Управління зацікавленими сторонами в оточенні проекту

A. I. Bilokon, S. A. Malanchiy, T. V. Kotsiuba

Анотація


Успіх чи провал проекту найчастіше залежить від факторів, що відносяться до середовища в оточенні проекту і які знаходяться поза зоною прямого контролю менеджера проекту. Розглянута концепцію середовища проекту, процеси аналізу оточення проекту і способи, за допомогою яких менеджер може виявити потенційну проблему і розробити план дій, покликаних забезпечити успіх проекту. Показано, що стратегія управління основними факторами зовнішнього середовища включає в себе як організаційні форми, так і заходи, які спрямовані на розвиток процесу. Для вибудовування організаційних форм зв'язку менеджеру необхідно мати чіткі уявлення: яких зацікавлених осіб і які їх дії (функції) контролювати, а також в якому вигляді підтримувати комунікації (двосторонні зв'язки взаємозалежності). Ця інформація є ключовою до подальшої побудови формальної організації, що підтримує взаємодії, визначенню її функцій, компетенцій, розподілу ролей, області відповідальності, інструкціями, формам і методам роботи. Мета. Узагальнити, проаналізувати і сформувати уявлення про можливі наявні підходи по управлінню оточенням проекту. Об'єкт дослідження. Процеси управління зацікавленими особами в оточенні проекту. Предмет дослідження. Методи і засоби управління оточенням проекту.


Ключові слова


середовище проекту; особи, зацікавлені у проекті; чинники, що визначають успіх проекту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bilokon A.I. and Trifonov I.V. Upravlinnia proektamy i programamy restrukturyzatsii [Project management and rehabilitation programs]. Dnipropetrovsk: PDABA, 2008, 138 p. (in Ukrainian).

Bilokon A.I., Malanchiy S.A. and Alkubalait A.D. Teoreticheskie aspekty opredeleniya i vzaimodejstviya zaitresovannykh grup lits v proektakh [Theoretical aspects of the definition and collaboration of persons groups interested in the projects]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Pridneprovska State Academy of Civil Engineering and Archicture]. Dnipropetrovsk, 2016, no. 1, 5 p. (in Russian).

Bushuyev S.D. and Morozov V.V. Dinamicheskoe liderstvo v upravlenii proektami [Dynamic leadership in project management].Ukrainskaya assotsiatsiya upravleniya proektami [Ukrainian association of project management]. Kiev, 2000, 312 p. (in Russian).

Grashina M. and Dunkan V. Osnovy upravleniya proektami [Basics of project management]. Stankt-Peterburg: Piter, 2006, 208 p. (in Russian).

Walker R. Upravlenie mezhdunarodnym okruzheniem proekta [International project management environment]. Project Leadership Seminar: Confidential materials. Strategic Management Group. Philadelphia, 1994. 15 p.

Silvasti Yu. Upravlenie zainteresovanymi storonami [Management of interested parties]. Mir upravleniya proektami. Osnovy, metody, organizatsiya, primenenie [World of project management. Basics, methods organization and application]. Eds. Reschke J and Schell H. Moskva: Alans, 1993, pp. 188 – 192 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білоконь А. І. Управління проектами і програмами реструктуризації / А. І. Білоконь, І. В. Тріфонов. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – 138 с.

 

Белоконь А. И. Теоретические аспекты определения и взаимодействия заинтересованных групп лиц в проектах / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Т. А. Д. Алкубалайт // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2016. − № 1. – С. 71–77.

 

Бушуев С. Д. Динамическое лидерство в управлении проектами : монография / С. Д. Бушуев, В. В. Морозов ; Украинская ассоциация управления проектами. – Киев, 2000. – 310 с.

 

Грашина М. А. Основы управления проектами / М. А. Грашина, В. Р. Дункан. – Санкт-Петербург : Питер. 2006. – 208 с.

 

Йоукер Р. Управление международным окружением проекта / Роберт Йоукер // Project Leadership Seminar : Confidential materials / Strategic Management Group. – Philadelphia, 1994. – [15 p].

 

Силвасти Ю. Управление заинтересованными сторонами / Юхани Силвасти // Мир управления проектами. Основы, методы, организация, применение : [пер с англ.] / под ред. Х. Решке, Х. Шелле. – Москва : Аланс, 1993. – С. 188–192.