Містобудівні переобладнання житлових територій

Автор(и)

  • K. S. Kharchenko Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

перебудова житлових територій, житловий квартал, історична частина міста, житлове середовище

Анотація

Мета містобудівної діяльності під час реконструкції історичних кварталів збереження і розвиток середовища цінних міських територій, що склалося. Внаслідок реконструкції житлових кварталів у міру поліпшення житлових умов повинна підвищуватися і якість зовнішнього середовища: умови для відпочинку і спілкування, культурно-побутове і транспортне обслуговування, мікроклімат і екологія. Перетворення житлового середовища необхідно здійснювати виходячи з інтересів місцевого населення, а також міста в цілому як народногосподарського комплексу. Тому у кожному конкретному випадку необхідно виявляти резерви й обмеження, пов'язані з економічними, архітектурномістобудівними, планувальними рішеннями проектування.

Біографія автора

K. S. Kharchenko, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат технічних наук, доцент.

Посилання

Авдотьин Л. Н. Градостроительное проектирование : учеб. для ву-зов / Л. Н. Авдотьин, И. Г. Лежава, И. М. Смоляр. – М. : Стройиздат, 1989. – 432 с.

Юридичний довідник забудовника. Т. 1. Нормативно-планові активи, що регулюють відносини у сфері містобудування та архітектури станом на 01. 06. 2002 р. / За ред. С. А. Лебедєва , В. М. Бабаєва. – Х. : АП «Блок», 2002. – 768 с.

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**. – К. : Мінбуд України – 1992.

Крашенинников А. В. Жилые кварталы : учеб. пособ. для строит, спец. вузов / Под общ. ред. Б. Я. Орловского, А. Н. Белкина. – М. : Высшая школа, 1988. – 87 с.

Гаврилов И. Н. О совершенствовании системы градостроительной документации и ее реализации // Новини науки Придніпров’я – Д. : ПГАСА, 2006. – № 2, 3, 4. – С. 33 – 38.

Крашенников А. В. Исторический квартал: учеб. пособ. для вузов. – М. : Высшая школа, 1988. – 257 с.

Гаврилов И. Н. О градостроительных подходах к переустройству территорий / И. Н. Гаврилов // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Д. : ПГАСА, 2004. – Вып. 27: Стародубовские чтения, 4.З. – С. 22 – 25.

Миловидов Н. Н., Осин В. А., Шумилов М. С. Реконструкция жилой застройки: учеб. пособ. для вузов. – М. : Высшая школа, 1980. – 240 с.

СНиП 2.07.01–89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Госстрой СССР – М. : ЦИТП Госстроя СССР. 1989. – 268 с.

Гаврилов И. Н. О комплексной реконструкции микрорайонов устаревшего жилого фонда / И. Н. Гаврилов // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Д. : ПГАСА, 2007. – Вып. 41: Стародубовские чтения, 4.З : Архитектура. – С. 6 – 12.

Закон Украины О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда «Голос Украины», 2007. – № 6. – 16 января.

Шимко В. Т. Архитектурное формирование жилой среды : учеб. для вузов. – М. : Стройиздат, 1990. – 287 с.

Здания и сооружения. Жилые здания. Основные положения. ДБН В. 2. 2 – 15 – 2005. – К. : Мінбуд України – 2005.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Архітектура