Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців

V. S. Yegorova, Yu Yeneiva

Анотація


Постановка проблеми. Житло належить до найважливіших елементів традиційної культури українського народу. Невід’ємний і визначальний елемент як стародавнього, так і сучасного житла - це опалювальні та освітлювальні пристрої. Не всі знають елементи інтер’єру народного житла українців, призначені для освітлення та обігріву помешкання. До складової традиційної системи опалення народного житла України належать вариста піч, лежанка, груба. Різновидами джерел, засобів, способів та приладів, за допомогою яких народ освітлював помешкання в денну або вечірню пору, були лучина, світоч, свічки, ліхтарі, каганці, лампи. Мета статті — розповісти про різноманітність опалювальних та освітлювальних пристрої в інтер'єрі селянського житла України, дослідити матеріали, з яких їх виготовляли, визначити особливості використання. Висновок. Основним опалювальним пристроєм українців справедливо вважається традиційна вариста піч. Однак варто зазначити, що функцію обігріву приміщення виконували також груба та лежанка. У системі штучного освітлення житлового приміщення давніх українців відомі різноманітні пристрої- світильники: лучина, світоч, свічка, каганець, ліхтар, лампа.

Ключові слова


українська хата; опалювальні та освітлювальні пристрої; піч; груба; лежанка; лучина; світоч; свічка; ліхтар; каганець; лампа

Повний текст:

PDF

Посилання


Radovych R. Poliska pich: spetsyfika formuvannia oprichchia [Poliska oven: еру specific formation of oprichchya].

Narodoznavchi zoshyty [Ethnology notes]. 2013, no. 2 (110). pp. 212–230. (in Ukrainian).

Syvak V. Osvitliuvalni ta opaliuvalni prystroi v interieri narodnogo zhytla ukraintsiv [Lighting and heating devices in the interior of the national housing of ukrainian]. Narodoznavchi zoshyty [Ethnology notes]. 2015, no. 4 (124), pp. 926–942. (in Ukrainian).

Siletskyi R. Problema typolohii opaliuvalnykh prystroiv starodavnogo zhytla v Ukraini (konstruktyvno-funktsionalni osoblyvosti) [The problem of typology for heating devices of ancient housing in Ukraine (structural and functional features)]. Zapysy Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Notes of Shevchenko Scientific Society]. Lviv, 2001, vol. 242, pp. 230–247. (in Ukrainian).

Mezentseva H.H. Davnoruski keramichni svitylnyky ta svichnyky [Ancient ceramic lamps and candlesticks]. Arkheologiia [Archaeology]. 1973, no. 10, pp. 72–77. Available at: http://shron.chtyvo.org.ua/Mezentseva_H_H/Davnoruski_keramichni_svitylnyky_ta_svichnyky.pdf(in Ukrainian).

Dankovska R.S. Ukrayinski narodni svitylnyky [The Ukrainian folk lamps]. Kharkiv, 1924, vol. 7, iss. 1, pp. 93–103 (in Ukrainian).

Sumtsov M.F. Doslidzhennia z etnohrafii ta z istorii kultury Slobidskoi Ukrainy [Research on ethnography and cultural history of Slobodska Ukraine]. Kharkiv: Savchuk O.O., 2011, p. 558. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опріччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. – 2014. –

№ 2(116). – С. 270-291.

 

Сивак В. Освітлювальні та опалювальні пристрої в інтер'єрі народного житла українців / Василь Сивак

// Народознавчі зошити. – 2015. – № 4(124). – С. 926–942.

 

Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно- функціональні особливості) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. 242 : Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 230–247.

 

Мезенцева Г. Г. Давньоруські керамічні світильники та свічники / Г. Г. Мезенцева // Археологія. – 1973. –

№ 10. – С. 72–77. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Mezentseva_H_H/Davnoruski_keramichni_svitylnyky_ta_svichnyky.pdf.

 

Данковська Р. С. Українські народні світильники / Р. С. Данковська // Наукові записки Харківської науково- дослідної катедри історії української культури / Народ. комісаріат освіти УРСР, Управління наук. установа- ми. – Харків, 1927. – Т. 7, вип. 1. – С. 93 – 103 ; 1930. – Т. 9. – С. 43–58.

 

Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України : вибр. пр. / Сумцов М. Ф. ; упоряд., підгот. тексту, передм., післямова та прим. М. М. Красикова. – Харків : Вид. Савчук О.О., 2011. – 558 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі