DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261119.55.588

Вивчення життєвого циклу системи «цивільне будівництво у прибережній зоні»

I. O. Meneiliuk

Анотація


Постановка проблеми.Обсяг зведення цивільних будинків в Україні постійно зростає, при цьому його умови стають більш складними порівняно з іншими видами будівництва. У вивченій нормативній та довідковій літературі не було знайдено досліджень організаційно-технологічних рішень будівництва цивільних будівель у прибережній зоні а протягом усього життєвого циклу. Високий соціальний, економічний і технічний ефект вирішення проблеми вибору раціональних організаційно-технологічних рішень для цивільного будівництва у прибережній зоні зумовлює високу актуальність теми дослідження.Мета– дослідити організаційно-технологічну систему «цивільне будівництво у прибережній зоні Основні результати. Аналіз інформаційних джерел показав, що умови житлового будівництва надзвичайно мінливі, тому важливо дослідити вплив зміни організаційно-технологічних рішень на основні показники, насамперед на бюджет та тривалість будівництва. Обґрунтовано, що цивільне будівництво у прибережній зоні характеризується низкою унікальних чинників, що дозволяють виділити новий предмет дослідження: організаційно-технологічну систему «цивільне будівництво у прибережній зоні». Цей предмет досліджено у динамічному та статичному станах. Для цього розроблено відповідно: модель життєвого циклу системи «цивільне будівництво у прибережній зоні»; модель чинників системи «цивільне будівництво у прибережній зоні». Розглянуто підсистеми системи, що розглядається (технічна, організаційна, економічна), та їх розвиток протягом усього життєвого циклу. Виділено фази розвитку кожної з підсистем. Виділено та описано чинники системи «цивільне будівництво у прибережній зоні»: зовнішні технічні та екологічні, для технічної підсистеми, для економічної підсистеми, зовнішні соціально-економічні. Висновок.Виділення та дослідження організаційно-технологічної системи «цивільне будівництво у прибережній зоні» у динамічному і статичному станах дозволило розробити науково-методологічні основи її оптимізації.


Ключові слова


організація будівництва; цивільне будівництво; прибережна зона; життєвий цикл

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakov V.І. and Zajac' Ye.І. Formuvannya proektnykh ta orhanizatsiyno- tekhnolohichnykh rishenʹ zvedennya vysotnykh bahatofunktsionalʹnykh kompleksiv [Formation of design and organizational and technological solutions for the construction of high-rise multifunctional complexes]. Visnyk PDABA [Bulletin of PSACEA]. 2016, no. 5, pp. 71–78. (in Ukrainian).

Budnikova Ju.V. Entropiya yak ekonomichna katehoriya [Entropy as an economic category] Efektyvna ekonomika [Effective Economics]. 2012, no. 7. (in Ukrainian).

Ginzburg A.V. Avtomatizatsiya proyektirovaniya organizatsionno--tekhnologicheskoy nadezhnosti stroitel'stva [Automation of designing organizational and technological reliability of construction].Moscow : RIA EPA, 1999,156 p. (in Russian).

Grigorovs'kij P.E. and Nadtochіj M.І. Vplyv umov ushchilʹnenoyi zabudovy na vartistʹ ta trudomistkistʹ sporudzhennya zhytlovykh budynkiv [Influence of compact construction on the cost and complexity of the dwelling houses construction]. Novi tekhnolohiyi v budivnytstvi [New technologies in construction]. 2010, pp. 82–84.

(in Ukrainian).

Meneylyuk A.I., Ershov M.N., Nikiforov A.L. and Meneylyuk I.A. Optimizatsiya organizatsionno-tekhnologicheskikh resheniy rekonstruktsii vysotnykh inzhenernykh sooruzheniy [Optimization of organizational and technological solutions of high-rise engineering structures reconstruction]. Kyiv : Interservis, 2016, 332 p.

(in Russian).

Nalimov V.V. and Golikova T.I. Logicheskiye osnovaniya planirovaniya eksperimenta [The logical base for the design of experiment]. Moscow : Metallurgiya, 1980, 152 p. (in Russian).

Nechepurenko D.S. Systematyzatsiya orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh faktoriv, yaki vplyvayutʹ na tryvalistʹ ta vartistʹ realizatsiyi enerhozberihayuchykh proektiv kompleksnoyi rekonstruktsiyi zhytlovoyi zabudovy [Systematization of organizational and technological factors that affect the duration and cost of implementing energy-saving projects for the comprehensive reconstruction of residential development]. Stroytelʹstvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye [Civil Engineering. Materials Science. Mechanical Engineering]. 2014,

no. 120, pp. 120–126. (in Ukrainian).

Pokotіlov A.A. Faktory i parametry investytsiynoyi pryvablyvosti ob'yektiv zhytlovoho budivnytstva [Factors and parameters of investment attractiveness of housing construction]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport]. 2011, no. 37, pp. 285–289. (in Ukrainian).

Bolotin S.A., Gurinov A.I., Dadar A.Kh. and oth. Sovmestnoye arkhitekturno-stroitel'noye i organizatsionno-tekhnologicheskoye energoresursosberegayushcheye proyektirovaniye: monografiya [United architectural-construction and organizational-technological energy saving design: monograph]. Saint-Petersburg : Saint- Petersburg State University, 2011,127 p. (in Russian).

Finni D. Vvedeniye v teoriyu planirovaniya eksperimentov [Introduction to design of experiments]. Translated from English Romanovska I.L. and Hu-su A.P., edited by Lynnyk Yu.V. Moscow : Nauka, 1970, 281 p.

(in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Большаков В. І. Формування проектних та організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів / В. І. Большаков, Є. І. Заяць // Вісник ПДАБА. – 2016. – № 5. –
  С. 71–78.

 2. Буднікова Ю. В. Ентропія як економічна категорія / Ю. В. Буднікова // Ефективна економіка. – 2012. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287

 3. Гинзбург А. В. Автоматизация проектирования организационно-технологической надежности строительства / Александр Витальевич Гинзбург. – Москва : СИП РИА, 1999. – 156 с.

 4. Григоровський П. Є. Вплив умов ущільненої забудови на вартість та трудомісткість спорудження житлових будинків / П. Є. Григоровський, М. І. Надточій // Нові технології в будівництві. – 2010. –
  С. 82–84.

 5. Менейлюк А. И. Оптимизация организационно-технологических решений реконструкции высотных инженерных сооружений / А. И. Менейлюк, М. Н. Ершов, А. Л. Никифоров, И. А. Менейлюк. – Киев : ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2016. – 332 с.

 6. Налимов В. В. Логические основания планирования эксперимента / В. В. Налимов, Т. И. Голикова. – Москва : Металлургия, 1980. – 152 с.

 7. Нечепуренко Д. С. Систематизація організаційно-технологічних факторів, які впливають на тривалість та вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови /
  Д. С. Нечепуренко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2014. – № 120. – С. 120–126.

 8. Покотілов А. А. Фактори і параметри інвестиційної привабливості об'єктів житлового будівництва / Анатолій Антонович Покотілов. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2011. – № 37. – С. 285–289.

 9. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоресурсосберегающее проектирование : монография / [С. А. Болотин, А. И. Гуринов, А. Х. Дадар та ін.]. – Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2011. – 127 с.

 10. Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни, перевод с англ. И. Л. Романовской и А. П. Ху-су; под ред. Ю. В. Линник. – Москва : Наука, 1970. – 281 с.