Застосування доходного підходу в оцінюванні угідь, що належать до земель сільськогосподарського призначення

L. V. Turovskaya

Анотація


Розглянуто особливості оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення на прикладі ріллі за дохідним підходом з урахуванням сівозмін та якісних характеристик ґрунту.


Ключові слова


оцінка; дохідний підхід; землі сільськогосподарського призначення; рілля; бал бонітету; сівозміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою КМ України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України, 2002, № 42 (01.11.2002 р.).

Національний стандарт № 1 «Загальні засади майна і майнових прав», затверджений постановою КМ України від 10.09.2003 № 1440 // Офіційний вісник України, 2003, № 37 (26.09.2003 р.).

Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою КМ України від 28.10.2004 № 1442 // Офіційний вісник України, 2004, № 44 (19.11.2004 р.),

Міжнародні стандарти оцінки. − Вид. 8, 2007. − К., АртЕк, 2008.

Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон України, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 18.07.2008 р. № 440/71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ