Town planning forms of architectural and landscape environment in the process of evolution of the spatial composition trough history of Ukrainian Cities

Yur. I. Yegorov

Abstract


The article deals with the form of architectural and landscape environment in the process of evolution of the spatial composition trough history of Ukrainian cities with tailored, long-term sustainable development.


Keywords


urban form; architectural and landscape environment; spatial composition; historical cities of Ukraine

References


Бархин М. Г. Город, структура, композиция. –М. : Наука, 1986. ‒ 263 с.

Вечерський В. В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам’ятко охоронних досліджень населених місць. − К. : НДІТІАМ, 2003. ‒ 560 с.

Водзинський Є. Є. Питання охорони містобудівної спадщини // Архітектурна спадщина України. ‒ К. : НДІТІАМ, 1994. ‒ 260 с.

Дёмин М. Н. Управление развитем градостроительных систем. ‒ К. : Будівельник 1991. ‒ 185 с.

Иконников А. В. Архитектура города. Эстетическое значение структуры города. Город и время. ‒ М. : Стройиздат, М. : К-31, Кузнецкий мост. ‒ 214 с.

Ксеневич М. Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька – Макіївки). ‒ К. : НДПІмістобудування; Вінниця : Тезис, 2001. ‒ 160 с.

Фомін І. О. Основи теорії містобудування : підруч. ‒ К. : Наукова думка, 1997. ‒ 191 с.


GOST Style Citations