DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.040719.19.458

Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць

Yu. I. Dubrov, V. M. Volchuk

Анотація


. Вступ. У 2000 році була опублікована стаття Ю. І. Дуброва в журналі «Вісник НАН України» «Наука як система, що самоорганізується», де показано, яким чином впливають застосовувані в нашій країні «заохочення» вченого на науковий рівень його роботи. Однак нині змінилися деякі вимоги до подання науково-дослідницьких робіт, які можна розглядати як підміну законних вимог на ті вимоги, які, на нашу думку, можна розглядати як провокацію хабара. Аналізу цього питання присвячено нашу статтю. Основна частина. У науці є дві форми заохочення: матеріальна і моральна. Ми можемо стверджувати, що така форма заохочень стимулює розвиток науки в рамках накладених на неї обмежень. Наведена праця базується на використанні аналізу взаємодії частин наукових праць, які висвітлюють вплив заохочень або покарань на рівень наукової роботи. Для цього використовуються мова теорії катастроф, принципи соціології, дисипативних систем, більярдної задачі Лоренца. Розглянуто три можливі стани науки з урахуванням того, що керівним параметром постає шкала заохочень, яка змінюється за рахунок зниження вимог до рівня публікацій. Підтримка бажаного стану науки чутлива до можливих промахів у проведенні стратегії: будь-то зміна вимог до результатів наукової творчості, помилок в організації управління наукою або законодавчих змін її структури, що деформує поверхню відгуку так, що в разі впливу корупції вона перетворюється на площину. Підтвердженням цьому може бути відомий в теорії катастроф принцип крихкості хорошого. Принцип крихкості хорошого зберігається за будь-якого числа параметрів. Останнє, ймовірно, пов'язане з тим, що все хороше, як правило, відповідає кільком вимогам, всьому поганому досить однієї. Висновки. Науці належить роль однієї з надчутливих систем, здатних функціонувати в межах принципу крихкості хорошого.


Ключові слова


наука; стратегія; принцип крихкості хорошого; соціологія; дисипативні системи; задача Лоренца

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubrov Yu.I. Nauka yak systema, shcho samoorhanizuyetʹsya [Science as a self-organizing system]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 2000, no. 2,

pp. 16–22. (in Ukrainian).

Bolshakov V.I. and Dubrov Yu.I. Pro rolʹ konfliktiv v evolyutsiynykh protsesakh [On the role of conflicts in evolutionary processes]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of Sciences ofUkraine]. 2000, no. 2, pp. 16–22. (in Ukrainian).

Kuusi P. Etot chelovecheskiy mir [This human world].Moscow : Progress Publ., 1988, 326 p. (in Russian).

Ouen G. Teoriya igr [Game Theory].Moscow : Mir Publ., 1971, 230 p.

Lorentz H.A. The motion of electrons in metallic bodies II.RoyalNetherlandsAcademyof Arts and Sciences, 1905, vol. 7, pр. 585-593.

Bolshakov V.I., Volchuk V.M. and Dubrov Yu.I. Fraktal'nyy podkhod pri identifikatsii slozhnykh sistem [Fractal approach to the identification of complex systems]. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Reports of the National Academy of Sciences ofUkraine]. 2017, no. 6, pp. 46-50. (in Russian).

Bolshakov V.I., Volchuk V.M. and Dubrov Yu.I. Puti identifikatsii slozhnykh sistem [Ways of identification of complex systems]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2018, no. 3, pp. 10–14. (in Russian).

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu.I. O primenenii imitatsionnogo modelirovaniya v materialovedenii [The application simulated modelling in materials science]. Metaloznavstvo ta termichna obrobka metaliv [Metall Science and Heat Treatment of Metals]. 2015, no. 4. pp. 26−31. (in Russian).

Gorodetski A. Minimal and strange attractors. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2018, vol. 6, no. 6, pр. 1177-1183.

Bolshakov V.I., Volchuk V.M. and Dubrov Yu.I. Osnovy organizacii fraktal'nogo modelirovaniya [Fundamentals of fractal modeling]. Kyiv : Akademperiodika, 2017, 170 p. (in Russian).

Bolshakov V., Volchuk V. and Dubrov Yu. Fractals and properties of materials.Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2016, 140 p.

Bolshakov V.I., Volchuk V.M. and Dubrov Yu.I. Organizatsiya fraktal'nogo modelirovaniya [Organization of fractal modeling]. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Reports of the National Academy of Sciences ofUkraine]. 2018, no. 6, pp. 67-72. (in Russian).

Volchuk V.M. K primeneniyu fraktal'nogo formalizma pri ranzhirovanii kriteriyev kachestva mnogoparametricheskikh tekhnologiy [On the Application of Fractal Formalism for Ranging Criteria of Quality of Multiparametric Technologies ]. Metallofizika i noveyshiye tekhnologii [Metal Physics and Advanced Technologies]. 2017, vol. 39, no 3, рp. 949-957. (in Russian).

Volchuk V.,KlymenkoI., Kroviakov S. and Orešković M. Method of material quality estimation with usage of multifractal formalism. Tehnički glasnik - Technical Journal. 2018, vol. 12, no. 2, рр. 93-97.

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu.I. K voprosu o postanovke zadachi identifikatsii fraktal'noy struktury metalla [Statement on the issue of the problem identification of fractal metal structures]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2016, no. 5, pp. 35–39. (in Russian).

Dubrov Yu.I., Volchuk V.M. and Bolshakov V.I. Oblast' funktsionirovaniya antropomorfnoy sistemy [Scope of anthropomorphic system functioning]. Visnyk Prydniprovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2018, no. 4, pp. 10–16.

Thorndike E.L. Animal Intelligence. New-York : Macmillan Company, 1911, 324 p.

Zeeman E.C. Catastrophe theory : selected papers, 1972–1977.London: Addison-Wesley, 1977, 675 p.

Arnold V.I. Teoriya katastrof [Catastrophe Theory]. Moscow : Nauka Publ., 1990, 128 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дубров Ю. І. Наука як система, що самоорганізується / Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. − 2000. − № 2. − С. 16−22.

2. Большаков В. І. Про роль конфліктів в еволюційних процесах / В. І. Большаков, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. − 2016. − № 11. − С. 87−91. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73434.

3. Кууси П. Этот человеческий мир : монография / П. Кууси. - Москва : Прогресс, 1988. - 326 с.

4. Оуэн Г. Теория игр : монография / Г. Оуэн. – Москва : Мир, 1971. – 230 с.

5. Lorentz H. A. The motion of electrons in metallic bodies II / H. A. Lorentz // Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. -1905. - Vol. 7. - Pр. 585-593.

6. Большаков В. И. Фрактальный подход при идентификации сложных систем / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. - 2017. - № 6. - С. 46-50. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.06.00.

7. Большаков В. И. Пути идентификации сложных систем / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. - № 3. – С. 10–14. - Режим доступу : https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250918.10.191.

8. Большаков В. И. О применении имитационного моделирования в материаловедении / В. И. Большаков,
В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2015. – № 4. – С. 26–31. – Режим доступу : http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/26-31.

9. Gorodetski A. Minimal and strange attractors / A. Gorodetski, Yu. Ilyashenko // International Journal of Bifurcation and Chaos. - 2018. - Vol. 6. - № 6. - Pр. 1177-1183.

10. Основы организации фрактального моделирования : монография / [В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров]. - Киев : Академпериодика, 2017. – 170 с.

11. Fractals and properties of materials : monograph / [V. Bolshakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov]. - Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2016. - 140 p. – Режим доступу : https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-3-330-01812-9/fractals-and-properties-of-materials?search = Frac tals.

12. Большаков В. И. Организация фрактального моделирования / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. - 2018. - № 6. - С. 67-72. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/dopovidi 2018.06.067.

13. Волчук В. Н. К применению фрактального формализма при ранжировании критериев качества многопараметрических технологий  / В. Н. Волчук // Металлофизика и новейшие технологии. - 2017. - Т. 39. - № 3. - С. 949—957. - Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130334.

14. Volchuk V. Method of material quality estimation with usage of multifractal formalism / V. Volchuk, I. Klymenko, S. Kroviakov, M. Orešković // Tehnički glasnik – Technical Journal. – 2018. – Vol. 12. – № 2. – P. 93–97. – Режим доступу : https://doi.org/10.31803/tg-20180302115027.

15. Большаков В. И. К вопросу о постановке задачи идентификации фрактальной структуры металла /
В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. - № 5. – С. 35–39. - Режим доступу : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/68905/63995.

16. Дубров Ю. И. Область функционирования антропоморфной системы / Ю. И. Дубров, В. Н. Волчук,
В. И. Большаков // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. - № 4. – С. 10–16. - Режим доступу : https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.231018.10.305.

17. Thorndike E. L. Animal Intelligence / E. L. Thorndike. - New-York : Macmillan Company, 1911. - 324 p.

18. Zeeman E. C. Catastrophe theory : selected papers, 1972–1977 / Е. С. Zeeman. -London: Addison-Wesley, 1977. - 675 p.

19. Арнольд В. И. Теория катастроф : монография / В. И. Арнольд. - Москва : Наука, 1990. - 128 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі