Пропозиція рішень з розроблення проектів енергоефективних висотних будівель в Україні

L. U. Dyachenko, O. S. Dyachenko, V. V. Sovenko

Анотація


Постановка проблеми. Наразі у всьому світі на першому місці стоїть питання екології. Наші будинки не просто погіршують природу, а й мають потребу у великій кількості енергії: 40 % енергії у світі йде на освітлення, роботу кондиціонерів, опалення тощо. Україна — країна, в якій багато міст, що мають великі промислові зони. Шляхом уведення низки інновацій з енергоефективності можна поліпшити екологічну ситуацію в країні. Мета статті — запропонувати рішення по розробці проектів енергоефективних висотних будівель в Україні.

Висновок. Запропоновані рішення дозволять у найближчому майбутньому вирішити проблеми екології, енергозбереження, економії природних ресурсів у країні.


Ключові слова


енергоефективна висотна будівля; енергозбереження; екологія; вітрова турбіна; сонячні батареї

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kharitonov V. Proektirovanie, stroitel'stvo i ekspluatatsiya vysotnykh zdanij [Design, construction and operation of high-rise buildings]. Moskva: ASV, 2014, 344 p. (in Russian).

Maklakova T.G. Vysotnye zdaniya [High-rise buildings]. Moskva: ASV, 2006,160 p. (in Russian).

Milashechkina O.N. and Ezhova I.K Energosberegayushchie zdaniya [Energy conservation buildings]. Saratov: SGTU, 2006, 75 p. (in Russian).

Tabunshchikov Yu.A., Brodach M.M. and Shilkin N.V. Energoeffektivnye zdaniya [Energy-efficient buildings]. Moskva: Avok-press, 2003, 196 p. (in Russian).

Derzhavnyi komitet Ukrainy z budivnytstva ta arxitektury. Budynky i sporudy. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia: DBN V.2.2-15-2015 [Buildings and structures. Residens buildings. Main statements: the State Building Code V.2.2-15-2015]. Chynnyi vid 2014-01-30 [Dated from 2014-01-30]. Kyiv, 2014, 95 p. (in Ukrainian).

Derzhbud Ukrainy. Mistobuduvannia. Planuvannia ta zabudova miskykh ta silskykh poselen: DBN 360-92** [City planning. Planning and construction of urban and rural settlements]. Kyiv, 2002, 114 p. (in Ukrainian).

Energozberezhennia: Budivli ta sporudy. Metody vymiru poverkhnevoi gustyny teplovyxkh potokiv ta vyznachennia koefitsientiv teploobminu mizh ohorodzhuvalnymy konstruktsiiamy ta dovkilliam: DSTU 4035-2001 [Energy saving. Buildings and structures. Methods for measuring of the surface density of heat flows and heat transfer coefficients determination between the enclosures and the environment: the State Standarts of Ukraine 4035-2001]. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 2001, 66 p. (in Ukrainian).

Minregion Ukrainy. Enerhoefektyvnist budivel. Rozrakhunok enerhospozhyvannia na opalennia ta okholodzhennia: DSTU B EN ISO 13790:2011 (IEN ISO 13790:2008, IDT) [Energy efficiency of buildings. Calculation of energy consumption for heating and cooling: the State Standarts of Ukraine B EN ISO 13790:2011 (IEN ISO 13790:2008, IDT)]. Kyiv, 2011, 229 p. (in Ukrainian).

Directive 2002/91/ES of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of Buildings. Official Journal of the European Communities. 2003, January, 4, pp. 65–70. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&rid=4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Харитонов В. Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий / Вадим Харитонов. – Москва : АСВ, 2014. – 344 с.

 

Маклакова Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы проектирования : монография / Маклакова Т. Г. – Москва : АСВ, 2006. – 160 с.

 

Милашечкина О. Н. Энергосберегающие здания / Милашечкина О. Н., Ежова И. К. – Саратов : СГТУ, 2006. – 75 с.

 

Табунщиков Ю. А. Энергоэффективные здания / Табунщиков Ю. А., Бродач М. М., Шилкин Н. В. – Москва : Авок-пресс, 2003. – 196 с.

 

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення : ДБН В.2.2-Х-20ХХ : проект. – [На заміну : ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-24:2009]. – Режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184.

 

Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень : ДБН 360-92**. – [Перевид. ДБН 360-92* з урахуванням змін № 4-10]. – Київ : Держбуд України, 2002. – 114 с. – (Державні будівельні норми України).

 

Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям : ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001). – [На заміну : ГОСТ 25380-82 ; чинний від 2002-01-01]. – Вид. офіц. – Київ : Держстандарт України, 2001. – 50 с. – (Державний стандарт України).

 

Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження : ДСТУ Б EN ISO 13790:2011(IEN ISO 13790:2008, IDT). – [На заміну : ГОСТ 26629-85 ; чинний з 2013-07-01]. – Вид. офіц. – Київ : Мінрегіон України, 2011. – 229 с. – (Національний стандарт України).

 

Directive 2002/91/ЕС of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of Buildings // Official Journal of the European Communities. – 2003. –
January, 4. – P. 65–70. – Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&rid=4.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі