Систематизація принципів і методів символічного підходу у містобудівному проектуванні

I. V. Bulakh

Анотація


Постановка проблеми. Низький рівень виразності та індивідуалізації масової архітектури другої половини ХХ століття пов’язанні з розповсюдженням індустріальної технології та ще в більшій мірі з механістичним, традиційно функціоналіським відношенням до людини як до усередненого, абстрактного споживача архітектури. Умовою виходу з критичної ситуації стає зосередження уваги на питаннях естетизації, художнього осмислення і творення гармонійного образу оточуючого середовища.Проблема підвищення архітектурно-художнього рівня містобудівних та архітектурних рішень, подолання одноманітності планування і забудови, створення естетично виразного міського середовища не втрачає актуальності протягом останніх десятиліть. Розуміння і сприйняття багатоплановості і динамічності розвитку міст спонукають архітекторів до пошуку нових методів проектування, які в змозі забезпечити у майбутньому можливість більш обґрунтованого формування художньо-естетичного образу сучасного міста.

Мета. Визначити і систематизувати принципи символізації архітектурно-планувальних образів; запропонувати методи символізації в архітектурно-планувальному образотворенні міського середовища.

Висновок. На основі аналізу розширено і поглиблено поняття символізації архітектурно-планувального образу, визначені місце, роль і тенденції символізації на всіх рівнях організації міського середовища - планувальному, об'ємно-просторовому і благоустрою міської території; вперше визначено основні етапи і рівні символізації (аналогізація, схематизація і алегоризація), їх ознаки і характеристики, сформульовані основні принципи символізації архітектурно-планувального образотворення, а саме принципи комунікації між образними аналогіями, трансформації серед подальших схем, комутації алегоричних групувань і метаморфізації кінцевої цілі - народження символу.


Ключові слова


символ, символізація, міське середовище, теорія архітектури, художній образ, архітектура, містобудування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandr K. Yazyk shablonov. Goroda, zdaniya, stroitel'stvo [Template language. Cities, buildings, construction]. Moscow: Studiya Artemiya Lebedeva, 2014, 1096 p. (in Russian).

Arystotel. Nikomakhova etyka [Nicomachean Ethics]. Kyiv: Akvilon-Plyus, 2002, 480 p. (in Ukrainian).

Glazychev V.L. Evolyutsiya tvorchestva v arkhitekture [Evolution of creativity in architecture]. Moscow: Stroyiz- dat, 1986, 494 p. (in Russian).

Gutnov A.E. and Lezhava I.G. Buduschee goroda [The future of a city]. Moscow: Stroyizdat, 1977, 126 p. (in Russian).

Vseros. nauch.-tekhn. inform. tsentr. Funktsiya i struktura formy v arkhitekture: otchet o NIR [The function and structure of form in architecture: report about science and research work]. Moscow, 1988, 212 p. (in Russian).

Linch K. Obraz goroda [The image of a city]. Moscow: Stroyizdat, 1982, 328 p. (in Russian).

Timokhin V.O. Osnovy mistobuduvannia [The basis of city planning]. In-t zmistu i metodiv navchannIa [ICMS]. Kyiv. derzh. texn. un-t bud-va i akhitektury. Kyiv, 1996, 216 p. (in Ukrainian).

Timokhin V.O. Arkhitektura miskogo rozvytku. 7 knyg z teoriyi mistobuduvannya [Architecture of urban develop- ment. 7 books of the theory of city planning]. Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhitektury, Ukrayin. akademiya arkhitek- tury KNUCA, UA]. Kyiv: KNUBiA, 2008, 158 p. (in Ukrainian).

Todorov T.S. Teorii simvola [The theory of symbol]. Moscow: Dom intellekt. knigi, Rus. fenomenom. o-vo, 1998, 408 p. (in Russian).

Alexander C.W., Neis H., Anninou A. and King I. New theory of urban design (Center for Environmental Struc- ture). Oxford: Oxford University Press, 1987. 251 р.

Nas P.J.M. Cities full of symbols: a theory of urban space and culture. Amsterdam: Leiden University Press, 2011, 303 p.

Castle H. and Weinstock M., eds. Architectural Design. Vol. 83, iss. 4 : Special issue : System city. Infrastructure and the space of flows, 2013, 136 p.

Weston R. 100 ideas that changed architecture. London: Laurence King, 2011, 216 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александр К. Язык шаблонов. Города, здания, строительство / К. Александр ; пер. с англ. И. Сировой. – Мос- ква : Студия Артемия Лебедева, 2014. – 1096 с.

 

Аристотель. Нікомахова етика / Аристотель ; пер. з давньогрец. В. Ставнюка. – Київ : Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.

 

Глазычев В. Л. Эволюция творчества в архитектуре / В. Л. Глазычев. – Москва : Стройиздат, 1986. – 494 с.

 

Гутнов А. Э. Будущее города / А. Э. Гутнов, И. Г. Лежава. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.

 

Функция и структура формы в архитектуре : отчет о НИР / Всерос. науч.-техн. информ. центр ; рук. И. Г. Лежава. – Москва, 1988. – 212 с.

 

Линч К. Образ города / К. Линч ; пер. с англ. В. Л. Глазычева ; сост. А. В. Иконников ; под ред. А. В. Иконникова. – Москва : Стройиздат, 1982. – 328 с.

 

Тімохін В. О. Основи містобудування / В. О. Тімохін ; Ін-т змісту і методів навчання, Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 1996. – 216 с.

 

Тімохін В. О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування / В. О. Тімохін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Укр. академія архітектури. – Київ : КНУБіА, 2008. – 158 с.

 

Тодоров Ц. Теории символа / Ц. Тодоров ; пер. с фр. Б. Нарумова. – Москва : Дом интеллект. книги, Рус. фе- номеном. о-во, 1998. – 408 с.

 

New theory of urban design (Center for Environmental Structure) / Christopher W. Alexander, Hajo Neis, Artemis Anninou, Ingrid King. – Oxford : Oxford University Press, 1987. – 251 р.

 

Cities full of symbols. A theory of urban space and culture / ed. Peter J. M. Nas. – Amsterdam : Leiden University Press, 2011. – 303 p.

 

Architectural design / еd. Helen Castle. – Vol. 83, iss. 4 : Special issue : System city. Infrastructure and the space of flows / ed. M. Weinstock. – 2013. – 136 p.

 

Weston R. 100 ideas that changed architecture / Richard Weston. – London : Laurence King, 2011. – 216 p.