Формування проектних та організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів

V. I. Bolshakov, I. I. Zaiats

Анотація


Постановка проблеми. Формування множини способів зведення висотних багатофункціональних комплексів. Мета статті. Формування варіантів реалізації системи створення і функціонування висотних багатофункціональних комплексів із застосуванням комбінаторно-морфологічного аналізу та синтезу. З`ясування множини варіантів життєвого циклу висотних багатофункціональних комплексів. Висновки. Розроблено метод формування організаційно-технологічних рішень, адаптований до умов зведення висотних багатофункціональних комплексів, що дає можливість на умовах багатоваріантності, з урахуванням нормативних вимог щодо пожежної безпеки, інсоляції будинків і приміщень, захисту від шуму і вібрації, енергетичної ефективності, інфраструктури і щільності населення житлового мікрорайону з повним комплексом установ і підприємств місцевого значення, в межах наявних ресурсних обмежень, забезпечити введення в експлуатацію об’єктів із заданими техніко-економічними характеристиками. Запропоновані моделі та методика дозволять визначити раціональний варіант висотного будівництва відповідно до заданих критеріїв та обмежень.


Ключові слова


висотне будівництво; висотний багатофункціональний комплекс; проектні рішення; організаційно-технологічні рішення; ресурси; тривалість; вартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Minregionbud Ukrainy. Budynky i sporudy. Proektuvannia vysotnykh zhytlovykh i gromadskykh budynkiv: DBN B.2.2-24:2009 [Houses and structures. Designing of high-rise residential and public buildings: SCN V.2.2-24:2009]. Кyiv, 2009, 161 p. (in Ukrainian).

Minregionbud Ukrainy. Budivnytstvo v umovakh ushchilnenoi zabudovy. Vymogy bezpeky: DBN B.1.2-12-2008 [Building in the compacted area. Safety requirements: SBC В.1.2-12-2008]. Кyiv, 2008, 34 p.

Minregionbud Ukrainy. Vyznachennia tryvalosti budivnytstva obiektiv: DSTU B A. 3.1-22:2013 [Determination of duration of construction. State standard of Ukraine V.A. 3.1-22:2013]. Кyiv, 2014, 30 p. (in Ukrainian).

Minregionbud Ukrainy. Organizatsiia budivelnogo vyrobnytstva: DBN A.3.1-5-2009 [Organization of building production: SBC А.3.1-5-2009]. Кyiv, 2011. 61 p.

Gosstroy SSSR. Normy prodolzhitelnosti stroitelstva i zadela v stroitelstve predpriyatiy, zdaniy i sooruzheniy: SNiP 1.04.03-85* [Norms of duration of construction and backlog in the construction of enterprises, buildings and structures. CN and R 1.04.03-85]. Мoscow, 1991, 137 p. (in Russian).

Generalov V. P. Osobennosti proektirovaniya vysotnyhkh zdaniy [Features of design of tall buildings.]. Samara, Samara state architecture and civil engineering university, 2009. 296 p. (in Russian ).

Goncharenko D. F. Vozvedenie mnogoetazhnykh karkasno-monolitnykh zdaniy [The construction of multi-storey frame-monolithic buildings: monograph]. Monografiya- Monograph.Kiev , A+S, 2013. 128 p. ( in Russian ).

Kirnos V.M., Zalunin V.F. and Dadiverina L.N. Organizatsiya stroitelstva [Organization of construction]. Dnepropetrovsk: Porogi, 2005, 309 p. (in Russian).

Kirnos O. I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya tseny na stroitelnuyu produktsiyu. Avtoreferat Kand. [Organizational and technological aspects of the justification of prices for construction products. Abstract of Ph. D. dissertation]. Dnepropetrovsk, 1993, 145 p. (in Russian).

Syuy Peyfu, Fu Syusi, Van Tsuykun, Syao Tsunchzhen Proektirovanie sovremennykh vysotnykh zdaniy [The design of modern high-rise buildings]. Moscow, ASV, 2008. 469 p. (in Russian ).

Mir V. Ali. Evolution of concrete skyscrapers: from Ingalls to Jin mao .Electronic Journal of Structural Engineering. 2001.,Vol. 1,no.1, pp. 2-14.

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction / G. Shevchenko, L. Ustinovichius, A. Andruskevicius // Technological and Economic Development of Economy : Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 428-443.

Sidney V. L. Project management in construction / V. L. Sidney. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків : ДБН В.2.2-24–2009 / Мінрегіонбуд України. – Уведено вперше ; чинні з 2009-09-01. – Київ, 2009. – 161 с. – (Державні будівельні норми).

 

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки : ДБН В.1.2-12-2008 / Мінрегіонбуд України. – Уведено вперше ; чинні від 2009-01-01. – Київ, 2008. – 34 с. – (Державні будівельні норми).

 

Визначення тривалості будівництва об’єктів: ДСТУ Б А.3.1-22:2013 / Мінрегіонбуд України. – Вид. офіц. – Чинний від 2014-01-01. – Київ, 2014. – 30 с. – (Національний стандарт України).

 

Організація будівельного виробництва : ДБН А.3.1-5-2009 / Мінрегіонбуд України. – Чинні від 2012–01–01. – Київ, 2011. – 61 c. – (Національний стандарт України).

 

Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений : СНиП 1.04.03-85* / Госстрой СССР. – Введен 1985–08–01. – Москва, 1985. – 137 с.

 

Генералов В. П. Особенности проектирования высотных зданий / В. П. Генералов. – Самара : Самарск. гос. арх.-строит. ун-т, 2009. – 296 с.

 

Гончаренко Д. Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных зданий : монография / Д. Ф. Гончаренко, Ю. В. Карпенко, Е. И. Меерсдорф ; под ред. Д. Ф. Гончаренко. – Киев : А+С, 2013. – 128 с.

 

Кирнос В. М. Организация строительства / В. М. Кирнос, В. Ф.  Залунин, Л. Н. Дадиверина. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – 309 с.

 

Кирнос О. И. Организационно-технологические аспекты обоснования цены на строительную продукцию: дисс. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Кирнос Олеся Ивановна ; Днепр. инж.-строит. ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 145 с.

 

Проектирование современных высотных зданий / [Сюй Пэйфу, Фу Сюси, Ван Цуйкунь, Сяо Цунчжэнь]. – Москва : АСВ, 2008. – 469 с.

 

Mir V. A. Evolution of concrete skyscrapers: from Ingalls to Jin mao / V. Ali Mir // Electronic Journal of Structural Engineering. – 2001. – Vol. 1, № 1. – Р. 2-14.

 

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

 

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction / G. Shevchenko, L. Ustinovichius, A. Andruskevicius // Technological and Economic Development of Economy : Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 428-443.

 

Sidney V. L. Project management in construction / V. L. Sidney. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.