Організація системи інформації з охорони праці на об’єктах; що реконструюються

L. M. Didenko, E. A. Berchatova, A. A. Klimenko

Анотація


Відмічено значення та роль системи візуальної комунікації в забезпеченні безпеки перебігу технологічних процесів і вплив організації системи інформації з охорони праці на будівельних майданчиках на виникнення нещасних випадків. Наведено стан організації інформації на будівельних майданчиках та приклади неправильного використання цієї системи; а також надано рекомендації щодо поліпшення її розташування; оформлення та необхідної її кількості; залежно від числа працюючих.


Ключові слова


охорона праці; нещасний випадок; система візуальної комунікації; будівельний майданчик; реконструкція; модель інформаційного поцесу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Диденко Л. М. Охрана труда при реконструкции промышленных предприятий / Л. М. Диденко, В. Г. Каховский, В. В. Сафонов.  К. : Будівельник, 1986.  172 с. Диденко Л. М. Совершенствовать организацию визуальной информации по охране труда в строительном производстве. Мат. науч.-техн. семинара / Л. М. Диденко, А. Н. Березюк, И. М. Эльви. – Л. : ЛДНТП, 1988.  186 с. Знаки безопасности для предприятий газовой промышленности: ОСТ 51.55  79. – [действует с 1980  01  01]. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 1980. – 18 с. – (Отраслевой стандарт). Котов К. К. Профилактика травматизма средствами визуальной информации / К. К. Котов, С. Н. Сафьян, Г. А Щербина // МиСРС.  1985.  № 1.  с. 21  23. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности: ГОСТ 12.4.026  76*. – [действует с 1978-01-01].  М.: ИПК Изд-во стандартов, 1978.  Переиздание (август 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 года. (ИУС 12  80, 10  86) – (Межгосударственный стандарт).  25 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ