DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261119.71.590

Моделювання прийняття рішень у системі технічного обслуговування автомобілів на основі математичних методів теорії нечітких множин

O. P. Sakno, T. M. Kolesnikova, V. P. Ollo

Анотація


Постановка проблеми. Сучасна математика дозволяє розв'язувати задачі, пов'язані з суб'єктивним сприйняттям, неоднозначною оцінкою обстановки людини і прийняттям рішень у нечітких умовах. Теорія нечітких множин дозволяє оперувати математично нечітким поданням понять, що мають якісні і суб'єктивні характеристики. На відміну від традиційної математики, що вимагає на кожному кроці моделювання точних і однозначних формулювань закономірностей, нечітка логіка стоїть на зовсім іншому рівні мислення, завдяки якому в процесі моделювання потрібно визначити лише мінімальний набір закономірностей. Тому актуальність досліджень пов’язана з необхідністю використовувати сучасні математичні моделі, що відображають нечіткий характер взаємодії автомобіля в системі технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Метадослідження – оптимально розподілити автомобілі між постами зони ТОіР відповідно до принципу поєднання можливості постів зони і рівнем технічного стану автомобіля, комплексно врахувати оснащення постів зони ТОіР, а також знизити простої автомобіля в зоні ТОіР. Висновок. Завдяки математичним методам теорії нечітких множин керівник підприємства може моделювати ситуацію та оптимально розподіляти автомобілі між постами зони ТОіР відповідно до принципу поєднання можливості і бажаності, комплексно враховувати оснащення постів зони ТОіР та рівень технічного стану автомобіля, а також знижувати простої автомобіля в зоні ТОіР.


Ключові слова


технічні впливи; технічне обслуговування; автомобіль; математична модель; нечітка логіка; технічний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Zadeh L. Fuzzy Sets. Information & Control, 1965, iss. 8, pp. 338–353.

Vaschekin A.N. Matematicheskoe modelirovanie kommercheskoy deyatelnosti optovogo torgovogo predpriyatiya [Mathematical modeling of wholesale trade enterprise commercial activity]. Moscow : MGUK, 2002, 206 p.

(in Russian).

Vaschekin A.N. Modelirovanie i vyibor ratsionalnyih strategiy kommercheskoy deyatelnosti predpriyatiy optovoy torgovki [Modeling and choice of sustainable strategy for wholesale trade enterprise]. Moscow : VZFEI, 2004,

194 p. (in Russian).

Kapskiy D.V., Navoi D.V. and Pegin P.A. Razrabotka modeli transportnyih potokov na ulichno-dorozhnoy seti goroda [Development of a model of traffic flows on the city road network]. Nauka i tehnika [Science and Technique]. Vol. 18, no 1, 2019, pp. 47–54. (in Russian).

Ostroukh A. V. and Tian Yu. Development of the information and analytical monitoring system of technological processes of the automobile industry enterprise. In the World of Scientific Discoveries, series B, vol. 2, no. 1, 2014, pp. 92–102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Zadeh L. Fuzzy Sets / L. Zadeh // Information & Control. – 1965. – Iss. 8. – Pp. 338–353.

  2. Ващекин А. Н. Математическое моделирование коммерческой деятельности оптового торгового предприятия : монография / А. Н. Ващекин. − Москва : МГУК, 2002. – 206 c.

  3. Ващекин А. Н. Моделирование и выбор рациональных стратегий коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли : монография / А. Н. Ващекин. – Москва : ВЗФЭИ, 2004. – 194 c.

  4. Капский Д. В. Разработка модели транспортных потоков на улично-дорожной сети города / Д. В. Капский, Д. В. Навой, П. А. Пегин // Наука и техника. – 2019. – Т. 18. – № 1. – С. 47–54. – Режим доступа : https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-1-47-54

  5. Ostroukh A. V. Development of the information and analytical monitoring system of technological processes of the automobile industry enterprise / A. V. Ostroukh, Yu. Tian // In the World of Scientific Discoveries. – Series B. – 2014. – Vol. 2. – № 1. – Рp. 92–102.