Лексикографічні здобутки та перспективи будівельної галузі

G. P. Yevseieva, V. S. Yegorova

Анотація


Основне завдання науково–технічної мови — описувати, пояснювати, характеризувати природні й соціальні процеси та явища, технічні об’єкти. Незважаючи на наявність великої кількості праць, присвячених питанням термінології, лінгвістика досі не має обґрунтованої та усталеної теорії  терміна, не до кінця з’ясована взаємодія термінологічної лексики з іншими шарами слів у науково-технічних текстах, не повністю вивчені лексичні шари окремих терміносистем, зокрема, будівельної термінології.

Ключові слова


лексикографічні здобутки; словникарство; технічна термінологія; технічна галузь; терміносистема; абревіація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovk A. Naukova mova i polityka: 55 rokiv ukrainskoi terminolohii v URSR [Scientific language and politics: 55 years of the Ukrainian terminology in the USSR]. Suchasnist. Literatura, nauka, mystetstvo, suspilne zhyttia [Modernity. Literature, science, art and social life]. 1979, vol. 7/8 (223), pp. 87–95. (in Ukrainian).

Ginzburg M, Levina S. and Trebulova I. Dosvid ta problemy vprovadzhennia DSTU 3966-2000 v terminologichnu diialnist [Experience and problems of implementation of the State Standartds of Ukraine 3966-2000 to a terminology work]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Problemy ukrainskoi terminolohii [Bulletin of the National University “Lviv Politechnic”. Series: Problems of Ukrainian terminology]. 2002, no. 453, pp. 183–189. (in Ukrainian).

Diakov A.S., Kyiak T.R. and Kudelko Z.B. Osnovy terminotvorennia. Semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty [Fundamentals of terminology. Semantic and socio-linguistic aspects]. Kyiv: KM Academia, 2000, 218 p. (in Ukrainian).

Drukovanyi M. Pro «Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk budivelnykh terminiv» [“Ukrainian dictionary of construction terms”]. Ukrainoznavstvo [Ukrainian Science]. 2007, no. 1 (22). Available at: http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=814. (in Ukrainian).

Kyiak T.R. Do pytannia pro “svoe” ta “chuzhe” v ukrainskii terminolohii [On the question "own" and "strange" in Ukrainian terminology]. Movoznavstvo [Linguistics]. 1994, no. 1, pp. 22–25. (in Ukrainian).

Kochan I.M. Teoretychni zasady vyroblennia terminologichnykh standartiv v ukrainskii movi [The theoretical basis of terminology standards making in Ukrainian]. Mova i kultura natsii [Language and culture of the nation]. Lviv. nats. un-t im. I.Ya Franka [Lviv National University named after Franko I.Ya.]. Lviv, 1991, pp. 40–49. (in Ukrainian).

Kocherga O.D. Deiaki mirkuvannia pro shliakhy i manivtsi rozvytku ukrainskoi naukovoi terminolohii [Some observation on the ways and delusion of Ukrainian scientific terminology]. Suchasnist. Literatura, nauka, mystetstvo, suspilne zhyttia [Modernity. Literature, science, art and social life]. 1994, no. 7/8, pp. 173–182. (in Ukrainian).

Kocherga O. and Kulyk V. Ukrainski terminologichni slovnyky dovoennogo periodu: za materialamy bibliotek Kyeva ta Lvova [Ukrainian terminological dictionaries of pre-war period: the libraries materials of Kyiv and Lviv]. Visnyk Akademii nauk Ukrainy [Bulletin of Scientific Academy of Ukraine]. 1994, no. 2, pp. 55–61. (in Ukrainian).

Nimchuk V. Pro suchasnu ukrainsku tlumachnu leksykografiiu [About the modern Ukrainian explanatory lexicography]. Ukrainska mova [Ukrainian language]. 2012, no. 3, pp. 3–31. (in Ukrainian).

Karachun V.Ya. Orfografichnyi slovnyk naukovykh i tekhnichnykh terminiv. Ponad 30000 sliv [Orthographic dictionary of scientific and technical terms. more than 30,000 words]. Kyiv: Krynytsia, 1999, 528 p. (in Ukrainian).

Panko T.I., .Kochan I.M. and Matsiuk G.P. Ukrainske terminoznavstvo [Ukrainian terminology science]. Lviv: Svit, 1994, 216 p. (in Ukrainian).

Yarmolenko M.G., Tsymbal S.Y., Kryvenko D.S., Pishhalenko Yu.O., Rud M.S., Tarasenko V.L., Gusenytsya A.P., Ternovyi V.I., Skrypnyk M.A., Volodin M.O., Romanushko Ye.H., Hryhorovskyi Ye.P., Moiseenko V.H., Pohorilchuk V.F., Tsepelev O. P., Chetverykov Yu.V., Sarancha H.A., Sikalo P.I., Symonenko L.O, eds. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk. Budivnytstvo [Russian-Ukrainian dictionary. Construction]. Kyiv: Budivelnyk, 1994, 256 p. (in Ukrainian).

Zhadan L.V. and Zhadan V.P. Slovnyk profesiinoi leksyky [Dictionary of functional lexis]. Ternopil: Navchalna knyga – Bohdan, 2014, 400 p. (in Ukrainian).

Slipushko O.M. Tlumachnyi slovnyk chuzhomovnykh sliv v ukrainskii movi. Pravopys, gramatyka: 10000 sliv [Explanatory dictionary of modern words in Ukrainian: 10000 words]. Kyiv: Krynytsia, 2000, 512 p. (in Ukrainian).

Livinskyi O.M., Livinskyi M.O., Vasylkovskyi O.A., Vasylkovskyi A.O., Goncharenko D.F. and Zaharchuk M.I., eds. Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk budivelnykh terminiv (Knyga znannia) [Explanatory dictionary of construction terms (Book of knoledge)]. Kyiv: Lesia, 2006, 527 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР / А. Вовк // Cучасність. Література, наука, мистецтво, суспільне життя. – 1979. – Ч. 7/8 (223). – С. 87–95.

 

Гінзбург М. Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність / Михайло Гінзбург, Софія Левіна, Ірина Требульова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми української термінології. − 2002. – № 453. − С. 183–189.

 

Д’яков А. С. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінґвістичні аспекти / Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – Київ : КМ Academia, 2000. – 218 с.

 

Друкований М. Про «Український тлумачний словник будівельних термінів» / Друкований М. // Українознавство. – 2007. – №1 (22). – Режим доступу: http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=814.

 

Кияк Т. Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології / Т. Р. Кияк // Мовознавство. – 1994. – № 1. – С. 22–25.

 

Кочан І. М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові / І. М. Кочан // Мова і культура нації : зб. ст. / Львів. нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1991. – С. 40–49.

 

Кочерга О. Д. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології / Кочерга О. Д. // Сучасність. Література, наука, мистецтво, суспільне життя. – 1994. – № 7/8. – С. 173–182.

 

Кочерга О. Українські термінологічні словники довоєнного періоду : за матеріалами бібліотек Києва та Львова / О. Кочерга, В. Кулик // Вісник Академії наук України . – 1994 . – № 2. – С. 55–61.

 

Німчук В. Про сучасну українську тлумачну лексикографію / В. Німчук // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 3–31.

 

Карачун  В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. Понад 30000 слів / Карачун В. Я. – Київ : Криниця, 1999. – 528 с.

 

Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

 

Російсько-український словник. Будівництво / укл. : Ярмоленко М. Г., Цимбал С. Й., Кривенко Д. С., Піщаленко Ю. О., Рудь М. С., Тарасенко В. Л., Гусениця А. П., Терновий В. І., Скрипник М. А., Володін М. О., Романушко Є. Г., Григоровський Є. П., Мойсеєнко В. Г., Погорільчук В. Ф., Цепелєв О. П., Четвериков Ю. В., Саранча Г. А., Сікало П. І., Симоненко Л. О. – Київ : Будівельник, 1994. – 256 с.

 

Жадан Л. В. Словник професійної лексики / Л. В. Жадан, В. П. Жадан. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 400 с.

 

Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис, граматика : 10000 слів / Сліпушко О. М. – Київ : Криниця, 2000. – 512 с.

 

Український тлумачний словник будівельних термінів (Книга знання) / О. М. Лівінський, М. О. Лівінський, О. А. Васильковський, А. О. Васильковський, Д. Ф. Гончаренко, М. І. Захарчук ; за заг. кер. та наук. ред. О. М. Лівінського. – 1-ше вид. – Київ : Леся, 2006. – 527 с.