Проектування інформаційного забезпечення

O. N. Shibko

Анотація


Постановка проблеми. Сучасні інформаційні технології розвиваються в умовах глобалізації економіки, становлення загального інформаційного простору і, як наслідок, зміни ставлення до інформації учасників ринкових відносин. Нові умови призводять до зростання кількості сторін, які беруть участь у створенні та використанні інформації, до збільшення обсягів інформації та частоти її використання, що робить актуальним завдання оперативного управління діяльністю персоналу різних організацій. Інформаційне забезпечення включає в себе нормативно-довідкову інформацію; необхідні класифікатори техніко-економічної інформації; масиви даних, необхідних для вирішення завдань; уніфіковані документи. Основне призначення інформаційного забезпечення - вчасно видавати системі управління, зокрема, особам, які приймають рішення, достовірну інформацію, необхідну і достатню для прийняття оптимальних або близьких до них управлінських рішень.

Метою статті є вивчення та вдосконалення методів проектування інформаційного забезпечення (ІС) реалізованих рішень по об'єктах, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює в автоматизованій системі управління при її функціонуванні у вигляді об'єктів певної структури.

Висновок. Таким чином, вибір методу проектування інформаційного забезпечення обумовлюється необхідністю розробки математичного апарату, що забезпечує формальні засоби роботи з інформаційними ресурсами. Математичний апарат і методи повинні забезпечувати вирішення сформульованих завдань проектування інформаційного забезпечення.


Ключові слова


граф; проектування інформаційного забезпечення; інформаційні системи; інформаційний потік

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Варламов Н. В. Системы автоматизированного проектирования в строительстве. В 2 ч. / Варламов Н. В. – Санкт-Петербург : ЛИСИ, 1992. –320 с.

Архитектурно-строительное проектирование: Методология и автоматизация / Э. П. Григорьев, А. А. Гусаков, Ж. Зейтун, С. Порада ; под ред. А. А. Гусакова ; [предисл. Д. В. Сладкова, С. В. Карпова]. – Совмест. изд. СССР–Франция. – Москва : Стройиздат, 1986. – 237 с. : ил.

Нагинская В. С. Автоматизация архитектурно-строительного проектирования / Нагинская В. С. Москва : Стройиздат, 1979. – 175 с.

Пеньковский Г. Ф. Основы информационных технологий и автоматизированного проектирования в строитель- стве / Г. Ф. Пеньковский. – Санкт-Петербург : ГАСУ, 2008 (Санкт-Петербург). – 149 с.

Управление инновационными проектами / под ред. В. Л. Попов. – Москва : Инфра-М, 2009. – 336 с.

Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве / Г. В. Прохорский. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2012. – 264 с.

Реусов В. А. Формирование и оценка качества проектных решений в строительстве / В. А. Реусов, В. И. Торкатюк, В. В. Пушкаренко. – Киев : Будивэльник, 1988. – 208 с. : ил. – (Библиотека проектировщика).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Варламов Н. В. Системы автоматизированного проектирования в строительстве. В 2 ч. / Варламов Н. В. – Санкт-Петербург : ЛИСИ, 1992. –320 с.

 

Архитектурно-строительное проектирование: Методология и автоматизация / Э. П. Григорьев, А. А. Гусаков, Ж. Зейтун, С. Порада ; под ред. А. А. Гусакова ; [предисл. Д. В. Сладкова, С. В. Карпова]. – Совмест. изд. СССР–Франция. – Москва : Стройиздат, 1986. – 237 с. : ил.

 

Нагинская В. С. Автоматизация архитектурно-строительного проектирования / Нагинская В. С. Москва : Стройиздат, 1979. – 175 с.

 

Пеньковский Г. Ф. Основы информационных технологий и автоматизированного проектирования в строитель- стве / Г. Ф. Пеньковский. – Санкт-Петербург : ГАСУ, 2008 (Санкт-Петербург). – 149 с.

 

Управление инновационными проектами / под ред. В. Л. Попов. – Москва : Инфра-М, 2009. – 336 с.

 

Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве / Г. В. Прохорский. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2012. – 264 с.

 

Реусов В. А. Формирование и оценка качества проектных решений в строительстве / В. А. Реусов, В. И. Торкатюк, В. В. Пушкаренко. – Киев : Будивэльник, 1988. – 208 с. : ил. – (Библиотека проектировщика).