Формальна аксіоматика, що проявляється для ідентифікації структури металу

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. http://orcid.org/0000-0003-0790-6473
  • Yu. Dubrov Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ. http://orcid.org/0000-0002-2537-4389

Ключові слова:

самоорганізація, теорема Геделя про неповноту, обчислювальна непріводімим, принцип "зовнішнього доповнення" С. Біра, ентропія, інтерпретація, карусель Лоренца, емпірика, ячеку Бернара, відкриті системи

Анотація

Відома теорема Геделя про неповноту формальної аксіоматики, що проявляється при ідентифікації того чи іншого об'єкта, ініціює застосування штучно створюваних “інструментів”, які знижують цю неповноту.

Застосування статистики для аналізу структури металу свідчить, що не піддаються детермінованому аналізу розбіжності у зображенні шліфів, бо це є наслідком обчислювальної невизначеності результатів процесу отримання металу. Якби при цьому таке явище як обчислювальна невизначеність не спостерігалося, то користувач знайшов би більш точний спосіб визначення зв'язку структури металу з механічними властивостями.

Для часткового усунення неповноти формальної аксіоматики тверджень, С. Бір рекомендував використовувати принцип "зовнішнього доповнення", заснований на застосуванні для формулювання тверджень мови більш високого рівня, який не повинен формулюватися в термінах мови, застосовуваної до цього. Знову вибрані рішення, виражені мовою більш високого рівня, покликані усувати недоліки спочатку використовуваної мови. Застосування новообраної мови виступає в якості практичного методу, спрямованого на часткове подолання складності, яка є наслідком, що випливає з теореми Геделя. Слід очікувати, що нова мова також не зможе привести нерозв'язне твердження до точного визначення, для цього знадобиться застосування мови більш високого рівня і т.д.

С. Бір рекомендував, щоб вийти за рамки спочатку обраної мови, але в той же час не відірватися від реальної ситуації, слід прив'язатися до такої властивості системи, яка нерозривно пов'язана з її дійсним існуванням.

В силу науки, що перманентно розвивається, з часом з'явиться мова більш високого рівня, за допомогою якої буде сформульована дедуктивно повна аксіома, яку можна буде застосовувати до аналізу процесів самоорганізації систем будь-якої природи.

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів, доктор технічних наук, професор, ректор ПДАБА.

Yu. Dubrov, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ.

Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів, доктор технічних наук, професор.

Посилання

Bir S. Kibernetika i upravleniye proizvodstvom [Cybernetics and production management]. Moscow, Nauka, 1963. 276 p. Available at:http://www.newlibrary.ru/book/bir_st_/kibernetika_i_upravlenie_proizvodstvom.html

Bolshakov V. I., Dubrov Yu. I. «Samoorhanyzatsyya materyala» kak protsess determynyrovannoy adaptatsyy ["Material self-organization" As adaptation process]. Dopovіdі Natsіonalnoi akademіi nauk Ukrainy - Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2004, no. 9, pp. 97-104. Available at: http://journals.uran.ua/ index.php/2312-2676/article/view/40339

Bolshakov V. I., Dubrov Yu. I. Samoorhanizatsiya materialiv: Naukovyy fakt chy fantom [Science fact or phantom]. Vіsnik Natsіonalnoi akademii nauk Ukrainy - Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2002, no.10, pp. 21-27. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/71718

Bol'shakov Vad. I., Bolshakov V. I., Dubrov Yu. I. Pro nepovnotu formalnoyi aksiomatyky v zadachakh identyfikatsiyi struktury metalu [About incompleteness formal axiomatic in problems of identification of metal structure]. Vіsnyk Natsіonalnoi akademіi nauk Ukrainy - Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2014, no. 4, pp. 55-59. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/69367

Sadovskiy V. N. Yudin E. G. Issledovaniya po obshchey teorii sistem [Studies on the general systems theory]. Moscow, Progress, 1969. 521 p. Available at: http://www.twirpx.com/file/892241/

Klini S. K. Vvedeniye v matematiku [Introduction to Mathematics]. Moscow, IL, 1957. 527 p. Available at: http://lib.mexmat.ru/books/1407

Pask G. Model' evolyutsii [Model of evolution]. Moscow, 1966. pp. 284-314. Available at: http://www.google.com.ua/url?url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe %3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DPDF%252Fvnanu_2014_4.pdf%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sWxIVfWcNcS2UdTDgOAG&ved=0CCIQFjAD&usg=AFQjCNE0zax4OOGJxuuKgz3K1FCmD8F_cQ

Poston T., Stewart I. Teoriya katastrof i yeye prilozheniya [Catastrophe theory and its applications]. Moscow, Mir, 1980. 607 p. Available at: http://www.alib.ru/au-poston/nm-teoriya_katastrof_prilozheniya/

Bol'shakov V. I., Dubrov Yu. I., Tkachenko A. N., Tkachenko V. A. Puti resheniya zadach identifikatsii kachestvennykh kharakteristik materialov na osnove ekspertnykh sistem [Ways of solving problems of identification of qualitative characteristics of materials on the basis of expert systems]. Dopovіdі Natsіonalnoi akademіi nauk Ukrainy - Reports of Academy of Sciences of Ukraine. 2006, no.5, pp. 100-103.

Sokolova T. N. Samoorhanizuyushchiesya sistemy [Self-organizing systems]. Moscow, Mir, 1964. 434 p.

Uspenskiy V. A. Teorema Godelya o nepolnote [Gödel's incompleteness theorem]. Moscow, Nauka, 1982, v. 57, 110 p. Available at: http://www.razym.ru/.

Frik P. G. Turbulentnost': metody i podkhody [Turbulence: methods and approaches]. Perm, Permskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy unniversitet, 1998. pp. 33-37. Available at: http://www.twirpx.com/file/474466/

Wolfram S. A New Kind of Science. Wolfram Media, Inc., 2002. 1197 р. Available at: http://www.wolframscience.com/.

Lorenz E. N. Deterministic nonperiodic flow. Journal of the Atmospheric Sciences. 1963. v. 20, рр. 130-141. Available at: https://www.google.com.ua/#q=lorenz+deterministic+nonperiodic+flow+pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>