Варіант геометрично нелінійної ітераційної теорії шаруватих пологих оболонок

A. V. Plekhanov

Анотація


Одержано рівняння уточненої геометрично лінійної ітераційної теорії трансверсально ізотропних шаруватих пологих оболонок. Дано оцінку точності розв’язань.

Ключові слова


полога оболонка; ітераційна теорія; рівняння

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Плеханов А. В. О построении уточненной теории пологих трансверсально изотропных слоистых оболочек // Статика сооружений. – К. : КИСИ. – 1978. – С. 106 – 109.

Плеханов А. В. О построении уточненной теории многослойных пластин // Исследования по теории сооружений. – 1977. – Вып. 23. – С. 111 – 119.

Плеханов А. В. Исследование сходимости и точности решений на основе итерационной теории слоистых оболочек и пластин // Вісник Придніпр. держ. акад. будівниц. та архітек. – Д., 2009. – № 3. – С. 21 – 26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ