Самоорганізація складної системи та межа її інформаційного сприйняття

Yu. Dubrov, A. N. Tkachenko

Анотація


Угоди. Ми досить часто користуємося терміном «складна система» (СС), спробуємо детальніше роз'яснити, що ми під цим терміном розуміємо. Ми не будемо наводити безліч існуючих трактувань цього терміна, а спробуємо дати його визначення, яке сприяє більш наочній інтерпретації. Загальна постановка завдання. Потрібно, використовуючи наведені вище угоди і припущення, дати визначення критерію якості функціонування системи, що самоорганізовується, і навести його формальний опис. Деякі підкласи СС. Для виявлення якісних особливостей розглянутих моделей проведено їх числові дослідження. У новому стані рівноваги ми маємо абсолютно нову систему, яка еволюціонує та знову у разі зміни параметра навантаження починає процес свого розвитку. Факти, що підтверджують наявність межі інформаційного сприйняття (МІС) у систем, що самоорганізуються. Наведений аналіз показує, що у будь-якої системи, здатної сприймати інформацію, є своя МІС. Цей факт досить добре узгоджується з даними, які доводять можливості самоорганізації на основі існуючих принципів фізики та біології. Завдання якісного дослідження системи, що еволюціонує, може бути зведене до визначення її МІС, залежно від визначальних параметрів - кількості та якості інформації, що надходить у систему, і швидкості росту її організованості. Таке дослідження полягає в тому, щоб описати всі можливі біфуркації, побудувати безліч значень біфуркаційних параметрів на області з різним типом фазових портретів і вказати для кожної області відповідний їй фазовий портрет з областю визначення МІС. Спираючись на авторитет великого І. П. Павлова, підсумуємо це його словами: «... Усе життя від найпростіших до найскладніших організмів, включаючи, звичайно, і людину, є довгий ряд урівноважень зовнішнього середовища, що ускладнюються до найвищого ступеня». Слова ці, думається, точно характеризують перспективи застосування запропонованого тут аналізу ОНС (обчислювально незвідної системи).


Ключові слова


складна система; самоорганізація; еволюція; межі інформаційного сприйняття; інформація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Haken H. Synergetic Computer and Condition. 2ͩ enlarged edition. Berlin: Springer, 2004, 244 p.

Pask G. and Lerner A.Ya. Model' evolyutsii [Model of evolution]. Principy samoorganizacii [The principles of self-organization]. Moscow, 1966, рр. 284-314. Available at: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/BIB/_Bib_sborniki.html (in Russian).

Foerster H.A and Pask G. Predictive Model for Self-Organizing Systems. 1961, pp. 258–300.

Dubrov Yu.I. Lyudina v suchasnomu virobnitstvi: problemi psihichnoyi stiykosti ta intelektualnoyi mobilnosti [Man in modern production: problems of mental stability and intellectual mobility]. Visnyk Natsional’noi akademii nauk Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 1998, no. 4, pp. 81–90. (in Ukrainian).

Eigen M. and Schuster P. The Hypercycle. A Principle of Natural Self-Organisation. Part B: The Abstract Hypercycle. The Science of Nature = Naturwissenschaften. 1978, vol. 65, iss. 1, pp. 7–41. Available at: http://jaguar.biologie.hu-berlin.de/~wolfram/pages/seminar_theoretische_biologie_2007/literatur/schaber/Eigen1978Naturwissenschaften65a.pdf.

Eigen M. and Schuster P. The Hypercycle. A principle of natural self-organisation. Part C: The realistic hypercycle. Science of Nature. Naturwissenschaften. 1978, vol. 65, iss. 7, pp. 341–369. Available at: http://jaguar.biologie.hu-berlin.de/~wolfram/pages/seminar_theoretische_biologie_2007/literatur/schaber/Eigen1978Naturwissenschaften65b.pdf

Sharl G., Benne P. and Landaujer R Fizicheskiye predely vychisleniy [Physical limits of computing]. V mire nauki [In the world of science]. Scientific American. 1985, no. 9, рр. 24-37. Available at: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NATURE/ CALC/CALC.HTM (in Russian).

Volterra V. and Gabay J. Lecóns sur la théorie mathematique de la lutte pour la vie. Paris: Gauthiers-Villars, 1931, 214 р. Available at: http://www.gabay-editeur.com/VOLTERRA-Lecons-sur-la-theorie-mathematique-de-la-lutte-pour-la-vie-1931.

Lotka A.J. Elements of Physical Biology. Baltimor: Williams and Wilrins company, 1925, 495 p. Available at: https://archive.org/details/elementsofphysic017171mbp.

Solbrig O. and Solbrig J. Introduction to Popular Biology and Evolution. USA: Addison-Wesley, 1979, 468 р. Available at: http://www.evolocus.com/Textbooks/Solbrig1979.pdf.

Frolov Yu.P. Pavlov i ego ucheniye ob uslovnykh refleksakh [I.P. Pavlov and his theory of conditioned reflexes]. Moscow, Leningrad: Gos. izd-vo biol. i medits. lit-ry, 1936, 250 р. Available at: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FROLOV_Yuriy_Petrovich/_Frolov_Yu.P..html (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Haken H. Synergetic Computer and Condition. A Top-Down Approach to Neural Nets / H. Haken. - 2ͩ enlarged edition. - Berlin : Springer, 2004. - 244 p.

 

Паск Г. Модель эволюции / Г. Паск // Принципы самоорганизации : сб. докл. : пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. Я. Лернера. - Москва, 1966. - С. 284-314. - Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/BIB/_Bib_sborniki.html.

 

Foerster Н. V. Part I : Cybernetica 3 // Pask G. A Predictive Model for Self-Organizing Systems / G. Pask, Н. V. Foerster. - [Urbana], 1961. - P. 258–300.

 

Дубров Ю. Людина в сучасному виробництві: проблеми психічної стійкості та інтелектуальної мобільності / Ю. Дубров // Вісник Національної академії наук України. - 1998. - № 4. - С. 81-90.

 

Eigen M. The Hypercycle. A principle of natural self-organisation. Part B: The abstract hypercycle / M. Eigen, P. Schuster // The Science of Nature = Naturwissenschaften. - 1978. - Vol. 65, iss. 1. - P. 7–41. - Available at: http://jaguar.biologie.hu-berlin.de/~wolfram/pages/seminar_theoretische_biologie_2007/literatur/schaber/Eigen1978Naturwissenschaften65a.pdf

 

Eigen M. The Hypercycle. A principle of natural self-organisation. Part C: The realistic hypercycle / M. Eigen, P. Schuster // The Science of Nature = Naturwissenschaften. - 1978. - Vol. 65, iss. 7. - P.  341–369. - Available at: http://jaguar.biologie.hu-berlin.de/~wolfram/pages/seminar_theoretische_biologie_2007/literatur/schaber/Eigen1978Naturwissenschaften65b.pdf

 

Шарль Г. Физические пределы вычислений / Г. Шарль, П. Бенне, Р. Ландауэр // В мире науки = Scientific American. - 1985. - № 9. - С. 24-37. - Режим доступа: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NATURE/ CALC/CALC.HTM.

 

Volterra V. Lecóns sur la théorie mathematique de la lutte pour la vie / V. Volterra ; еd. J. Gabay. - Paris : Gauthiers-Villars, 1931. - 214 р. - Режим доступа: http://www.gabay-editeur.com/VOLTERRA-Lecons-sur-la-theorie-mathematique-de-la-lutte-pour-la-vie-1931.

 

Lotka A. J. Elements of Physical Biology / A. J. Lotka. – Baltimorе : Williams and Wilrins company, 1925. - 495 p. - Режим доступа: https://archive.org/details/elementsofphysic017171mbp.

 

Solbrig O. Introduction to Popular Biology and Evolution / O. Solbrig, J. Solbrig. - USA : Addison-Wesley, 1979. - 468  р. - Режим доступа: http://www.evolocus.com/Textbooks/Solbrig1979.pdf.

 

Фролов Ю. П. И. П. Павлов и его учение об условных рефлексах / Ю. П. Фролов. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во биол. и медиц. лит-ры, 1936. – 250 с. - Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FROLOV_Yuriy_Petrovich/_Frolov_Yu.P..html.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі