Розроблення конструктивних, технічних і організаційних рішень із відновлення оглядових шахт каналізаційних тунелів

D. F. Goncharenko, Yu. N. Yarovoj, E. O. Perepelica, A. A. Garmash

Анотація


Постановка проблеми. Забезпечення надійної експлуатації систем водовідведення – одне з важливих завдань комунальних служб міст України. Каналізаційні трубопроводи та колектори в містах України мають різний термін експлуатації. У деяких випадках термін експлуатації діючих систем водовідведення становить понад 100 років. Підтримка каналізаційних мереж в надійному стані вимагає значних витрат на експлуатацію, технічне обслуговування та контроль. Каналізаційні трубопроводи, колектори та оглядові шахти експлуатуються в умовах впливу сильноагресивного середовища. Концентрації вуглекислого газу, аміаку, метану, сірководню та інших агресивних речовин у газовому середовищі колекторів та оглядових шахт часто на кілька порядків перевищують гранично допустимі концентрації, що спричинює біогенну корозію бетону. Проблема збереження і відновлення діючих колекторів також актуальна у зв'язку зі зростанням вимог до екології. Важливе екологічне завдання – захист ґрунтових вод від агресивних реагентів, які можуть потрапляти в ґрунтові води через зруйновані конструкції систем водовідведення.

Мета статті – узагальнення досвіду обстеження шахт каналізаційних тунельних колекторів у Харкові, розроблення технічних рішень і рекомендацій щодо забезпечення їх подальшої надійної та безпечної експлуатації з використанням розробок, які забезпечують стійкість конструкцій шахт до біогенної корозії.

Висновок. Розроблено технічні рішення та рекомендації для приведення конструкцій шахт до нормального технічного стану з урахуванням агресивності середовища. Прийняті рішення дозволять забезпечити нормальну експлуатацію шахт протягом 20 років. Під час проведення робіт використані сучасні корозієстійкі матеріали: бетон на сульфатостійкому цементі, склопластикова композитна арматура.


Ключові слова


тунельний колектор; шахта; біогенна корозія; торкрет-бетон; сульфатостійкий цемент; склопластикова композитна арматура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abramovich I.A. Kanalizaciya goroda Xar'kova (1912–1980 gg.). Opyt proektirovaniya i stroitel'stva [Sewerage system in the city of Kharkiv (1912-1980). Experience in the design and construction]. Xar’kov, Osnova, 1997, 220 p. (in Russian)

Abramovich I.A. Seti i sooruzheniya vodootvedeniya: raschet, proektirovanie, ekspluataciya [Wastewater systems and structures: calculation, design, operation]. Xar’kov, Kollegium, 2005, 228 p. (in Russian)

Goncharenko D.F., Korin'ko I.V. and Bondarenko D.A. Texnologiya remonta i vosstanovleniya shaxtnyx stvolov na setyax vodootvedeniya glubokogo zalozheniya [Repair and restoration technology of shafts on wastewater sys- tems deep foundations]. Vodosnabzhenie i sanitarnaya texnika [Water supply and sanitary engineering]. 2012, no. 6. pp. 51–55. (in Russian)

Goncharenko D.F. Ekspluataciya, remont i vosstanovlenie setej vodootvedeniya [Operation, repair and rehabilita- tion of wastewater systems]. Xar’kov, Konsum, 2007, 520 p. (in Russian)

Dobromyslov A.N. Primery rascheta konstrukcij zhelezobetonnyx inzhenernyx sooruzhenij [Examples of calcula- tion of reinforced concrete engineering structures]. Moskva: ASV, 2010, 269 p. (in Russian)

Drozd G.Ya., Sytnichenko N. V. and Satin I.V. Biologicheskij faktor kak prichina razrusheniya kanalizacionnyx setej [The biological factor as the cause of the destruction of wastewater systems]. Vodosnabzhenie i sanitarnaya texnika [Water supply and sanitary engineering]. 2002, iss. 1. pp. 82–83. (in Russian)

Bergen R.I., Dukarskij Yu.M., Semenov V.B. and Rass F.V. Inzhenernye konstrukcii [Engineering construction]. Moskva: Vysshaya shkola, 1989, 415 p. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамович И. А. Канализация города Харькова (1912–1980 гг.). Опыт проектирования и строительства /   И. А. Абрамович. – Харьков : Основа, 1997. – 220 с.

 

Абрамович И. А.   Сети   и    сооружения    водоотведения:    расчет,    проектирование,    эксплуатация    / И. А. Абрамович. – Харьков : Коллегиум, 2005. – 228 с.

 

Гончаренко Д. Ф. Технология ремонта и восстановления шахтных стволов на сетях водоотведения глубокого заложения / Д. Ф. Гончаренко, И. В. Коринько, Д. А. Бондаренко // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – № 6. – С. 51–55.

 

Гончаренко Д. Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения : монография / Гончарен- ко Д. Ф. – Харьков : Консум, 2007. – 520 с.

 

Добромыслов А. Н. Примеры расчета конструкций железобетонных инженерных сооружений : справ. по- собие / А. Н. Добромыслов. – Москва : АСВ, 2010. – 269 с.

 

Дрозд Г. Я.  Биологический  фактор  как  причина  разрушения  канализационных  сетей  /  Г. Я. Дрозд,     Н. В. Сытниченко, И. В. Сатин // Водоснабжение и санитарная техника. – 2002. – Вып. 1. – С. 82–83.

 

Инженерные  конструкции  /   Р. И. Берген,   Ю. М. Дукарский,   В. Б. Семенов,   Ф. В. Расс   ;   под   ред.   Р. И. Бергена. – Москва : Высш. шк., 1989. – 415 с.

 

Клейн Е. Б. По пути совершенства / Е. Б. Клейн, Г. М. Выставной. – Харьков : Оригинал-р, 1996. – 64 с.

 

Обследование шахты № 10 канализационного тоннельного коллектора 761-го микрорайона в г. Харьков / Е. А. Перепелица, Ю. Н. Яровой, Д. Ф. Гончаренко, А. А. Гармаш // Науковий вісник будівництва : зб. на- ук. пр. / Харк. нац. техн. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2016. – Вип. 86. – С. 95–97.

 

Плугин А. А. Формирование агрессивности эксплуатационной среды сетей и сооружений водоотведения. Состав сред и основные реакции / А. А. Плугин, В. И. Бабушкин, В. А. Юрченко // Науковий вісник будів- ництва : зб. наук. пр. / Харк. нац. техн. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2002. – Вип. 16. – С. 121–125.

 

Чернявский В. Л. К вопросу о коррозионно-адаптационном механизме взаимодействия бетона с биогенной средой / В. Л. Чернявский, В. А. Юрченко // Збірник наукових праць Української державної академії заліз- ничного транспорту / Півн.-схід. наук. центр трансп. акад. України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Хар- ків, 2007. – Вип. 87. – С. 55–60.

 

Юрченко В. А. Кинетические характеристики микробиологической коррозии бетона в сетях  водоотведения / В. А. Юрченко, Е. В. Бригада // Вода и экология: проблемы и решения. – 2014. – № 1 (57).

– С. 51–61.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі