Про величину коефіцієнтів капіталізації нерухомості, визначених методом ринкової екстракції

Yur. O. Kirichek, Ye. O. Lando

Анотація


Раціональна державна політика в сфері землевпорядкування та управління нерухомістю можлива лише на основі достовірних показників ринкової вартості нерухомості та ринкової орендної плати. Виконання цієї важливої функції висуває підвищені вимоги до об'єктивності результатів оцінки. Аналіз коефіцієнтів капіталізації дозволить при здійсненні інвестиційних проектів визначити прибутковість нерухомості різного функціонального призначення. Запропоновані заходи розширюють інформаційну базу, роблять процедуру оцінки більш обґрунтованою та прозорою.


Ключові слова


нерухоме майно; коефіцієнт капіталізації; ринкова екстракція; аналіз ринку; ринкова вартість; ринкова орендна плата.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kabinet Ministriv Ukrayiny. Pro zatverdzhennya Natsional'noho standartu № 1 "Zagalni zasady otsinky mayna i maynovykh prav". Postanova vid 10 zhovtnia 2003 № 1440 [On approval of the National Standard № 1 "General principles of property valuation and property rights". Decree of October 10, 2003 № 1440]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

Pobedyna E.H. and Dragunov S.V. Stavka diskontirovaniya i kapitalizatsii [Discount rate and capitalization]. Kiev, 2007. (in Russian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny. Pro zatverdzhennia Natsioalnogo standartu №2 "Otsinka nerukhomogo mayna". Postanova vid 28 zhovtnia 2004 № 1442 [On approval of the National standard № 2 "Valuation of property". Decree of October 28, 2004 № 1442]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF.

Frolov S.E. and Shevko S.A. Otsenka kvartyr [Valuation of apartments]. Kiev, 2007. (in Russian).

Informatsionno-analiticheskiy tsentr kompanii «Olimp Konsalting» baza dannykh «Olimp-News» [Information and analytical Center of the company ‘Olimp Konslting’ database ‘Olimp-News’]. Available at: www.base.olimp.net.ua, yanvar '- aprel' 2015.

Kabinet Ministriv Ukrainy. Pro metodyku rozrakhunku orendnoi platy za derzhavne mayno ta proportsii ii rozpodilu. Postanova vid 4 zhovtnia 1995 № 786 [About the method of calculatingof rent for state property and pro- portions of its distribution. Decree of October 4, 1995 № 786 ]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF/ed20110920.

Komitet z mizhnarodnykh standartiv otsinky. Mizhnarodni standarty otsinky 2011 [International valuation standards of 2011]. Kyiv: Avanpost-Prym, 2012, 136 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" : Постано- ва   Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2003 р. № 1440. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

 

Победина Е. Г. Ставка дисконтирования и капитализации / Е. Г. Победина, С. В. Драгунов ; под общ. ред. Я. И. Маркуса. – Киев, 2007.

 

Про затвердження Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна" : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1442- 2004-%D0%BF.

 

Фролов С. Е. Оценка квартир / Фролов С. Е., Шевко С. А. ; под общ. ред. Маркуса Я. И. – Киев, 2007.

 

Информационно-аналитический центр компании «Олимп Консалтинг» база данных «Olimp-News». – Режим доступу: www.base.olimp.net.ua, январь-апрель 2015.

 

Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/786-95- %D0%BF/ed20110920.

 

Міжнародні стандарти оцінки 2011 / Комітет з міжнародних стандартів оцінки ; пер. з англ. Укр. т-ва оцінщиків. – Київ : Аванпост-Прим, 2012. – 136 с.