Із витоків столітньої історії будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0003-0790-6473
  • G. P. Yevseieva Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0001-9207-6333
  • G. I. Lysenko Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://orcid.org/0000-0002-6216-5025

Ключові слова:

будівельна освіта, будівельна освіта Дніпропетровщини, історія Дніпропетровщини, історія освіти

Анотація

Постановка проблеми. Сьогодні науковий потенціал України не повною мірою використовується для вирішення складних соціально-економічних проблем, які  постали перед нею. За таких умов надзвичайно важливим бачиться  використання історичного досвіду. Особливо це стосується періоду 20‑30-х років ХХ ст., коли відбувалися становлення сучасної науки і формування національної інтелігенції, пов’язане в першу чергу із заснуванням і функціонуванням національної вищої освіти.

Цей історичний досвід необхідно глибоко вивчати і враховувати нині у реформуванні національної науки, в залученні інтелігенції, в тому числі технічної, у процеси перебудови українського суспільства. Наука України має славну історію, вагомі здобутки, всесвітньо відомі наукові школи, міцні традиції зв’язків із виробництвом.

Нагальною потребою сьогодення є така реконструкція минулого, яка дозволить об’єктивно і неупереджено показати дійсний внесок у розвиток науки українських учених. Перед сучасними істориками науки стоїть завдання  розкрити «білі плями» в історичних подіях, відродити забуті імена діячів науки і культури та показати їх справжнє місце в історії науки і техніки, а також створення нової, правдивої історії української науки і техніки. Дослідження цієї проблеми має велике значення: воно сприятиме відновленню повноти історичної пам’яті, поверненню духовних надбань, вилучених, сфальсифікованих або замовчуваних протягом понад сімдесят років; допоможе активізувати процес реформування сучасної вітчизняної науки, а також дасть змогу їй посісти гідне місце в українському суспільстві.

Розбудова української держави, забезпечення її соціально-економічного поступу потребує нового покоління науковців, без яких неможлива інтеграція України у сучасне  цивілізоване суспільство.

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів, д. т. н, проф.

G. P. Yevseieva, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, д-р н. держ. упр., проф.

G. I. Lysenko, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Кафедра українознавства, к. і. н., доцент.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

До 100-ліття будівельно-архітектурної освіти на Дніпропетровщині

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>