Науково-технічні основи виробництва грунтоблоків

M. V. Savytskyi, N. Storozhuk

Анотація


Постановка проблеми. Наразі завдання ефективного використання різних видів ґрунтів, властивості яких поліпшені в’яжучими матеріалами і іншими хімічними реагентами для влаштування дорожнього й аеродромного одягу, практично виконане. Проте під час використання місцевих грунтів для виробництва ґрунтоблоків виникає багато питань, що стосуються технології їх виготовлення, відсутнє теоретичне обгрунтування отримання ґрунтоблоків високої якості як стінового матеріалу. Слід передбачити, що міцність та інші властивості ґрунтоблоків залежать від таких чинників як гранулометричний і мінералогічний склади ґрунту, кількість, вид і активність в’яжучого, що додається, формувальна вологість суміші, ступінь попереднього подрібнення ґрунту і якість перемішування компонентів, спосіб і режим ущільнення суміші, режим і термін тверднення виробів. Частковому вирішенню згаданих проблем присвячена ця стаття. Особливо слід відзначити праці Н. А. Попова, Б. Г. Скрамтаєва, Н. І. Хігеровича, що стосуються технології виготовлення із використання стінових матеріалів з цементно-ґрунтової суміші. У цих працях роботах містяться рекомендації щодо вибору ґрунтів для ґрунтоблоків, технологій виготовлення з них виробів. Проте, на нашу думку, в них недостатньо обґрунтовано склади цементно-ґрунтової суміші, режими формування, що забезпечують отримання виробів високої міцності з допустимою щільністю як стінових матеріалів.

Мета статті. Розробити науково-технічні основи виготовлення виробів високої якості з використанням цементу і місцевих ґрунтів. Виконати відповідні експериментальні дослідження щодо оптимізації цементно-ґрунтової суміші (ґрунтобетону), витрат води, режиму формування ґрунтоблоків.

Висновок. Розроблено науково-технічні основи виробництва ґрунтоблоків високої якості з використанням цементу і місцевих ґрунтів. Визначено раціональний склад цементно-ґрунтової суміші, витративоди, величину пресувального тиску, за яких забезпечується достатня міцність ґрунтобетону з необхідною щільністю як стінового матеріалу.


Ключові слова


цементно-ґрунтова суміш; ґрунтоблоки; склад; колоїди; коагуляція; золь; міцела; іон; катіон; водовміст; міц-ність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezruk V. M. Teoreticheskie osnovy ukrepleniya gruntov cementami [The theoretical basis for strengthening of soil cements]. Moscow, Avtotransizdat, 1956, 124 p. (in Russian).

Bezruk V. M. Ukreplenie gruntov [Strengthening of soils]. Moscow, Transport, 1965, 246 p. (in Russian)

Bezruk V. M. Ukreplenie gruntov v dorozhnom i aerodromnom stroitelstve [Strengthening of soils in road and aerodrome building]. Moscow, Transport, 1971, 246 p. (in Russian).

Bezruk V. M., Knyazyuk K. A. Ustroystvo cementogruntovykh osnovaniy i pokrytiy [The device of cement-ground bases and covers]. Moscow, Dorizdat, 1951, 221 p. (in Russian).

Vilenkina N. M., Andreev L. A. Stroitelstvo iz cementno-gruntovykh kamney [Construction from cement-ground stones] Gorodskoe i selskoe stroitelstvo, 1957, no. 4, pp. 5-7. (in Russian).

Vilenkina N. M. Cementno-gruntovye kamni [Cement-ground stones]. Moscow, Gosstroyizdat, 1961, 86 p. (in Russian).

Gedrojc K. K. Pochvennye kolloidy i poglotitelnaya sposobnost’ pochv [Soil colloids and absorption capacity of the soil]. Moscow, Selkhozgiz, 1955, 166 p. (in Russian).

Gedrojc K. K. Uchenie o poglotitelnoy sposobnosti pochv [Doctrine of the absorption capacity of the soil]. Moscow, Selkhozgiz, 1953, 156 p. (in Russian).

Denisov N. Y., Rebinder P. A. O kolloidno-khimicheskoy prirode svyaznosti glinistykh porod [About colloid-chemical nature of coherentness of clay breeds] Doklady akademii nauk SSSR, Moscow ; Leningrad, 1946, t. іx, no. 6, pp. 136-142. (in Russian).

Popov N. A. Gruntomaterialy v stroitelstve zdanij [Soil materials in the construction of buildings]. Moscow, izd-vo akad. arh. SSSR, 1944, 122 p. (in Russian).

Popov N. A., Bogin N. M. Proizvodstvo i primenenie gruntoblokov [Production and use of gruntoblokov]. Moscow, izd-vo akad. arh. SSSR, 1945, 115 p. (in Russian).

Rebinder P. A., Serbina N. N. Pridanie gruntam vodonepronicaemosti i mexanicheskoj prochnosti [Giving waterproofing and mechanical strength to soils]. Moscow, izd. AN SSSR, 1942, 32 p. (in Russian).

Sergeev E. M. Gruntovedenie [ Pedology]. Moscow, izd-vo MGU, 1959, 336 p. (in Russian).

Skramtaev B. G., Popov N. A., Gerlivanov N. A., Mudrov G. G. Stroitelnye materialy [Building materials]. Moscow, Strojizdat, 1954, 648 p. (in Russian).

Brooke-Dradley H. E. Flexibility as a factor in design of stabilized soil bases – Roads and Road construction, no. 380, vol. 32, 1954, pp. 126-133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безрук В. М. Теоретические основы укрепления грунтов цементами / Б. М. Безрук – Москва : Автотрансиздат, 1956. – 124 с.

 

Безрук В. М. Укрепление грунтов / Б. М. Безрук. – Москва : Транспорт, 1965. – 246с.

 

Безрук В. М. Укрепление грунтов в дорожном и аэродромном строительстве / Б. М. Безрук – Москва : Транспорт, 1971. – 246 с.

 

Безрук В. М. Устройство цементогрунтовых оснований и покрытий / В. М. Безрук, К. А. Князюк. – Москва : Дориздат, 1951. – 221 с.

 

Виленкина Н. М. Строительство из цементно-грунтовых камней / Н. М. Виленкина, Л. А. Андреев // Городское и сельское строительство. – 1957. – № 4. – С. 5-7.

 

Виленкина Н. М. Цементно-грунтовые камни / Н. М. Виленкина. – Москва : Госстройиздат, 1961. – 86 с.

 

Гедройц К. К. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв / К. К. Гедройц. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 166 с.

 

Гедройц К. К. Учение о поглотительной способности почв / К. К. Гедройц. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 156 с.

 

Денисов Н. Я. О коллоидно-химической природе связности глинистых пород / Н. Я. Денисов, П. А. Ребиндер // Доклады Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград, 1946. – Т. ІХ, № 6. – С. 136-142.

 

Попов Н. А. Грунтоматериалы в строительстве зданий / Н. А. Попов. – Москва : Изд-во акад. арх. СССР, 1944. – 122 с.

 

Попов Н. А. Производство и применение грунтоблоков / Н. А. Попов, Н. М. Богин. – Москва : Изд-во акад. арх. СССР, 1945. – 115 с.

 

Ребиндер П. А. Придание грунтам водонепроницаемости и механической прочности / П. А. Ребиндер, Н. Н. Сербина. – Москва : Изд. АН СССР. 1942. – 32 c.

 

Сергеев Е. М. Грунтоведение / Е. М. Сергеев. – Москва : Изд-во МГУ, 1959. – 336 с.

 

Строительные материалы / Б. Г. Скрамтаев, Н. А. Попов, Н. А. Герливанов, Г. Г. Мудров. – Москва : Стройиздат,1954. – 648 с.

 

Brooke-Dradley H. E. Flexibility as a factor in design of stabilized soil bases / Н. Е. Brooke-Dradley // Roads and Road construction. – 1954. – Vol. 32, № 380. – Р. 126-133.