Обгрунтування сил тертя грунту на бічній поверхні стовбура палі і підземних споруд під час змін гідрогеологічних умов підтоплюваного будівельного майданчика

V. I. Bolshakov, N. A. Motornyi, A. N. Motornyi

Анотація


Виконано аналіз матеріалів інженерно-геологічних вишукувань на  майданчиках будівництва цивільних і промислових об'єктів у м. Дніпро і Дніпропетровській області. Встановлено кореляційний залежність зміни міцності і деформаційних характеристик грунтів від вологості грунту в діапазоні від Wρ до Wsat. Установлено, що міцність і деформаційні характеристики грунтів підкоряються залежності: φэ = φо(1 – 1,0Wэ); Сэ = Со(1 – 1,5Wэ); Еэ = Ео(1 – 1,5Wэ). Запропоновано вираз для обчислення сили  тертя  глинистого   грунту  на  бічну  поверхню  стовбура  палі  або   підземної  споруди  у  вигляді:    Rƒ  =  U ∑h(o    tg߮   + C  ) h .

Для набивних, буронабивних і буроін'єкційних паль установлено, що впливу гідрогеологічних умов експлуатованої майданчика (підтоплення території) на зміну складової несної здатності по лезу забивний палі або по підошві підземної споруди не спостерігається.

Додатково встановлено, що зміна гідрогеологічних умов експлуатованої майданчика (підтоплення території) викликає зниження деформативних і міцнісних характеристик грунту, який підстилає ущільнену платформу, і вимагає невідкладної перевірки несної здатності підстилкового шару і розрахунку опади фундаменту.


Ключові слова


бічна поверхня стовбура паль; бічна поверхня підземної споруди; сили тертя; несна здатність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


UkrEKOGEOStrojDneproGIINTIZ. Nauchno-tekhnicheskij otchet ob inzhenerno-geologicheskikh dlya proektiruemogo stroitel'stva yunoshesko-sportivnoj shkoly i mnogofunktsional'nogo zhilogo kompleksa po ul. Plekhanova, 15 v g. Dnepropetrovsk, noyabr' 2008 g.: 7790 [Scientific and technical report on geological and engineering for the planned construction of youth and sport school and the multifunctional residential complex on the street. Plekhanov, 15 in Dnepropetrovsk, November 2008: 7790]. Dnepropetrovsk, 2008, 85 p. (in Russian).

NPP GIINTIZ. Otchet ob inzhenerno-geologicheskikh izyskaniyakh na ploshchadke stroitel'stva zhilogo doma po ul. Radostnoj,106 v g. Dnepropetrovske, avgust 2003 g. : 1722 [Report on ingineering and geotechnical investigations at the construction ground of a residential house on the street Radostnaya, 106 in Dnepropetrovsk, August 2003: 1722]. Dnepropetrovsk, 2003, 45 p. (in Russian).

Proek.-stroit. firma «Strojkompleks» LTD. Inzhenerno-heolohichni vyshukuvannia po vul. Heroiv Stalingrada, 29a, m. Dnipropetrovsk: zvit pro nauk.-doslid. robotu [Engineering and geological investigations on the street. Heroiv Stalingrada, 29a, Dnipropetrovsk: Report on research work]. Dnipropetrovsk, 2013, 96 p. (in Ukrainian).

Tekhnichnyi zvit pro inzhenerno-heologichni vyshukuvannja na dilianci mizhnarodnoho avtomobilnoho punktu propusku «Ustyluh» Yagodyn'koi mytnytsi Volynskoi oblasti [Technical Report on engineering-geological investigations on the territory of the international automobile checkpoint "Ustyluh" Jagodyn customs of Volyn region]. Lviv, 2010, inventory. № 33845. (in Ukrainian).

DneproGIINTIZ. Nauchno tekhnicheskij otchet ob inzhenerno-geologicheskikh izyskatel'nykh rabotakh (burenie dvukh skvazhin) dlya opredeleniya perechnya vozmozhnykh meropriyatij po likvidatsii deformatsij, prosadochnosti i povrezhdenij konstruktsij zdaniya po ul. Simferopol'skoj, 11 v g. Dnepropetrovske: 8103/83 [Scientific technical report on engineering and geological ivestigations works (drilling of two wells) to determine the list of possible measures to eliminate the strain, subsidence and damage of building structures on the street. Simferopol’skaya, 11 in Dnepropetrovsk: 8103/83]. Ukr. Gos. Gl. nauch.-proizv. In-t inzh.-tekhn. i ekolog izyskanij «UKRNIINTIZ» [The Main Ukrainian State Scientific and Productiion Institute of Engineering and Ecological Investigations «UKRNIINTIZ»]. Dnepropetrovsk, 2010, 105 p. (in Russian).

GEOZOND. Otchet ob inzhenerno-geologicheskikh izyskaniyakh na ploshchadke stroitel'stva po ul. Levanevskogo v g. Dnepropetrovske: N.G. 15-01 [ Report on geological and technical investigations at the construction ground on the street Levanevskogo in Dnepropetrovsk: NG 15-01]. Dnepropetrovsk, 2001, 27 p. (in Russian).

Ukrbudrozviduvannja. Vyznachennia hruntiv kotlovaniv skladskykh budivel, dopomizhnykh budivel ta pidiznykh dorih po vul. Kutuzova, 134, m. Bravory. Kyivskoi obl. : tekhn. zvit [Determination of soils of pits storage buildings, auxiliary buildings and driveways on the street. Kutuzova, 134, Bravory, Kiev region: technical report]. Kyiv, 2008, 12 p. (in Ukrainian).

Proek.-stroit. firma «Strojkompleks» LTD. Ploshchadka pridorozhnogo kompleksa v kontse ul. Mostovoj v s. Peshchanka, Novomoskovskogo rayona Dnepropetrovskoj oblasti. Ob’ekt P-17.08: inzh.-geol. zaklyuchenie [Area of a roadside complex at the end of street Mostovaya in the village Peshchanka, Novomoskovsk of Dnepropetrovsk region. Object P-17.08: ingineering and geological conclusion]. Dnepropetrovsk, 2008, 28 p. (in Russian).

Gidrostrojproekt. Otchet po polevym ispytaniyam opytnykh svaj staticheskimi nagruzkami, na ploshchadke stroitel'stva mnogofunktsional'nogo kompleksa grazhdanskogo naznacheniya po ul. Simferopol'skoj, 2k v g. Dnepropetrovske. Ob’ekt №269.03 [Report on field trials of experimented piles with quicsent loads on the construction ground of a multifunctional complex of civilian designation on the street Simferopol’skaya, 2k in Dnepropetrovsk. Object №269.03]. Dnepropetrovsk, 2009, 45 p. (in Russian).

Gidrostrojproekt. Otchet po polevym ispytaniyam opytnykh svaj staticheskimi nagruzkami, na ploshchadke stroitel'stva obshhestvenno-torgovogo kompleksa mnogofunkcional'nogo naznacheniya po ul. Artema 21a v g. Dnepropetrovske. Ob’ekt №323.03 [Report on field trials of experimented piles with quicsent loads on the construction ground of a multifunctional complex of civilian designation on the street Artem 21a in Dnepropetrovsk. Object №323.03]. Dnepropetrovsk, 2012, 34 p. (in Russian).

Proek.-izyskat. in-t Ukrspetsstrojproekt. Otchet po polevym ispytaniyam opytnykh buronabivnykh svaj staticheskimi nagruzkami na ploshchadke stroitel'stva zhilogo doma po ul. Simferopol'skoj v g. Dnepropetrovske. Ob’ekt 8813.03 [Report on the field trials of experimented bored piles with quicsent loads on the construction ground of a residential house on the street Simferopol’skaya in Dnepropetrovsk. Object 8813.03]. Dnepropetrovsk, 2001, 23 p. (in Russian).

Gidrostrojproekt. Tekhnicheskij otchet po polevym ispytaniyam gruntov svayami metodom staticheskikh vdavlivayushchikh i vydergivayushchikh nagruzok na stroitel'stve zdaniya mnogofunktsional'nogo naznacheniya po ul. Zhukovskogo, v rayone domov №16-24 v g. Dnepropetrovske. Ob’ekt 351.03-0I [Technical report on field trials of soils by piles with static pinch and pull out loads on the construction of multi-purpose buildings on the street Zhukovskij, in the area of houses №16-24 in Dnepropetrovsk. Object 351.03-0I]. Dnepropetrovsk, 2015, 45 p. (in Russian).

Motornyj A.N. and Motornyj N.A. Sovremennye predstavleniya nesushchej sposobnosti zabivnykh svaj (po rezul'tatam pogruzheniya i rabote, svaj v grunte) [Modern ideas of bearing capacity of driving piles (as a result of immersion and work of piles in the ground)]. Vіsnyk Prydnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnitstva ta arkhіtektury [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnіpropetrovsk, 2014, no. 8, pp. 32-42. (in Russian).

Motornyj A.N. and Motornyj N.A. Obosnovanie raboty svaj v grunte i formirovanie nesushhej sposobnosti svaj v processe ee pogruzhenija i jekspluatacii [A validation of piles work in the soil and the formation of the bearing capacity of piles in the process of immersion and operation]. Theoretical foundations of civil engineering: Polish-Ukrainian Transactions (conference), May, 2013, Warsaw, vol. 21, pp. 501-508. (in Russian).

Motornyj A.N. and Motornyj N.A. Napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie osnovaniya svajnykh fundamentov na lessovykh prosadochnykh gruntakh pri zamachivanii prosadochnoj tolshchi snizu vverkh (podtoplenie territorii) [Stress and strain state of the base of pile foundations on loess subsiding soils soaking subsidence column from the bottom up (areas flooding)]. Vіsnyk Prydnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnitstva ta arkhіtekturi [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnіpropetrovsk, 2014, no. 2, pp. 20-29. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Научно-технический отчет об инженерно-геологических для проектируемого строительства юношеско- спортивной школы и многофункционального жилого комплекса по ул. Плеханова, 15 в г. Днепропетровск, ноябрь 2008 г. : 7790 / УкрЭКОГЕОСтройДнепроГИИНТИЗ. – [Днепропетровск], 2008. –85 с. : граф. : прилож.

 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства жилого дома по ул. Радостной,106 в г. Днепропетровске, август 2003 г. : 1722 / НПП ГИИНТИЗ. – Днепропетровск, 2003.

– 45 с.

 

Інженерно-геологічні вишукування по вул. Героїв Сталінграда, 29а, м. Дніпропетровськ : звіт про наук.- дослід. роботу / Проек.-строит. фирма «Стройкомплекс» LTD. – [Дніпропетровськ], 2013. – 96 с. : граф. дод.

 

Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на ділянці міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг» Ягодинської митниці Волинської області. – Львів, 2010. – Інв . № 33845.

 

Научно технический отчет об инженерно-геологических изыскательных работах (бурение двух скважин) для определения перечня возможных мероприятий по ликвидации деформаций, просадочности и повреждений конструкций здания по ул. Симферопольской, 11 в г. Днепропетровске : 8103/83 / ДнепроГИИНТИЗ, Укр. Гос. Гл. науч.-произв. Ин-т инж.-техн. и эколог изысканий «УКРНИИНТИЗ». – [Днепропетровск], 2010. – 105 с. : прилож.

 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства по ул. Леваневского в г. Днепропетровске : Н.Г. 15-01 / ГЭОЗОНД. – Днепропетровск, 2001. – 27 с. : прилож.

 

Визначення ґрунтів котлованів складських будівель, допоміжних будівель та під’їзних доріг по вул. Кутузова, 134, м. Бравори. Київської обл. : техн. звіт / Укрбудрозвідування. – Київ,2008. – 12 с.

 

Площадка придорожного комплекса в конце ул. Мостовой в с. Песчанка, Новомосковского района Днепропетровской области. Объект П-17.08 : инж.-геол. заключение / Проек.-строит. фирма

«Стройкомплекс» LTD. – Днепропетровск, 2008. – 28 с.

 

Отчет по полевым испытаниям опытных свай статическими нагрузками, на площадке строительства многофункционального комплекса гражданского назначения по ул. Симферопольской, 2к в г. Днепропетровске. Объект №269.03 / Гидростройпроект. – Днепропетровск, 2009. – 45 с. : прилож.

 

Отчет по полевым испытаниям опытных свай статическими нагрузками, на площадке строительства общественно-торгового комплекса многофункционального назначения по ул. Артема 21а в г. Днепропетровске. Объект №323.03 / Гидростройпроект. – Днепропетровск 2012. – 34 с. : прилож.

 

Отчет по полевым испытаниям опытных буронабивных свай статическими нагрузками на площадке строительства жилого дома по ул. Симферопольской в г. Днепропетровске. Объект 8813.03 / Проек.- изыскат. ин-т Укрспецстройпроект. –Днепропетровск, 2001. – 23 с. : прилож.

 

Технический отчет по полевым испытаниям грунтов сваями методом статических вдавливающих и выдергивающих нагрузок на строительстве здания многофункционального назначения по ул. Жуковского, в районе домов №16-24 в г. Днепропетровске. Объект 351.03-0И / Гидростройпроект. – Днепропетровск, 2015. – 45 с.

 

Моторный А. Н. Современные представления несущей способности забивных свай (по результатам погружения и работе, свай в грунте) / А. Н. Моторный, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8. – С. 32-42

 

Моторный Н. А. Обоснование работы свай в грунте и формирование несущей способности свай в процессе ее погружения и эксплуатации / Н. А. Моторный, А. Н. Моторный // Theoreticаl foundаtions of civil engineering : Polish-Ukrainian Transactions (conference), Warsaw, May, 2013 / еd. by W. Szczesniak. – Warsaw, 2013. – Vol. 21. – P. 501-508.

 

Моторный А. Н. Напряженно-деформированное состояние основания свайных фундаментов на лёссовых просадочных грунтах при замачивании просадочной толщи снизу вверх (подтопление территорий) /

А. Н. Моторный, Н. А. Моторный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2. – С. 20-29.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі