндера; дисперсність; суглинок; техногенні продукти виробництва

Посилання


Химическая технология керамики : учеб. пособие для вузов / под ред. проф. И. Я. Гузмана. – М. : ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. – 496 с.

Практикум по курсу «Физическая и коллоидная химия» / В. Я. Баранов, В. А. Любименко. – М. : ФГУП «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2007. –

C. 55 – 65.

Практикум по коллоидной химии : учеб. пособие / под ред. М. И. Гельфмана. – СПб. : Лань, 2005. – 256 с.

Лабораторный практикум по курсу «Физическая и коллоидная химия» / [сост. В. В. Петров, А. Н. Королев, Н. Ф. Копылова. – Таганрог : ТРТУ, 2000. – 60 с.

Практикум и задачник по коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы: учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Назарова, А. С. Гродского. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2007. – 374 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ