Моделювання роботи залізничних споруд із застосуванням сучасних методів розрахунку

Автор(и)

  • V. V. Koval'ov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Ключові слова:

земляне полотно залізниць, метод скінченних елементів, підвищення швидкості

Анотація

Наведені основні можливості використання програми PLAXІS при розрахунках транспортних споруд.

Біографія автора

V. V. Koval'ov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

кандидат технічних наук.

Посилання

Інструкція з утримання земляного полотна залізниць України / Л. І. Дяченко, Г. П. Кислий, В. О. Курач. – Д. : Вид-во АТЗТ ВКФ «Арт-прес», 2001. – 104 с.

Грицык В. И. Расчеты земляного полотна железных дорог : учеб. пособ. для вузов железнодорож. транспорта / В. И. Грицык. – М. : УМК МПС, 1998. – 520 с.

Зоценко М. Л. Математичне моделювання геотехнічних процесів на основі рішень пружно-пластичної задачі нелінійної механіки ґрунтів // Зб. наук. пр. (галузеве машинобуд., буд-во) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2003. – Вип. 12 – С. 96-104.

Brinkgreve, R. B. J. and Bakker, H. L. (1991). Non-linear finite element analysis of safety factors. Proc. 7th Int. Conf. on Comp. Methods and Advances in Geomechanics, Cairns, Australia. – Р. 1117 − 1122.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження