Українська хата в прислів’ях та приказках

Автор(и)

  • S. P. Lahdan Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.
  • S. Yu. Dragun Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.
  • A. Yu. Mudrik Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

Ключові слова:

прислів’я та приказки, компонент «хата», семантика, семантичні відтінки, символіка хати

Анотація

Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві, яке переживає національний ренесанс, значно поглибився інтерес до знаків матеріальної й духовної культури як форми ідентифікації й самобутності. Невіддільними від життя людини, як мова, пісня, були й залишаються прислів’я та приказки. Як вияв гострого розуму народу, естетичних уподобань, високої моральності, гумору, влучності, дотепності, а також сили, мудрості й поетичної краси мови, вони супроводжують людство від сивої давнини і збагачують нові покоління. Цінними знаками української культури прислів’я та приказки є ще й тому, що загалом мають повчальний характер, адже дають пораду, застерігають, попереджують, схвалюють, засуджують. Грунтуючись на багатому життєвому досвіді, прислів’я та приказки відображають усі сфери життя українського народу, особливо яскраво побут, звичаї, спосіб життя, ментальність. Найважливіший елемент побуту, без якого не можна уявити життя людини і колись, і сьогодні, це хата – уособлення рідної домівки, родини, незалежності, благополуччя, гостинності. Споконвіку хаті надавали великого значення, до неї ставилися з особливою повагою, упорядковували, прикрашали й свято оберігали. Це знайшло втілення в численних прислів’ях та приказках. Ці зразки народної мудрості торкаються вічних тем, тому не втрачають своєї актуальності й сьогодні. Їх дослідження дає змогу глибше осягнути духовність, особливості світобачення українського народу. Мета дослідження – з’ясувати семантику компонента «хата» у складі прислів’їв та приказок, виявити його продуктивність у формуванні українського фольклору. Висновок. Прислів’я та приказки із компонентом «хата» відображають найрізноманітніші сфери буття українця: організацію побуту, родинні взаємини, морально- етичний кодекс, ментальність, особливості суспільних взаємин. Хата невіддільна від її мешканців, набуває рис характеру господарів, її зовнішній вигляд характеризує ставлення господарів до неї, хата репрезентує ті відносини, які склалися між членами родини. З’ясування цих семантичних відтінків лексеми «хата» в прислів’ях та приказках дає уявлення про мікросвіт українця та макросвіт українського народу загалом.

Біографії авторів

S. P. Lahdan, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

ст. викл.

S. Yu. Dragun, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

студ.

A. Yu. Mudrik, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

студ.

Посилання

Holyshkina L. Dosiahnennia kultury v ukrainskykh prykazkakh ta prysliviakh XIX stolittia (za zbirnykom M. Nomysa) [Achievements of Ukrainian culture in sayings and proverbs (za zbirnykom M. Nomysa)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Literaturoznavstvo. Movoznavstvo. Folklorystyka [Bulletin of Kyiv National University named after Taras Shevchenko: Literature. Linguistics. Folklore]. 2008, iss. 19, pp. 52–53 (in Ukrainian).

Shumad N.S. and Berezovskyi I.P., eds. Zakyvala zozylenka. Antolohiia ukrainskoi narodnoi tvorchosti: Pisni, pryslivia, zahadky, skoromovky [Chained cuckoo. Anthology of Ukrainian folk art, songs, proverbs, riddles, patter]. Kyiv: Veselka, 1989, 606 p. (in Ukrainian).

Kovalenko N.D. Komponent khata v skladi paremii ukrainskoho dialektnoho movlennia [Component khata as part paremias of Ukrainian dialect speech]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologicheskie nauki [Bulletin of the Novgorod State University. Series: Philological sciences]. 2014, no. 77, pp. 115–117 (in Ukrainian)

Lebedenko Yu.M. Frazeosemantychna hrupa z komponentom «khаtа» v ukrainskii movi: strukturno-semantychnyi ta etnokulturnyi aspect: avtoreferat dys. kand. filol. nauk: 10.02.01 [Phraseological-semantic group of components "khata" in the Ukrainian language: structural-semantic and ethnocultural aspects: author’s abstract of Candidate of Philology Science Dissertation]. Kharkiv, 2006, 23 p. (in Ukrainian).

Dmytrenko M., eds. Narodni pryslivia ta prykazky [Folk proverbs and sayings]. Kyiv: Red. chasopysu

«Narodoznavstvo», 1999. 180 p. (in Ukrainian).

Paniekina T.I. and Karpenko Nazvy zhytla ta hospodarskykh budivel v ukrainskykh prysliviakh ta prykazkakh [Hous- ing names and commercial buildings in the Ukrainian proverbs and sayings]. Zapysky z ukrainskoho movoznavstva [Notes from the Ukrainian linguistics]. Odes. nats. un-t im. I.I. Mechnykova [Odesa National University named after Mechnikov I. I.]. Odesa, 2011, iss. 11, pp. 112-119. Available at: http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1995/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0% BD%D0%B0%D0%B2%2011%202001.112-119+.pdf. (in Ukrainian).

Smolinska O.E. Linhvodydaktychni osnovy natsionalno-movnoho vykhovannia osobystosti zasobamy ukrainskoho folklory: avtoreferat dys. kand. ped. nauk: 13.00.02 [Linguodidactic foundations of national linguistic education of the individual means of Ukrainian folklore: author’s abstract of Cand. Sc. (Ped.) Dissertation: 13.00.02]. Nats. ped. un-t im. M.P. Dragomanova [National Pedagogical University named after Dragomanov M. P.]. Kyiv, 1999. 17 p. (in Ukrainian).

Esypenko D. and Novychenko M. Ukrainski pryslivia ta prykazky [Ukrainian proverbs and sayings]. Kyiv: Znannia, 1992. 96 p. (in Ukrainian).

Myshanych S. and Paziak M., eds. Ukrainski pryslivia ta prykazky [Ukrainian proverbs and sayings]. Kyiv: Dnipro, 1984. 390 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Гуманітарні проблеми