Моделювання роботи залізничних споруд із застосуванням сучасних методів розрахунку

V. V. Koval'ov

Анотація


Наведені основні можливості використання програми PLAXІS при розрахунках транспортних споруд.


Ключові слова


земляне полотно залізниць; метод скінченних елементів; підвищення швидкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція з утримання земляного полотна залізниць України / Л. І. Дяченко, Г. П. Кислий, В. О. Курач. – Д. : Вид-во АТЗТ ВКФ «Арт-прес», 2001. – 104 с.

Грицык В. И. Расчеты земляного полотна железных дорог : учеб. пособ. для вузов железнодорож. транспорта / В. И. Грицык. – М. : УМК МПС, 1998. – 520 с.

Зоценко М. Л. Математичне моделювання геотехнічних процесів на основі рішень пружно-пластичної задачі нелінійної механіки ґрунтів // Зб. наук. пр. (галузеве машинобуд., буд-во) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2003. – Вип. 12 – С. 96-104.

Brinkgreve, R. B. J. and Bakker, H. L. (1991). Non-linear finite element analysis of safety factors. Proc. 7th Int. Conf. on Comp. Methods and Advances in Geomechanics, Cairns, Australia. – Р. 1117 − 1122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ