Екотуризм як спосіб розвитку екологічної культури сучасного суспільства

M. G. Skladanovs'ka, K. O. Iliushina

Анотація


Одна з головних ознак сучасного туризму — концепція його розвитку на засадах сталого розви- тку суспільства. Екологічний туризм, за умови культурологічного підходу до його організації, – це важливий засіб підвищення рівня екологічної культури суспільства, якості життя населення, підтримки рівноваги в природі і збалансованого розвитку регіонів нашої країни. Необхідною умовою привабливості зеленого туризму є інформаційно-просвітницька діяльність ЗМІ, громадських об’єднань, освітянських і соціокультурних організацій, культурологічний підхід до планування та управління туристичною діяльністю.


Ключові слова


сталий розвиток суспільства; екологічна культура; зелений туризм; екологічні маршрути

Повний текст:

PDF

Посилання


Borejko V.E. Doroga k zapovedniku [The road to the reserve]. Moskva: Vsemir. fond dikoy prirody, 1996, 120 p. (in Russian)

Gyrusov E.V. Prirodnye osnovy ekologicheskoj kul'tury [Natural bases of ecological culture]. Ekologiya, kul'tura, obrazovanie (Materialy k konferencii) [Ecology, culture, education (Materials from the conference)]. Filos. ob-vo SSSR, Mosk. gos. ped. in-t im. V.I. Lenina [Philosophy community of USSR, Moskow State pedagogical institute named after V.I. Lenin]. Moskva, 1989, pp. 11–19. (in Russian)

Skladanovska M.G. Ekoetychni tsinnosti suchasnoi luudyny [Eco-ethical values of modern person]. Perspektyvni napriamky svitovoi nauky: zb. st. uchasnykiv 32 mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Innovatsiinyi potentsial svitovoi nauky

– ХХІ storichchia» [The perspective directions of world science: The articles collection of participants of the 32nd international scientific-practical conference “Innovative Potential of World Science” – XXI Century”]. Pivdennoukr. gumanitar. alians, Gromad. ob-nia “Gromadianska diia” [The Southern Ukrainian humanitarian alliance, the civil community “Civil Action”]. Zaporizhia, 2015, vol. 1, pp. 51–53. (in Ukrainian)

Skladanovska M.G. Ekologichna kultura yak neobkhidna umova bezpeky zhyttediialnosti [Ecological culture as necessary condition of health and safety]. Ekologiia i pryrodokorystuvannia v systemi optymizatsii pryrody i suspilstva: materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf. [«Ecology and environmental management in system of optimization of the nature and society»: materials of III international scientific-practical conference]. Ternopil. derzh. s.-g. doslidna stantsiia, In-t kormiv ta sil. gosp-va Podillia, In-t agroekologii ta pryrodokorystuvannia, Ternopil. filiia «In-t okhorony gruntiv Ukrainy», Podil. derzh. agrarno-tekhn. un-t, Ternopil. nats. ekonom. un-t, Skhidnoevrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, Kazakh. agrotekhn. un-t im. Seifullina [Ternopil State Agricultural Research Station, Institute of Feed and Agriculture of Podillia, Institute of Agricultural Ecology and Natural Recourses, Ternopil branch of the "Institute of Soil Protection of Ukraine", Podil State. Agro-Technical University, Ternopil National Economy University, Eastern European National University named after Lesia Ukrainka, Kazakh Agro-Technical University named after Seifullin]. Ternopil, 2016, part 1, pp. 177–179. (in Ukrainian)

Mizhnarodna organizatsiia ekoturyzmu, zapovidi ekoturyzmu [The international organization of ecotourism, ecotourism precept]. The ecotourism commandments. The international ecotourism society. Available at: http://www.ecotourism.org/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борейко В. Е. Дорога к заповеднику / В. Е. Борейко. – Москва : Всемир. фонд дикой природы, 1996. – 120 с.

 

Гирусов Э. В. Природные основы экологической культуры / Э. В. Гирусов // Экология, культура, образование (Материалы к конференции) / Филос. об-во СССР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1989. – С. 11–19.

 

Складановська М. Г. Екоетичні цінності сучасної людини / М. Г. Складановська // Перспективні напрямки світової науки : зб. ст. учасників 32 міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал світової науки –  ХХІ сторіччя» / Південноукр. гуманітар. альянс, Громад. об-ня «Громадянська дія». – Запоріжжя, 2015. –     Т. 1. – С. 51–53.

 

Складановська М. Г.    Екологічна    культура    як     необхідна     умова     безпеки     життєдіяльності     /   М. Г. Складановська // Екологія і природокористування в системі оптимізації природи і суспільства : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Тернопіл. держ. с.-г. дослідна станція, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, Ін-т агроекології та природокористування, Тернопіл. філія «Ін-т охорони ґрунтів України», Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т, Тернопіл. нац. економ. ун-т, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Казах. агротехн. ун-т ім. Сейфулліна. – Тернопіль, 2016. – Ч. 1. – С. 177–179.

 

The ecotourism commandments // The international ecotourism society. – Режим доступу: http://www.ecotourism.org/. – Міжнародна організація екотуризму, заповіді екотуризму.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі