Визначення експлуатаційної ефективності навісних вентильованих фасадів

Автор(и)

  • O. I. Menejljuk Одеська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1007-309X
  • I. M. Babij Одеська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8650-1751
  • A. I. Kaminskaya-Pinaevа Одеська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine
  • M. S. Ohrimovich Одеська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine

Ключові слова:

навісні вентильовані фасади, експлуатаційна ефективність, мінераловатний утеплювач, експериментально-статистичні моделі, пожежобезпека

Анотація

Постановка проблеми – вибір оптимальних технологічних рішень для визначення експлуатаційної ефективності вентильованих фасадів за одночасного зменшення трудомісткості і вартості експлуатації системи. За експлуатаційну ефективність навісних технологічних систем теплоізоляції в роботі прийнято безремонтний період експлуатації, при якому зберігаються її основні показники, зумовлені нормативними документами, що здатні забезпечити функціональне призначення. Методика. Для дослідження впливу технологічних факторів на конструктивні особливості вентильованого фасаду розроблено спеціальну методику лабораторних досліджень. Для аналізу результатів досліджень використано теорію експериментально-статистичного моделювання. Результати. Наведено шляхи вибору оптимальних технологічних рішень улаштування навісних вентильованих фасадів на основі експериментально-статистичного моделювання. Визначено основні конструкційно-технологічні параметри влаштування екрана навісного вентильованого фасаду та розмір повітряного прошарку. Показано, що забезпечення експлуатаційної ефективності вентильованих фасадів протягом 27 років можливе за умови використання щільного утеплювача (˃130 кг/м3). При цьому можливо значно скоротити трудомісткість експлуатаційних витрат та вартість улаштування навісних фасадів. Наукова новизна. Визначено оптимальні конструкційно-технологічні параметри навісного вентильованого фасаду, що забезпечують експлуатаційну ефективність. Практична цінність. Загальна вартість улаштування і експлуатації навісної вентильованої фасадної системи, при терміні експлуатації умовних 25 років, за умови застосування утеплювача щільністю 150 кг/м3 більш ніж удвічі економніше аналогічного фасаду, але із щільністю утеплювача 80 кг/м3.

Біографії авторів

O. I. Menejljuk, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

д. т. н., проф.

I. M. Babij, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

к. т. н., доц.

A. I. Kaminskaya-Pinaevа, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

маг.

M. S. Ohrimovich, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

студ.

Посилання

Ахметов В. К. Математическое моделирование закрученных течений в комбинированных высотных сооружениях / В. К. Ахметов // Фундаментальные науки в современном строительстве : сб. докл. / Моск. гос. строит.ун-т, Ин-т фундамент. образования МГСУ. – Москва, 2008. – С. 41–46

Исследования влияния аэродинамических воздействий на технологические системы навесных вентилируемых фасадов / И. Н. Бабий, И. А. Менейлюк, Д. М. Сафонова, И. Ю. Лаври // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Одеса, 2015. – Вип. 58. – С. 54–59.

Бабій І. М. Визначення емісії волокон мінераловатного утеплювача в вентильованих фасадах / І. М. Бабій, І. О. Менейлюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. пр. / Вiнниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. –№ 2(17). – С. 26–31.

Вознесенский В. А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В. А. Вознесенский, Т. В. Ляшенко, Б. Л. Огарков. – Киев : Вища шк., 1989. – 328 с.

Вознесенский В. А. Принятие решений по статистическим моделям / Вознесенский В. А., Ковальчук А. Ф.

– Москва : Статистика, 1978. – 196 с.

О применении ветрогидрозащитных мембран в навесных фасадных системах с вентилируемой воздушной прослойкой / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, К. И. Лушин, П. П. Пастушков // Научно-технический вестник Поволжья. – 2012. – № 5 – С. 128–131.

Гагарин В. Г. Моделирование эмиссии волокон из минераловатного утеплителя навесной фасадной системы с вентилируемой прослойкой / В. Г. Гагарин, С. В. Гувернюк, К. И. Лушин // Промышленное и гражданское строительство. – 2013. – № 9. – C. 27–29.

Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови : ДСТУ Б В.2.6-35:2008. – [Чинні з 2009.06.01]. – Київ : М-во регіон. розвитку та буд-ва України, 2009. – 28 с. – (Національний стандарт України).

Табунщиков Ю. А. Аэродинамика высотных зданий / Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин // АВОК. – 2004. –

№ 8. – С. 25–30.

Тимофеев Н. В. Применение вентилируемых фасадных систем при реконструкции жилых зданий / Н. В. Тимофеев, Г. М. Васильченко // Тезисы Международной научно-практической конференции "Градостроительство, архитектура, искусство и дизайн", 6-9 октября / Федер. агентство по образованию, Юж. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и искусств. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 326–329.

Тимофеев Н. В. Проектирование теплоизоляционной оболочки здания по максимально допустимым теплопотерям здания / Н. В. Тимофеев, С. А. Сахновская // Реконструкція житла : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т. – Київ, 2010. – Вип. 12. – С. 149–154.

Фаренюк Г. Г. Теплова надійність огороджувальних конструкцій та енергоефективність будинків при новому будівництві та реконструкції : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.23.01 / Фаренюк Геннадій Григорович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009. – 36 с.

Хоменко В. П. Справочник по теплозащите зданий / В. П. Хоменко, Г. Г. Фаренюк. – Киев : Будівельник, 1986. – 215 с.

Ciampi M. Some thermal parameters influence on the energy performance of the ventilated walls / Ciampi M., Leccese F., Tuoni G. // 20th National Heat Transfer Conference – UIT 2002 : рroc. nat. conf., Maratea (Italy), 27- 29 June 2002. – Pisa : ETS Editions, 2002. – P. 357–362.

New Envelopes for old Buildings – the Potential of using Membrane Systems for the thermal Retrofitting of existing Buildings. / Lang W., Cremers J., Beck A., Manara J. // Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems Proceedings of the Third International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE'12), Vienna, Austria, October 3-6, 2012 / еdited by A. Strauss, D. M. Frangopol, K. Bergmeister. – London, 2013. – P. 1737–1744. – Available at: http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/b12995-268.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають