Зв’язки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами

L. M. Tkach, K. A. Prokofieva, A. Yu. Khodakovska

Анотація


Постановка проблеми. Якщо розглядати звʼязки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами, постає проблема в знанні змісту і характеру відносин PR із середовищем, умінні керувати сприйняттям, ставленням людей до подій в середовищі, забезпеченні переваги інформації над іншими ресурсами. Мета стстті - дослідити поняття «паблік рилейшнз», яке розглядали зарубіжні й вітчизняні фахівці; розглянути питання щодо типологізації громадськості і «законів» громадської думки; визначити основні принципи, згідно з якими повинні будуватися звʼязки з громадськістю, а також виявити заходи PR як виду соціальної комунікації. Висновки. Звʼязки з громадськістю на підставі високорозвинених інформаційно- комунікаційних технологій створюють принципово нові можливості інформаційного контролю та впливу на свідомість суспільства.

Ключові слова


паблік рилейшнз; соціальні комунікації; інформаційні процеси; громадська думка

Повний текст:

PDF

Посилання


Pocheptsov G.G. Teoriya kommunikatsii [Theory of communication]. Kiev: Vakler; Moskva: Refl-buk, 2001, 656 p. (in Russian).

Mistse i status zviazkiv z gromadskistiu v suchasnomu suspilstvi [Location and status of public relations in modern society]. Studopedyia [Studet encyclopedia]. Aviable at: http://studopedia.org/9-60157.html (in Russian).

Ashervud B. Azbuka obshheniya ili Public relations biblioteki [Communication alphabet or Public relations of library]. Moskva: Liberiya, 1995, 174 p. (in Russian).

Sushchnost' pablik rilejshnz. Zadachi i funktsii SO v sovremennom grazhdanskom obshchestve i rynochnoj ekonomike [Public relations essence. Tasks and functions of PR in the modern civil society and market economy]. Aviable at: http://cool-pr.ru/index.php?request=full&id=192 (in Russian).

Communicating Public Relations' Value: Business Value and Public Good are Essence of PR Today. Public Relations Society of Americа. Aviable at: https://www.prsa.org/Intelligence/BusinessCase/Communicating_Public_Relations_Value#.VnLC9NKLTIU

Serzhuk A.V. Pablik rileishnz yak zasib socialnoi komunikatsii [Public relations as a method of social communication]. Innovatsiina ekonomika [Innovation economy]. 2013, no. 5, pp. 216-219. (in Ukrainian).

Korol'ko V.G. Osnovy pablik rileishnz [Fundamentals of public relations]. Kiev: Vakler; Moskva: Refl-buk, 2000, 528 p. (in Russian).

Mal'kovskaya I.A. Profil' informatsionno-kommunikativnogo obshchestva (obzor sovremennykh teorij) [Profile of information and communication society (a survey of contemporary theories)]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Social reseaches]. 2007, no. 2, pp. 76-85. (in Russian).

Chumikov A.N. and Bocharov M.P. Svyazi s obshchestvennost'yu: teoriya i praktika [Public relations: theory and practice]. Moskva: Delo, 2006, 552 p. (in Russian).

Blek S. Pablik rilejshnz. Chto eto takoe? [Public relations. What is this?]. Moskva: Novosti, 1990, 239 p. (in Russian).

Teoretychnyi aspekt kategorii «pablik ryleishnz» [Theoretical aspect of “public relations” category]. Osvita.ua. Aviable at: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/25577/ (in Ukrainian).

Slisarenko I.Yu. Pablik ryleishnz u systemi komunikatsii ta upravlinnia [Public relations in communication system and managment]. Kyiv: MAUP, 2001, 104 p. (in Ukrainian).

Habermas Yu. Moral'noe soznanie i kommunikativnoe dejstvie [Moral consciousness and communication act]. Sankt-Peterburg: Nauka, 2000, 384 p. (in Russian).

Buari F.A. Pablik rilejshnz ili strategiya doveriya [Public relations or confidence stategy]. Moskva: Infra-M, IMIDZh-Kontrakt, 2001, 178 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Почепцов Г. Г. Теория коммуникации /  Г. Г. Почепцов. –  Киев : Ваклер ; Москва : Рефл-бук.  – 2001. –  656 с. — (Образовательная литература).

 

Місце і статус зв’язків з громадськістю в сучасному суспільстві // Студопедия. – Режим доступу: http://studopedia.org/9-60157.html.

 

Ашервуд Б. Азбука общения или Public relations библиотеки / Б. Ашервуд. – Москва : Либерия, 1995. –   174 с. : ил. – (Приложение к журналу "Библиотека" : сб. из 10-ти ч. Ч. 6).

 

Сущность паблик рилейшнз. Задачи и функции СО в современном гражданском обществе и рыночной экономике. – Режим доступу: http://cool-pr.ru/index.php?request=full&id=192. – Назва з екрану.

 

Communicating Public Relations' Value: Business Value and Public Good are Essence of PR Today // Public Relations                                     Society                     of                    Americа.                     –                    Режим                     доступу: https://www.prsa.org/Intelligence/BusinessCase/Communicating_Public_Relations_Value#.VnLC9NKLTIU. – Назва з екрану

 

Сержук А. В. Паблік рілейшнз як засіб соціальної комунікації / А. В. Сержук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 216-219.

 

Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / В. Г. Королько. – Киев : Ваклер ; Москва : Рефл-бук, 2000. –  528 с.

 

Мальковская И. А. Профиль информационно-коммуникативного общества (обзор современных теорий) /  И. А. Мальковская // Социологические исследования. – 2007. – № 2. – С. 76-85.

 

Чумиков А. Н. Связи с общественностью: теория и практика / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. – Москва : Дело, 2006. – 552 c.

 

Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? : пер. с англ. / Сэм Блэк. – Москва : Новости, 1990. – 239 с.

 

Теоретичний аспект категорії «паблік рилейшнз» : реферат // Osvita.ua. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/25577/.

 

Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління / І. Ю. Слісаренко. – Київ : МАУП, 2001. – 104 с.

 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие : монография / Ю. Хабермас ; пер. с нем. Д. В. Скляднева. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384 с.

 

Буари Ф. А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф. А. Буари. – Москва : Инфра-М, ИМИДЖ- Контракт, 2001. – 178 с. – (Современные консалтинговые технологии).