Роль і місце аналітики ринку в оціночних процедурах

V. О. Voronin, A. V. Kostik

Анотація


За допомогою застосування методів економіко-математичного моделювання визначено тенденції зміни ринку нерухомості у середньо- і довгостроковому періодах, висвітлено деякі методологічні аспекти масової оцінки вартості нерухомості (оціночної вартості) з метою оподаткування при здійсненні купівлі-продажу, обміну, дарування.


Ключові слова


ринок нерухомості; методологія; індекси ринку нерухомості; рентний валовий мультиплікатор; тренди; оціночна вартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Стерник Г. М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г. М. Стерник, С. Г. Стерник // М. : Экономика», 2010. – 601 с.

Стерник Г. М. Методические основы анализа рынка недвижимости (Сб. лекций) / Г. М. Стерник, С. Г. Стерник // РЭА им. Г. В. Плеханова, 2011. – 122 с.

Задонский Г. И. Российский рынок недвижимости в 2011 году / Г. И. Задонский, Г. Н. Мальгинов, Г. М.Стерник // В сб. «Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективы» (вып. 33). − М. : Инс. Гайдара, 2012. – С. 544 − 571.

Длігач А. А. Підходи до сегментування на ринку / А. А. Длігач, О. А. Виноградов // Економіка промисловості. –2007. – № 4. – С. 17 − 20.

Воронін В. О. Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози. Криза 2008 – 2011 / В. О. Воронін, В. В. Галасюк, А. С. Гусельников, А. І. Драпіковський // К. : Артек, 2009. – 300 с.

Воронин В. А. Моделирование рынка недвижимости в условиях финансово-экономического кризиса. (под ред. Я. И. Маркуса) / В. А. Воронин // Практика оценки. – 2009. − № 10 (37). − 66 с.

Воронін В. О. Ринковий підхід до оцінки житлової нерухомості з використанням методів математичної статистики» / В. О. Воронін // Зб. мат. ХІІ Міжнар. наук-практ. конф. Оцінка майна для цілей фінансування». 25 − 27.09.2008 р., м. Ялта. − С. 53 – 66.

Воронин В. О. Рынок недвижимости Украины в условиях кризиса и его анализ в интересах оценочной деятельности / В. О. Воронин // Вісник оцінки. – 2010. − № 1. – Вид-во «УТО». − С. 31 – 35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ