Українська хата як архетипна модель у творчості Олександра Довженка

G. P. Yevseieva, L. H. Bohuslavska

Анотація


Постановка проблеми. Архетипна модель національної оселі ‑ це базовй і визначальний елементом матеріальної та духовної культури, адже конструктивні особливості, декоративно-художнє оздоблення, орнаментація житла, оберегова символіка елементів інтер'єру хати структурують світоглядну систему і виступають як своєрідний код для розуміння первинних знакових об’єктів народного світосприйняття. Мета статті ‑ визначити головні складові конструктивних особливостей зображення української хати на матеріалі оповідання «Хата» та кіноповісті «Зачарована Десна» Олександра Довженка. Висновки. Дослідження особливостей відтворення образу української хати художньому світі Олександра Довженка дозволило структурувати архетипічну модель національної оселі, що постає як центр світобудови і як органічне першоджерело всіх життєвих форм. Антагонізм профанного і сакральноговирішується через парадоксальну загостреність таких бінарних опозицій як влада/духовна міць, тіснота/відкритість. Важливим засобом розкриття сутнісних характеристик образу хати є прийом апофатизму.


Ключові слова


українська хата; архетипна модель; градація; прийом апофатизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahrianyi I.P. Tryholovy: roman ta opovidannia [Three heads: noval and short stories]. Kyiv: Molod, 1991, 264 p. (in Ukrainian).

Danyliuk A.T. Ukrainska hata [Ukrainian Hut]. Dzvin [Bell]. 1991, no. 4, pp. 129-136. (in Ukrainian).

Plachynda S.P. Dovzhenko i svit. Tvorchist O.P. Dovzhenka v konteksti svitovoi kultury [Dovzhenko and the world. Dovzhenko O.P. Creativity in the context of world culture]. Kyiv: Rad. pysmennyk, 1984, 222 p. (in Ukrainian).

Dovzhenko O. Kinopovisti; Opovidannia [Movie-essay, Short stories]. Kyiv: Nauk. dumka, 1986, 710 p. (in Ukrainian).

Aleksandrovych V.S. Istoriia ukrainskoi kultury. T. 2: Ukrainska kultura XIII–pershoi polovyny XVII stolit [History of Ukrainian culture. Volume 2: Ukrainian culture of XIII–first half XVII centures]. NAN Ukrainy. [National Academy of Sciences of Ukraine.]. Kyiv: Naukova dumka, 2001, 848 p. (in Ukrainian).

Pasisnychenko G.M. Mifopoetychne myslennia i hudozhnia tvorchist Oleksandra Dovzhenka [Mythical and poetical thinking and artistic creativity of Alexander Dovzhenko]. Ukrainska mova i literatura v shkoli [Ukrainian language and literature in the school]. 2007, no. 4, pp. 53-56. (in Ukrainian).

Tsarynnyk M. Plianetne vydyvo: mitotvorche svitovidchuvannia Oleksandra Dovzhenka [Planetary view: peacemaking attitude of Olexander Dovzhenko]. Suchasnist [Modernity]. 1973, iss. 10(154), pp. 49-67. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багряний І. П. Тигролови : роман та оповідання / Іван Багряний. – Київ : Молодь, 1991. – 264 с. : іл.

 

Данилюк А. Т. Українська хата / А. Т. Данилюк // Дзвін. – 1991. – № 4. – С. 129-136.

 

Довженко і світ. Творчість О.П. Довженка в контексті світової культури : [статті, есе, рецензії, спогади, доп., відгуки, листи, телеграми] / [упоряд. С. П. Плачинда ; передм. О. Гончара]. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 222 с.

 

Довженко О. П. Кіноповісті ; Оповідання / Олександр Довженко ; [упоряд. і прим. Ю. Е. Григор’єва ; ред. та авт. вступ. ст. Б. С. Буряк]. – Київ : Наук. думка, 1986. – 710 с. : портр. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література).

 

Історія української культури : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; Нац. акад. наук України. – Київ : Наукова думка, 2001. – Т. 2 : Українська культура XIII–першої половини XVII століть / В. С. Александрович [та ін.] ; голов. ред. Я. Д. Ісаєвич. – 848 с.: іл.

 

Пасісниченко Г. М. Міфопоетичне мислення і художня творчість Олександра Довженка / Г. М. Пасіченко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – C. 53–56. – Бібліогр.: 8 назв.

 

Царинник М. Плянетне видиво: мітотворче світовідчування Олександра Довженка / Марко Царинник // Сучасність. – 1973. – Ч. 10(154). – С. 49–67.