Дослідження крайових ефектів в уторному вузлі сталевих вертикальних циліндричних резервуарів

Автор(и)

  • E. A. Egorov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • A. S. Sokolova Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Ключові слова:

сталевий резервуар, скінченноелементні моделі, уторний вузол, напружено-деформований стан

Анотація

Методом скінченних елементів виконано аналіз напружено-деформованого стану уторної зони двох оболонок; які за геометричними параметрами відповідають існуючим резервуарам об’ємом 2 000 та 20 000 м3. Розрахункова схема будувалася на основі моделі «днище − пластинка». Отримані результати свідчать; що розрахунок уторного вузла циліндричної стінки РВС на основі моделі «днище − балка» в цілому ряді випадків не забезпечує необхідного запасу міцності; тому при проектуванні РВС рекомендується проводити розрахунок зазначеного вузла з використанням чисельних методів на основі моделі «днище − пластинка».

Біографії авторів

E. A. Egorov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

д. т. н., проф.

A. S. Sokolova, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

асп.

Посилання

Кузнецов В. В. Металлические конструкции. Общая часть. (Справочник проектировщика) / Под общ. ред. заслуж. строителя РФ, лауреата Госуд. премии СССР В. В. Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкция им. Н. П. Мельникова) – М. : АСВ, 1998. – 576 с.

Шапиро Г. А. Действительная работа плоских днищ стальных тонкостенных цилиндрических резервуаров // Материалы по стальным конструкциям. – М. : ПСК, 1958. – № 3. – С. 185 – 215.

Иштиряков М. С. Напряженно-деформированное состояние днища вертикального цилиндрического резервуара / М. С. Иштиряков, В. Б. Галеев // ВНИИОЭНГ Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 1977. – № 2. – С. 28 – 29.

Иштиряков М. С. Расчет днища и стенки вертикальных цилиндрических резервуаров большой вместимости / М. С. Иштиряков, В. Б. Галеев // ВНИИОЭНГ Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 1978. – № 6. – С. 8 – 9.

Галеев В. Б. Расчет нижнего узла сопряжения корпуса и днища резервуаров / В. Б. Галеев, Л. В. Короткова // ВНИИОЭНГ Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 1978. – № 6. – С. 38 – 39.

Мущанов В. Ф. Исследование напряженно-деформированного состояния уторного узла в вертикальных цилиндрических резервуарах объемом 10 000…50 000 м3/ В. Ф. Мущанов, Д. И. Роменский // Металлические конструкции. – 2012. – Т. 18. – № 1. – С. 61 – 71.

Бояршинов С. В. Основы строительной механики машин. – М. : Машиностроение. – 1973. – 456 с.

Проектирование складов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа ВБН В.2.2-58.1-94 (взамен СНиП 11-106-79). – К. : Госкомнефтегаз Украины, 1994. – 149 с.

Welded Steel Tanks for Oil Storage. API Standard-650 (9th Ed.). – American Petroleum Institute Standard, Washington D. C. – 1993.

Правила устройства вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов (ПБ 03-381-00). – М. : – 2001. – 86 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження