Функціональне перепрофілювання гранітних кар'єрів (методичні аспекти архітектурно-містобудівних рішень)

S. I. Podolynnyy, T. A. Grebinnyk, H. G. Boldyreva, T. R. Kryvonos

Анотація


Постановка проблеми. Наразі в Україні існує глобальна проблема занепаду економіки та виробництва. Особливо погіршилася ситуація в гірничодобувній промисловості і населених місцях, пов'язаних із нею. З'явилася загроза масового безробіття у зв'язку з перспективою закриття багатьох підприємств цієї галузі. В даному випадку проблема рекультивації техногенних ландшафтів існує одночасно з можливою гострою соціальною кризою в цих регіонах. Такі території залишаються сірими плямами як у структурах міст, так і на їх околицях, крім того, вони завдають катастрофічної шкоди навколишньому середовищу. Загальна площа змінених ландшафтів в Україні становить близько 800 тис. га, важливе є питання про їх подальше використання, на основі науково обґрунтованих рекомендацій, в тому числі, архітектурно-містобудівних рішень. Мета статті — подати пропозиції щодо розроблення методичних основ перепрофілювання техногенних ландшафтів, що надасть можливість оптимізувати процес вибору напрямку рекультивації, актуальної не тільки для Дніпропетровської області, а й для України в цілому. Висновок. Систематизація досвіду рекультивації техногенних ландшафтів попередніх років у різних країнах дозволила виокремити важливі методичні аспекти. Пропонується паспортна карта кар'єру, яка класифікує існуючі критерії оцінки його характеристик, допомагає проаналізувати його стан і визначити перспективу подальшого розвитку.


Ключові слова


техногенні ландшафти; гранітний кар'єр; рекультивація; методи реабілітації; паспортна карта кар'єру; проекти рекультивації; сільськогосподарська рекультивація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chibrik T.S., Glazyrina M.A, Filimonova E.I. and Lukina N.V., eds. Biologicheskaya rekul'tivatsiya i monitoring narushennykh promyshlennost'yu zemel' [The biological reclamation and monitoring of industry disturbed lands]. Ekaterinburg, 2015, 57 p. (in Russian).

Chetverik M.S. and Voron E.A. Sozdanie promyshlenno-hozyaystvennykh kompleksov v prostranstvakh otrabotannykh kar'erov [The industrial and commercial complexes creation in the spaces of the waste quarry]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost' [Metallurgical and mining industry]. 2005, no. 1, pp. 89–92. (in Russian).

Iovlev V.I. Ekologicheskaya topologiya v arkhitekture [The environmental topology in the architecture]. Arhitekton: izvestiya vuzov [Architecton: News of higher educational establishments]. 2006, no. 15. Available at: http://archvuz.ru/2006_3/2. (in Russian).

Pluzhnik G.N. Osobennosti rekul'tivatsii kar'erov v usloviyakh gorodov [Features of quarries reclamation in urban environments]. LibRar.Org.Ua — Bіblіoteka ukrainskykh avtoreferatіv [Ukrainian abstracts library]. Available at: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=building&id=833&start=1. (in Russian).

Ekologichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti [The ecological passport in Dnipropetrovsk region]. Derzh. upr. okhorony navkolysh. pryrod. seredovyshcha v Dnipropetr. obl. [The state administration of the natural environment protection in Dnipropetrovsk region]. Dnipropetrovsk, 2014. Available at: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/dnipropetrovska/Dnipropetrovska_ekopasport_2013.pdf. (in Ukrainian).

Voron O.A. Tekhnogenni porushennia pryrodnoho seredovyshcha pry dorobtsi karieriv ta napriamy yogo vidnovlennia [Industrial environment violations in the development of quarries and its recovery direction]. Geotekhnycheskaya mekhanika [Geotechnical mechanic]. In-t geotekhn. mekhaniki im. N.S. Polyakova, Nats. akad. nauk Ukrainy [Institute of geotechnical mechanic named after N.S. Polyakov, National Scientific Academy of Ukraine]. Dnepropetrovsk, 2011, iss. 95, pp. 30–35. (in Ukrainian).

Shapar A.G., Skrypnyk O.O, Kopach P.I., Smetana S.M., Smetana O.M. and Romanenko V.N. Naukovo-metodychni rekomendatsii shchodo polipshennia stanu zemel, porushenykh girnychymy robotamy (stvorennia tekhnogennykh landshaftnykh zakaznykiv, ekologichnykh korydoriv, vidnovlennia ekosystem) [Scientific guidelines for the improvement of land affected by mining operations (creating industrial landscape reserves, ecological corridors, ecosystems restoration )]. Nats. akad. nauk Ukrainy; In-t problem pryrodokorystuvannia ta ekologii [National Scientific Academy of Ukraine, Institute of Nature and Ecology]. – [l. s.]: Monolit, 2007, 270 p. (in Ukrainian).

Chetveryk M.S., Voron O.A., Semenov A.P. and Stetsenko N.M. Sposib rekultyvatsii zemel, porushenykh vidkrytymy girnychymy robotamy: pat. 33359 Ukraina, MPK E21S 41/00, E21F 15/00 [The method of the land remediation by affected open cast mining: patent 33359 Ukraine, MPK E21S 41/00, E21F 15/00]. 2008. (in Ukrainian).

Chetverik M.S. Medvedeva O.A. and Voron E.A. Proizvodstvennaya moshchnost' i tekhnologicheskie kompleksy pri dorabotke kar'erov, ispol'zovanie ikh vyrabotannykh prostranstv [The production capacity and technological complexes in the quarries finalization, using their worked-out areas]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten' [Mining informational and analytical bulletin]. 2006, no. 11, pp. 209–229. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных промышленностью земель / сост. : Т. С. Чибрик, М. А. Глазырина, Е. И. Филимонова, Н. В. Лукина. – Екатеринбург, 2015. – 57 с.

 

Четверик М. С. Создание промышленно-хозяйственных комплексов в пространствах отработанных карьеров / М. С. Четверик, Е. А. Ворон // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. – № 1. – С.89–92.

 

Иовлев В. И. Экологическая топология в архитектуре / В. И. Иовлев // Архитектон: известия вузов. – 2006. – № 15. – Режим доступа: http://archvuz.ru/2006_3/2.

 

Плужник Г. Н. Особенности рекультивации карьеров в условиях городов / Г. Н. Плужник // LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів. – Режим доступа: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=building&id=833&start=1.

 

Екологічний паспорт Дніпропетровської області / Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 2014. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/dnipropetrovska/Dnipropetrovska_ekopasport_2013.pdf.

 

Ворон О. А. Техногенні порушення природного середовища при доробці кар’єрів та напрями його відновлення / О. А. Ворон // Геотехническая механіка : межвед. сб. науч. тр. / Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова Нац. акад. наук Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 95. – С. 30–35.

 

Науково-методичні рекомендації щодо поліпшення стану земель, порушених гірничими роботами (створення техногенних ландшафтних заказників, екологічних коридорів, відновлення екосистем) / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник, П. І. Копач, С. М. Сметана, О. М. Сметана, В. Н. Романенко ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем природокористування та екології. – [б. м.] : Моноліт, 2007. – 270 с.

 

Спосіб рекультивації земель, порушених відкритими гірничими роботами : пат. 33359 Україна, МПК Е21С 41/00, Е21F 15/00 / М. С. Четверик, О. А. Ворон, А.П. Семенов, Н. М. Стеценко ; патентовласник Ін-т геотехн. механіки ім. Н.С. Полякова Нац. акад. наук України. – u200713716 ; заявл. 07.12.2007 ; опубл. 25.06.08, Бюл. №12.

 

Четверик М. С. Производственная мощность и технологические комплексы при доработке карьеров, использование их выработанных пространств / М. С. Четверик, О. А. Медведева, Е. А. Ворон // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – № 11. – С. 209–229.