Кадастрова класифікація земельних ділянок в Україні

Yur. O. Kirichek, Ye. O. Lando, I. G. Andreeva

Анотація


Розробляется національна система класифікації земельних ділянок. Така класифікація дозволить коректно вирішувати низку відповідних кадастрових, землевпорядних, оціночних та інших питань. Виконано аналіз класифікацій земель, поліпшень та нерухомості в цілому. Сформовано пропозиції щодо створення нової класифікації земельних ділянок в Україні.

На сьогоднішній день на українському ринку нерухомості відсутня єдина система, що поділяє нерухомість на систему груп, класів і типів. Це помітно ускладнює роботу і не дозволяє в повному обсязі мати уявлення про становище конкретних об'єктів нерухомості на ринку. Це завдання покликана виконати класифікація об'єктів нерухомості, вона застосовується з метою переходу від індивідуальної різноманітності об'єктів нерухомості до обмеженої кількості класів об'єктів оцінки. Основою класифікації є різне функціональне призначення (використання) об'єктів оцінки, яке і визначає відмінність у вартості.


Ключові слова


класифікація; земля; земельна ділянка; нерухомість; кадастр; землевпорядкування; ринок нерухомості

Повний текст:

PDF

Посилання


Klassifikatsia obektov nedvizhimosti [Classification of the real estate objects]. 2016, 16 Januay. Aviable at: http://reftrend.ru/986642.html (in Russian).

Badenko V.L., Garmanov V.V. and Osipov G.K. Gosudarstvennyj zemelnyj kadastr [State landed cadastre]. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGPU, 2002, 331 p. (in Russian).

Klassifikatsiya obektov nedvizhimosti [Classification of the real estate objects]. Ekonomicheskij obzor [Economic review]. Econmotion. 2016, 19 January. Aviable at: http://www.econmotion.ru/nomecs-382-1.html (in Russian).

Verkhovna Rada Ukrainy. Zemelnyi kodeks Ukrainy: redaktsiia vid 29 grudnia 2015 [Land Code of Ukraine dated on 29 December 2015]. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiinyi veb-portal [Verkhovna Rada of Ukraine: official web-site]. Aviable at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (in Ukrainian).

Tretiak A.M. Klasyfikator prav na chuzhi zemelni dilianky (zemelnykh servitutiv) [Rights klassifier on stranger's land areas (land easements)]. Centr zemel. reformy v Ukraini [Centre of land reform in Ukraine]. Kyiv, 2000, iss. 3, 42 p. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Классификация объектов недвижимости. – 2016. – 31 января. – Режим доступа: http://reftrend.ru/986642.html.

 

Баденко В. Л. Государственный земельный кадастр / В. Л. Баденко, В. В. Гарманов, Г. К. Осипов ; под ред. Н. В. Арефьева. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2002. – 331 с.

 

Классификация объектов недвижимости // Econmotion. Экономический обзор. – 2016. – 19 января. – Режим доступа: http://www.econmotion.ru/nomecs-382-1.html.

 

Земельний кодекс України : редакція від 29 грудня 2015 р. / Верховна Рада України // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

 

Третяк А. М.Класифікатор прав на чужі земельні ділянки (земельних сервітутів) / А. М. Третяк ; відп. за вип. Другак В.М. ; Центр земел. реформи в Україні. – Київ : [б. в.], 2000. – Ч. 3. – 42 с.