№ 6 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Наукові дослідження

Вплив сейсмічності будівельного майданчика на матеріалоємність багатоповерхової будівлі PDF
Adil Jabbar Abbas, T. D. Nikiforova, K. V. Shliakhov, A. M. Sopilniak 10-17
Метод рою частинок для розв’язання задач нелінійної оптимізації PDF
V. V. Danishevskyy, A. M. Gaidar 18-25
Синергетична інтерпретація біфуркацій відкритих систем PDF (Русский)
Yu. I. Dubrov 26-31
Принцип програмного керування параметрами пружно-дисипативних зв'язків системи підвішування транспортних екіпажів PDF
N. M. Yershova 32-39
Основні проблеми і типові помилки у договорах підряду PDF
T. A. Kovtun-Horbachova, Ye. H. Halych 40-46
Оціночний розрахунок теплотехнічних показників резервуарів для збереження рідких добрив PDF
I. O. Koliesnyk, L. V. Kyslytsia, O. A. Kapshuk, K. A. Кyrnos, D. V. Bondar 47-53
Вивчення життєвого циклу системи «цивільне будівництво у прибережній зоні» PDF
I. O. Meneiliuk 54-63
Оцінювання видового різноманіття біоценозів міста Дніпро PDF
V. M. Poltoratska, O. A. Tymoshenko, A. O. Boiko, A. D. Shalamova 64-69
Моделювання прийняття рішень у системі технічного обслуговування автомобілів на основі математичних методів теорії нечітких множин PDF
O. P. Sakno, T. M. Kolesnikova, V. P. Ollo 70-76
Зміна форми пористих літих металів при пластичній деформації PDF (Русский)
V. V. Trofymenko, A. V. Trofymenko 77-84
Модель множинної регресії на категорійні фактори PDF (Русский)
L. V. Tsybrii 85-89
Удосконалення обладнання 3D-друку об’єктів PDF
S. V. Shatov, M. V. Savytskyi, I. O. Marchenko 90-101
Повідомлення про виправлення технічної помилки PDF
K. Limam, M. Doumongue, A. Boulbair, A. Benabed 102-103