Технології виведення стін українського народного житла (на прикладі придніпровського регіону)

G. P. Evseeva

Анотація


Постановка проблеми. Уже сьогодні по всій території України не часто можна зустріти типову, стару хату, той чи інший тип народних господарчих споруд. Мине небагато часу і окремі пам’ятки народної архітектури важко буде знайти. Між тим, сільське житло було найбільш масовим об’єктом народного будівництва. У ньому втілені кращі надбання і досвід народних зодчих, воно становить велику цінність для історії культури українського народу, історії українського мистецтва , архітектури та етнографії, екобудівництва. Народне мистецтво хатобудування Наддніпрянської України − багатовимірний у просторі й часі масив українського рукотворного мистецтва − являє собою народну архітектуру, її оздоби, речове наповнення інтер’єру дому та садиби, а також пластично-просторові утворення, що визначають ритуальні локуси родинно життя українського села від найдавніших часів до сьогодення.

Аналіз публікацій. Перші фундаментальні спроби дослідити народну архітектуру, зокрема українське народне житло , були зроблені в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Це були праці етнографів та істориків М.Сумцова [17] та Д. Багалія [14−4], у певній мірі –Г.Лукомського [12]. У розрізі нашого дослідження цікавою є робота В. Харузина [19]. Цікаві матеріали знаходимо в серії публікацій, які з’явилися в кінці ХІХ на поч.. ХХ століття і пов’ язані з життєво необхідною тенденцією будувати вогнестійке житло, яким власне була українська хата. «Скрізь тепер намагаються ставити такі хати та комори, щоб і дешеві були, й міцні, і ловкі, а саме головне – щоб не піддавалися так «червоному півневі». Заохочуються ставити – хто заможнішій – будівлі з цегли та каменю, а хто убогіший, той до глиняних, саманних береться, – вони чепурні, міцні, дешеві, довговічні й негорючі», – зазначається в передмові до невеликого видання І. Улашівського «Саманні будівлі» [18]. Невеличка брошура «Вальковия постройки (съ 20 рисунками въ текстъ)» Ф. С. Дудко також детально описує технологію будування української хати як найбезпечнішого та найчистішого (в значенні екологічного Г. Є.) житла цього часу [10].

 

У 70-ті роки ХХ ст. почали з’являтися праці, присвячені вивченню народного будівництва в Україні. Це роботи, в яких розглядалися особливості забудови того чи іншого регіону, типи хат, їх інтер’єр; будівництво господарчих споруд, облаштування двору. Серед них А. Данилюк «Замкнені двори на Поліссі» [6−7], А. Данилюк та М. Шпак «Традиційне і нове в бойківському житловому будівництві» [8], М. Струнка «Українське народне житло Миколаївщини» [16], М. Мануревич «Народное жилище гагаузов…» [14], З. Петрова Сельские жилые дома в Карпатах [15] та інші [11; 13]. Мета й основні напрямки нашого дослідження полягає у комплексному вивченні технології виведення стін народного житла українців Середньої та Нижньої Наддніпрянщини України (Придніпровського регіону) кінця XIХ - середини ХХ ст., оскільки Дніпропетровщина належить саме до цього історико-географічного та промислово-економічного регіону.


Ключові слова


саман; вальки; глинобитна хата; глинолита хата

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bagaley D.I. Ocherki kolonizatsii i byta stepnoy okrainy Moskovskogo gosudarstva [Essays of colonization and life steppe outskirts of Moscow State]. Imp. o-vo istorii i drevnostey ros. pri Mosk. un-te [Society of history ancientry of Russia under Moscow university]. Moskow, 1887, 614 p. (in Russian).

Bagaley D.I. Kolonizatsiya Novorossiyskogo kraya i pervyie shagi ego po puti kultury [Colonization of the No-vorossiysk territory and its first steps on the way of culture]. Kiev, 1889, 118p. (in Russian).

Bahaliy D.I. Zaselennia Pivdennoi Ukrainy (Zaporozkogo i Novorosiyskogo kraia) i pershi pochatky ii kulturnogo rozvytku [Settling of the Southern Ukraine (Zaporozhye and Novorossiysk Territory) and the first beginnings of cul-tural development]. Kharkiv: Soyuz, 1920, 34p. (in Ukrainian).

Bahaliy D. Istoria Slobidskoi Ukrainy [History of Sloboda Ukraine]. Kharkiv: Osnova, 1991, 256 p. (in Ukrainian).

Gumilev L.N. Geografiya etnosa i istoricheskij period [Geography of ethnic and historical period]. Leningrad : Nauka, 1990, 279 p. (in Russian).

Danylyuk A.H. Ukrayinska khata [Ukrainian peasant house]. Kyiv: Nauk. dumka, 1991, 112 p. (in Ukrainian).

Danylyuk A. Zamkneni dvory na Polissi [Closed yard of Polesie]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography]. 1975, no. 4, pp. 102–103. (in Ukrainian).

Danylyuk A. Tradytsiyna poliska sadyba i typy ii zabudovy [Traditional farmstead of Polesie and types of construc-tion]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography]. 1991, no. 2, pp. 53–58. (in Ukrainian).

Danylyuk A. and Shpak M. Tradytsiyne i nove v boykivskomu zhytlovomu budivnytstvi [Traditional and new Boyko housing]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography]. 1972, no. 4, pp. 9–11. (in Ukrainian).

Dudko F.S. Valkovye postroyki (s 20 risunkami v tekste) [Valkov buildings (with 20 figures in the text)]. Kiev: M-vo zemledeliya. Otdel sel. str-va, 1916, 31 p. (in Russian).

Koliko Yu.L. Budivnytstvo z hruntoblokiv [Construction with soil blocks]. Kyiv, L'viv: Derzh. vyd-vo tekhn. lit., 1946. (in Ukrainian).

Lukomskyi V.K. Starynni sadyby Kharkivskoi hubernii [Ancient manors of Kharkov province]. Z ukrayinskoi khudozhnoi spadshchyny [From the Ukrainian artistic heritage]. Kyiv, 2004, pp. 18–154. (in Ukrainian).

Marzeev A.N. Zhilishcha i sanitarnyj byt selskogo naseleniya Ukrainy [Dwellings and sanitary way of the rural population life of Ukraine]. Kharkov : Nauch. myisl, 1927, 196 p. (in Russian).

Marunevich M.V. Narodnoe zhilische gagauzov Dnestrovsko-Prutskogo mezhdurechya (XIXnach. XX vv.) :

Avtoreferat Kand [Gagauz People's dwelling Dniester and Prut interfluve (XIX-early XX centuries: Abstract of Ph.D. dissertation]. In-t etnografii im. N.N. Mikluho-Maklaya [Institute of Etnography named after N.N. Mikluho-Maklai]. Kishinev, 1977, 27 p. (in Russian).

Petrova Z.A. Selskie zhilye doma v Karpatah [Rural houses in Carpathians]. Uzhgorod: Karpaty, 1972, pp. 97–100. (in Russian).

Strunka M.L. Ukrayinske narodne zhytlo Mykolaiivshchyny [Ukrainian national housing of Mykolaiv]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography].1983, no. 2, pp. 63–67. (in Ukrainian).

Sumtsov M. Slobozhane. Istoryko-etonohrafichna rozvidka [Slobozhane. Historical and ethnographic intelligence]. Kharkiv: Soyuz, 1918, 240 p. (in Ukrainian).

Ulashkivskyi I. Samanni budivli [Saman buildings]. Kyiv: Rillia, 1912, 16 p. (in Ukrainian).

Haruzina V.N. Zametki o krest’yanskom zhilishche v Verkhnedneprovskom uezde Ekaterislavskoj gubernii [Notes about peasant dwelling in Verhnedneprovsk of Ekaterislavskoy province]. Yanchuk N.A., ed. Etnograficheskoe obozrenie, Imperatorskoe obshchestvo lyubitelej estestvoznaniya, arkheologii i etnografii (IOLEAE) pri Moskovskom universitete [Ethnographic review, Imperial Society of Natural history experts, Archaeology and Eth-nography (ISNHEAE) at the University of Moscow]. Moskow, 1905, no. 2-3, pp. 7-13. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багалей Д. И. Очерки колонизации и быта степной окраины Московского государства / Д. И. Багалей. – Москва : Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те,1887. – 614 с. : 1 л. карт.

 

 Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры / Д. И. Багалей – Киев, 1889. – 118 с.

  

Багалій Д. І. Заселення Південної України (Запорозького й Новоросійського края) і перші початки ії культу-рного розвитку / Д. І. Багалій. − Харків : Союз, 1920. – 34 с.

 

 Багалій Д. Історія Слобідської України / Д. Багалій. – Харків : Основа, 1991. – 256 с.

 

Гумилев Л. Н. География этноса и исторический период / Л. Н. Гумилев. – Ленинград : Наука, Ленинград. отд-ние, 1990. – 279 с.

 

Данилюк А. Г. Українська хата / А. Г. Данилюк. – Київ : Наук. думка, 1991. – 112 с.

 

Данилюк А. Замкнені двори на Поліссі / А. Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 4. – С. 102–103.

 

Данилюк А. Традиційна поліська садиба і типи її забудови / А. Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 2. – С. 53–58.

 

Данилюк А. Традиційне і нове в бойківському житловому будівництві / А. Данилюк, М. Шпак // Народна творчість та етнографія. – 1972. − № 4. − С. 9–11.

  

Дудко Ф. С. Валковые постройки (с 20 рисунками в тексте) / Ф. С. Дудко. – Киев : М-во земледелия. Отдел сел. стр-ва, 1916. – 31 с.

 

 Коліко Ю. Л. Будівництво з грунтоблоків / Ю. Л. Коліко. – Київ ; Львів : Держ. вид-во техн. літ-ри, 1946.

 

 Лукомський В. К. Старинні садиби Харківської губернії / В. К. Лукомський // З української художньої спа-дщини / Г. К. Лукомський. – Київ : Укр. пропілеї, 2004. – С. 18–154.

 

 Марзеев А. Н. Жилища и санитарный быт сельского населения Украины / А. Н. Марзеев. – Харьков : Науч. мысль, 1927. – 196 с. : планы, карты, ил.

 

Маруневич М. В. Народное жилище гагаузов Днестровско-Прутского междуречья (XIX–нач. XX вв.) : авто-реф. дис. на соиск. учен. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» / Мария Васильевна Маруневич ; Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Кишинев, 1977. – 27 с.

 

Петрова З. А. Сельские жилые дома в Карпатах / З. А. Петрова. – Ужгород : Карпати, 1972. – С. 97–100.

  

Струнка М. Л. Українське народне житло Миколаївщини / М. Л. Сумська // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 2. – С. 63–67.

 

 Сумцов М. Слобожане. Історико-етонографічна розвідка / М. Сумцов. – Харків : Союз, 1918. – 240 с.

 

Улашківський І. Саманні будівлі / І. Улашківський. – Київ : Рілля, 1912. – 16 с.

 

Харузина В. Н. Заметки о крестьянском жилище в Верхнеднепровском уезде Екатериславской губернии / Харузина В. Н. // Этнографическое обозрение / ред. Янчук Н. А., Императорское общество любителей есте-ствознания, археологии и этнографии (ИОЛЕАЭ) при Московском университете. – Москва, 1905. – № 2-3. – С. 7-13.