Алгоритм вибору ефективного рішення щодо перепрофілювання промислових будинків

O. I. Menejljuk, L. V. Lobakova

Анотація


Постановка проблеми. Невідповідність промислових підприємств, побудованих за часів СРСР, сьогоднішнім вимогам, а також істотний технічний прогрес, реформування економіки і перехід до ринкових принципів оцінювання ефективності викликають необхідність зміни їх цільового та функціонального призначення. Технічний стан багатьох промислових будівель в Україні дозволяє експлуатувати їх ще не одне десятиліття. Перепрофілювання виробничих підприємств дозволяє не тільки знизити вартість будівельних робіт, а й отримувати нові об'єкти в межах міста. Незважаючи на велику кількість промислових будівель, які втратили свою ефективність і актуальність, а також значний інтерес із боку інвесторів до даних об'єктів, сфера перепрофілювання в будівництві залишається мало вивченою.

Аналіз публікацій. Проблема реконструкції промислових будівель розглянута в працях Д. В.Топчія [3], В. І.Травіна [9], а також інших учених. Але відсутні вказівки в нормативних документах, а також системні дослідження з удосконалення організації реконструкції будівель під час  перепрофілювання.

Мета роботи ‑ розроблення алгоритму дій щодо вибору ефективних організаційних рішень на етапі планування проекту перепрофілювання промислових будівель. Запропонований алгоритм дозволить вибрати ефективне організаційно-технологічне рішення щодо перепрофілювання промислових будівель з урахуванням особливостей будівлі, її місця розташування, стану конструкцій і діючих обмежень. Обране за допомогою запропонованого алгоритму найбільш ефективне організаційне рішення дозволить реалізувати проект перепрофілювання промислової будівлі в якнайкоротший терміни і з використанням мінімально можливих матеріальних ресурсів з урахуванням наявних особливостей та обмежень.

Висновки. Кожен об'єкт перепрофілювання має низку унікальних особливостей, які необхідно враховувати, вибираючи ефективний варіант перепрофілювання. Вибір ефективного рішення реалізації проектів перепрофілювання будівель рекомендується проводити відповідно до розробленого алгоритму з метою логічного досягнення кінцевого результату.


Ключові слова


перепрофілювання; планування проекту; вибір ефективного варіанта; алгоритм дій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Avdejchikov G.М. Ispytanie stroitel'nykh konstruktsij [Testing of building constructions]. Moskva: ASV, 2009, 160 p. (in Russian)

Bobrov V.V. Obsledovanie i ispytanie zdanij i sooruzhenij [Inspection and testing of buildings and structures]. Syktyvkar: SLI, 2012, 82 p. (in Russian)

Gos. komitet Ukrainy po str-vu i arkhitekture. Sostav, poryadok oformleniya, soglasovaniya i utverzhdeniya proektnoj dokumentatsii dlya stroitel'stva: DBN A.2.2-3-2004 [The composition, policies, coordination and approval of project documentation for construction]. Kiev, 2014. Available at: http://www.cogeneration.com.ua/img/zstored/dbn-a.2.2-3-2004.pdf (in Russian)

Topchij D.V. Rekonstruktsiya i pereprofilirovanie proizvodstvennykh zdanij [Renovation and conversion of industrial buildings]. Moscow: ASV, 2008, 144 p. (in Russian)

Baronin S.A., Bolotin S.A. and Grabovyj P.G. Organizatsiya, planirovanie i upravlenie stroitel'stvom [Organization, planning and management construction]. Moskva: Prospekt, 2012, 528 p. (in Russian)

Kozachek V.G., Nechaev N.V., Notenko S.N., Rkmshin V.I. and Rojtman A.G. Obsledovanie i ispytanie zdanij i sooruzhenij [Inspection and testing of buildings and structures]. Moskva: Vysshaya shkola, 2004, 447 p. Available at: http://www.twirpx.com/file/1048981/. (in Russian)

Efremova O.S. Organizatsiya bezopasnoj ekspluatatsii zdanij i sooruzhenij [Organization of the safe operation of buildings and structures]. Moskva: Alfa-Press, 2007,184 p. (in Russian)

Ryumkina V.G. Obzor mirovogo opyta sokhraneniya industrial'nogo naslediya [Overview of international experience of industrial heritage conservation]. Sbornik dokladov konferentsii «Puti sokhraneniya i propagandy istoricheskogo naslediya OAO «RZhD», 16-17 dekabrya 2008 g. [Proceedings of the conference "Ways to preserve and promote the historical heritage of “Russian Railways”, December 16-17, 2008]. MOO «VOLZhD» (Obshhestvo ljubitelej zheleznyh dorog) [IPO “VOLZhD” (Society of Railway enthusiasts)]. 2008. Available at: http://volzd.ru/conference1-doc16.html. (in Russian)

Travin V.I. Kapital'nyj remont i rekonstruktsiya zhilykh i obshchestvennykh zdanij [Overhaul and reconstruction of residential and public buildings]. Rostov-na-Donu: Feniks, 2004, 251 p. (in Russian)

Zhou J., Love P.E., Wang X., Teo K.L. and Irani.AZ. A review of methods and algorithms for optimizing construction scheduling. Journal of the Operational Research Society. 2013, vol. 64, no. 8, pp. 1091–1105.

Benoist T., Jeanjean A., Rochart G., Cambazard H., Grellier E. and Jussien N. Subcontractors scheduling on residential building construction sites. 2006, 6 р. Available at: http://pagesperso.g-scop.grenoble-inp.fr/~cambazah/page2/assets/benoist-iss06.pdf.

Myers R.Н. and Montgomery D.C. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. New York: John Wiley & Sons, 2002, 798 p.

O`Kelly E. and Dean C. Conversions. London: Laurence King, 2007, 208 р. Available at: https://books.google.com.ua/books?id=fVMvkOBw7OcC&pg=PT220&dq=O%60Kelly+E.+Conversions&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=O%60Kelly%20E.%20Conversions&f=false.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдейчиков Г. В. Испытание строительных конструкций / Г. В. Авдейчиков. – Москва : АСВ, 2009. – 160 с.

Обследование и испытание зданий и сооружений / Сыктывкар. лесн. ин-т ; сост. В. В. Бобров. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 82 с.

Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства : ДБН А.2.2-3-2004 / Гос. комитет Украины по стр-ву и архитектуре. – Взамен ДБН А.2.2-3-97 ; введ. 2004.07.01. – Киев, 2004. – Режим доступа: http://www.cogeneration.com.ua/img/zstored/dbn-a.2.2-3-2004.pdf.

Топчий Д. В. Реконструкция и перепрофилирование производственных зданий : монография / Д. В. Топчий. – Москва : АСВ, 2008. – 144 с.

Баронин С. А. Организация, планирование и управление строительством. / С. А. Баронин, С. А. Болотин, П. Г. Грабовый ; под. ред. П. Г. Грабового, А. И. Солунского. – Москва : Проспект, 2012. – 528 с.

Обследование и испытание зданий и сооружений / [В. Г. Козачек, Н. В. Нечаев, С. Н. Нотенко, В. И. Ркмшин, А. Г. Ройтман ; под ред. В. И. Римшина]. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2004. – 447 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1048981/.

Ефремова О. С. Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений / О. С. Ефремова. – Москва : Альфа-Пресс, 2007. – 184 с.

Рюмкина В. Г. Обзор мирового опыта сохранения индустриального наследия / В. Г. Рюмкина // Сборник до-кладов конференции «Пути сохранения и пропаганды исторического наследия ОАО «РЖД», 16 - 17 декабря 2008 г., Москва / сост. МОО «ВОЛЖД» (Общество любителей железных дорог) ; под общ. ред. А. Б. Вульфова. – 2008. – Режим доступа: http://volzd.ru/conference1-doc16.html.

Травин В. И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий / В. И. Травин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 256 с.

A review of methods and algorithms for optimizing construction scheduling / J. Zhou, P. E. D. Love, X. Wang, K. L. Teo, Z. Irani // Journal of the Operational Research Society. – 2013. – Vol. 64, № 8. – P. 1091–1105.

Subcontractors scheduling on residential building construction sites / T. Benoist, A. Jeanjean, G. Rochart. H. Cambazard, E. Grellier, N. Jussien. – 2006. – 6 р. – Available at: http://pagesperso.g-scop.grenoble-inp.fr/~cambazah/page2/assets/benoist-iss06.pdf.

Myers R. Н. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments / Raymond H. Myers, Douglas C. Montgomery. – 2nd ed. – Ntw York : John Wiley & Sons, 2002. – 798 p.

O`Kelly E. Conversions / Е. O`Kelly, С. Dean. – 1st еd. – London : Laurence King, 2007. – 208 р. – Available at: https://books.google.com.ua/books?id=fVMvkOBw7OcC&pg=PT220&dq=O%60Kelly+E.+Conversions&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=O%60Kelly%20E.%20Conversions&f=false.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі