Обґрунтування вартості будівництва житла з урахуванням чинника інвестиційної привабливості територій

I. I. Zaiats, I. V. Trifonov I. V., S. Bronevitsky, S. V. Yepifantseva

Анотація


Постановка проблеми. Для планування і організації міського будівництва необхідно аналізувати використання територій. Територіальні ресурси міста, які можуть бути використані для будівництва та інших містобудівних цілей, складаються із земельних ділянок: вільних, відведених і не освоєних у попередні роки, незавершеного будівництва; мікрорайонів і кварталів застарілого житлового фонду; промислових і комунально-складських підприємств, які використовуються нераціонально або припинили виробничу діяльність; оборонного відомства, де розміщуються амортизовані склади та інші основні фонди, вже не використовувані за призначенням; сільськогосподарських підприємств, де розміщені застарілі виробничі фонди, сінокоси, розсадники, теплиці. Кількість вільних територій, придатних для подальшого розвитку міст, вкрай обмежена. Разом із тим значна частина територій майже всіх функціональних зон використовується неефективно.

Мета дослідження - формалізація фактора інвестиційної привабливості територій для подальшого виявлення і дослідження зв’язку між ним та вартістю будівництва житла.

Висновок. Виявлені закономірності впливу фактора інвестиційної привабливості територій на вартість зведення висотних будівель дозволяють кількісно оцінити цей вплив і можуть бути використані для розроблення методики обґрунтування доцільності та ефективності реалізації проектів висотного будівництва, заснованої на врахуванні організаційно- технологічних аспектів.


Ключові слова


житлове будівництво; вартість; інвестиційна привабливість територій; організаційно-технологічні фактори; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Budynky i sporudy. Proektuvannia vysotnykh zhytlovykh i hromadskykh budynkiv: DBN B.2.2-24:2009 [Houses and buildings. Designing of high-rise residential and public buildings: SBC B.2.2-24:2009]. Кyiv, Minregionbud Ukrainy Publ., 2009, 103 p.

Budivnytstvo v umovakh ushchilnenoi zabudovy. Vymogy bezpeky: DBN B.1.2-12-2008 [Building in the compacted area. Safety requirements: SBC В.1.2-12-2008]. Кyiv, Minregionbud Ukrainy Publ., 2008, 34 p.

Organizatsiia budivelnogo vyrobnytstva: DBN A.3.1-5-2009 [Organization of building production: SBC А.3.1-5- 2009]. Кyiv, Minregionbud Ukrainy Publ., 2011, 61 p.

Pro Poriadok normatyvnoi otsinky zemel silskogospodarskogo pryznachennia ta naselenykh punktiv: Nakaz Derzhavnogo komitetu po zemelnykh resursakh [On the order of the normative monetary evaluation of lands of agri- cultural purpose and settlements: The order of the State Committee of Ukraine on land resources]. Available at: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06. (Accessed 6 November 2015).

Generalov V.P. Osobennosti proektirovaniya vysotnykh zdaniy [Features of design of tall buildings]. Samara, Samarsk. state architect.-builds. university Publ., 2009, 296 p.

Goncharenko D.F., Karpenko Yu.V. and Meersdorf E.I. Vozvedenie mnogoetazhnykh karkasno-monolitnykh zdaniy [The construction of multi-storey frame-monolithic buildings]. Kyiv, A+S Publ., 2013, 128 p.

Kirnos V.M., Zalunin V.F. and Dadiverina L.N. Organizatsiya stroitelstva [Organization of construction]. Dnepro- petrovsk, Porogi Publ., 2005, 309 p.

Kirnos O.I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya tseny na stroitelnuyu produktsiyu: Avtoreferat Diss. [Organizational and technological aspects of the justification of prices for construction products. Author’s abstract.]. Dnepropetrovsk, 1993, 145 p.

Ositnianko A.P. Planuvannia rozvytku mista [City development planning]. Kyiv, KNUCEA Publ., 2001, 460 p.

Syuy P., Fu S., Van T. and Syao T. Proektirovanie sovremennykh vysotnykh zdaniy [The design of modern high-rise buildings]. Moscow, ASV Publ., 2008, 469 p.

Ali M. M. Evolution of concrete skyscrapers: from Ingalls to Jin mao [Electronic Journal of Structural Engineering], 2001, vol. 1, no. 1, pp. 2-14.

Beedle L.S., Ali M.M. and Armstrong P. J. The skyscraper and the city: design, technology, and innovation. Lewis- ton, Edwin Mellen Press Publ., 2007, 912 p.

Richard L. and Eschemuller J. Urban construction project management. New York, McGraw-Hill Publ., 2008, 480 p.

Shevchenko G., Ustinovichius L. and Andruskevicius A. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction [Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability], 2008, vol. 14, № 3, pp. 428-443.

Sidney V.L. Project management in construction. New York, McGraw-Hill Publ., 2006, 402 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків : ДБН В.2.2-24–2009 / Мінре- гіонбуд України. – Уведено вперше ; чинні з 2009-09-01. – Київ : Мінбуд України, 2009. – 161 с. – (Державні будівельні норми України).

 

Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки : ДБН В.1.2-12-2008 / Мінрегіонбуд України. – Введ. вперше ; чинні з 2009-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. – 36 с.

 

Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва : ДБН А.3.1-5-2009 / М-во регіон. розвитку та буд-ва України. – На заміну ДБН А.3.1-5-96 ; чинні з 2012-01-01. – Офіц. вид. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 61 c. – (Державні будівельні норми України).

 

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : Наказ від 27 січня 2006 р. № 18/15/21/11 / Держ. комітет України по зем. ресурсах, М-во аграр. політики України, М-во буд-ва, архітектури та житл.-комун. гос-ва України, Укр. акад. аграр. наук. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06. – Назва з екрана. – Перевірено: 02.11.2015.

 

Генералов В. П. Особенности проектирования высотных зданий / В. П. Генералов ; Самарск. гос. арх.- строит. ун-т. – Самара, 2009. – 296 с.

 

Гончаренко Д. Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных зданий : [монография] / Д. Ф. Гончаренко, Ю. В. Карпенко, Е. И. Меерсдорф ; под ред. Д. Ф. Гончаренко. – Киев : А+С, 2013. – 128 с.

 

Кирнос В. М. Организация строительства : учеб. пособие для студ. строит. спец. / В. М. Кирнос, В. Ф. Залунин, Л. Н. Дадиверина. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – 309 с.

 

Кирнос О. И. Организационно-технологические аспекты обоснования цены на строительную продукцию : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 : защищена 22.10.1993 / О. И. Кирнос ; науч. рук. Р. Б. Тян. – Защищена 22.10.1993. – Днепропетровск, 1993. – 144 c.

 

Осітнянко А. П. Планування розвитку міста : монографія / А. П. Осітнянко. – Киев : КНУБА, 2001. – 460 с.

 

Проектирование современных высотных зданий / [Сюй Пэйфу, Фу Сюси, Ван Цуйкунь, Сяо Цунчжэнь]. – Москва : Изд-во АСВ, 2008. – 469 с.

 

Ali M. M. Evolution of concrete skyscrapers: from Ingalls to Jin mao / V. Ali Mir // Electronic journal of structural engineering. – 2001. – Vol. 1, № 1. – Р. 2-14. – Available at: http://www.ejse.org/Archives/Fulltext/200101/01/20010101.htm.

 

Beedle L. S. The skyscraper and the city: design, technology, and innovation / Lynn S. Beedle, Mir M. Ali, Paul J. Armstrong. – New York : Edwin Mellen Press, 2007. – 912 p.

 

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – 1st edition. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p. – (McGraw-Hill Construction Series).

 

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction / G. Shevchenko, L. Ustinovichius, A. Andruskevicius // Technological and Economic Development of Economy : Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 428-443. – Available at: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/1392-8619.2008.14.428-443.

 

Sidney V. L. Project management in construction / V. L. Sidney. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p. – (McGraw-Hill Construction Series).