Оцінка управлінських вирішень реалізації інвестиційного проекту з урахуванням невизначеності

Автор(и)

  • M. A. Prilepova Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

невизначеність, вірогідність, рішення, проекти, зони, ризик, порядок, область рішень, перевага, частковий порядок

Анотація

Розглядається питання оцінки й вибору управлінських рішень реалізації проектів з урахуванням невизначеності. При урахуванні невизначеності одним із важливих моментів є визначення ймовірності тих або інших величин (математичного очікування, вигоди, збитку й ризику). Пропонується методичний підхід до зменшення зони невизначеності, поліпшення її видимості й визначення області прийняття кращих рішень на основі правил часткової переваги.

Біографія автора

M. A. Prilepova, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

к. екон. н.

Посилання

Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятности: учебн. для вузов [изд. 6-е] / Е. С. Вентцель. – М. : Высшая школа, 1999. – 576 с.

Ковалев В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика [2-е изд., перераб. и доп.] / В. В. Ковалев. – М. : «ТК Велби», изд. Проспект, 2007. – 1024 с.

Управление проектами / [под ред. В. Д. Шапиро и др.] – СПб. : ДваТрИ, 1996 – 610 с.

Эддоус М. Методы принятия решений / [М. Эддоус, Р. Стенсфилд]; под ред. И. И. Елисеевой. – Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

Грабовой П. Г. Риски в современном бизнесе. – М. : Аланс, 2006. – 240 с.

Тян Е .Р. Факторы неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов // Экономический вестник ДНУ. − № 2 – 2012. – 600 с.

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс / Пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 1120 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління проектами